Γλώσσες σε Επαφή

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓλώσσες σε Επαφή / Languages in Contact
ΚωδικόςΕ 02
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018189

Πρόγραμμα Σπουδών: 2019 Γλωσσικές, Λογοτεχνικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές στον Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό Χώρο

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 12
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Διδακτική των Γλωσσών και Νέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική ΕπικοινωνίαΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓλώσσες σε Επαφή
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600206454
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή παρακολούθηση οι φοιτητές θα μπορούν να διακρίνουν γλωσσολογικούς όρους και γλωσσολογικά φαινόμενα που συνδέονται με τη γλωσσική επαφή.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με γλωσσολογικούς όρους όπως "γλώσσα", ¨διάλεκτο", "ιδίωμα", "μειονοτική γλώσσα¨, ''γλώσσες pigdin'', ''κρεολές'' και γλωσσολογικά φαινόμενα της "διγλωσσίας", πολυγλωσσίας¨ ¨γλωσσικής συρρίκνωσης¨, ¨γλωσσικού θανάτου΄΄¨γλωσσική ιδεολογία΄΄, γλωσσική διατήρηση", ¨γλωσσικός αυτο-υποβιβασμός" που συνδέονται με τη γλωσσική επαφή.
Λέξεις Κλειδιά
γλώσσες σε επαφή, γλωσσική ποικιλία, γλωσσική συρρίκνωση, γλωσσικός θάνατος, γλωσσικός δανεισμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαλέξεις προσκεκλημένων ερευνητών
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις90,4
Εργαστηριακή Άσκηση251
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων40,2
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων90,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών783,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών κρίνεται από τη συμμετοχή τους στην τάξη και την παρουσίαση και κατάθεση της τελικής τους εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ARCHAKIS, A. & V. TSAKONA (2012).The Narrative Construction of Identities in Critical Education. Hampshire and New York: Palgrave Macmillan CHAMBERS, J.-K., P. TRUDGILL & N. SCHILLING-ESTES (2002). The Handbook of Language Variation and Change. Oxford: Blackwell Publishing. FAIRCLOUGH, N. (1992). Discourse and social change. Cambridge: Polity Press. FERGUSON, Ch. (1959). “Diglossia”. Word 15: 325-340, http://www.mapageweb.umontreal.ca/tuitekj/cours/2611pdf/Ferguson-Diglossia.pdf FERGUSON, Ch. (1993). ‘‘Epilogue. Diglossia revisited’’. In A. Hudson (ed.), Studies in diglossia, Southwest Journal of Linguistics 10(1), Denton: University of North Texas Press, 214- 234. FLEW, T. (2005). New Media. Oxford University Press. GARETT, P. (2010). Attitudes to Language. Cambridge: Cambridge University Press GILES, H. and WATSON, B. (2013).The Social Meanings of Language, Dialect and Accent. Peter Lang JORGENSEN, D.-L. (1989). ‘‘Participant observation: A Methodology for Human Studies’’. Applied Social Research Methods Series 15. Sage Publications, Inc. KOURDIS, E. (2006). A sociolinguistic study of evaluation criteria of Modern Greek dialects and regional accents. Στο M. Janse, B. Joseph & A. Ralli (Επιμ.), Proceedings of the 2nd International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (σσ. 198-205). The University of Patras. KOURDIS, E. (2010). « Contact de langues et traduction. Le phénomène du franglais et la sémiotique de sa traduction en grec ». Στο Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου: 2008, Ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου: συνομιλώντας με τις γλώσσες-πολιτισμούς, Τομέας Γλωσσολογίας & Διδακτικής της Γλώσσας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΠΘ. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 321-335 και στο http://www.frl.auth.gr/sites/congres/Interventions/FR/kourdis.pdf. KOURDIS, E. & M. ZAFIRI (2010). «Semiotics and Translation in support of mother-tongue teaching». Signs 4: 108-133. KRESS, G. & R. HODGE (1979). Language as Ideology. London: Routledge and Kegan Paul LABOV, W. (2006 [1966]). The Social Stratification of English in New York City. Cambridge University Press. NEWTON, B. (1972). The Generative Interpretation of Dialect: A Study of Modern Greek Phonology. Cambridge University Press PAPPAS, P.-A. (2004). Variation and morphosyntactic change in Greek: from clitics to affixes. New York: Palgrave Macmillan. PAPAZACHARIOU, D., A. FTERNIATI, A. ARCHAKIS & V. TSAMI (2018). “Metapragmatic stereotypes about geographical diversity in Greece. Evidence from elementary school pupils’ responses to mass culture texts”. Journal of Greek Linguistics 18 (1), 124-154. https://brill.com/abstract/journals/jgl/18/1/article-p124_5.xml?rskey=mLSReG&result=5 SCHIFFMAN, H. (1996). Linguistic Culture and Language Policy. London & New York: Routledge. THOMASON, S. and KAUFMAN T. (1988). Language Contact, Creolization and Genetic Linguistics. Berkeley: University of California Press. THOMASON, S. (2001). Language Contact - An Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press. WEINREICH, U. (1963). Languages in Contact. The Hague: Mouton. WOLFRAM, W. & N. SHILLING-ESTES, (2006). American English: Dialects and Variation. Oxford: Blackwell Publishing. WOODS, P. (1991). Inside Schools. Ethnography in Education Research. London: Routledge. WRIGHT, C. (1993). ‘‘School processes-an ethnographic study’’. In P. Woods & M. Hammersley (eds.), Gender and Ethnicity in Schools. London: The Open University and Routledge ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΑΚΗΣ, Α. & ΚΟΝΔΥΛΗ, Μ. (2002). Εισαγωγή σε ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας. Εκδόσεις Νήσος: Αθήνα. ΑΡΧΑΚΗΣ, Α. & Β. ΤΣΑΚΩΝΑ (2011). Ταυτότητες, αφηγήσεις και γλωσσική εκπαίδευση. Αθήνα: Πατάκης JAVEAU, C. (2000). H Έρευνα με Ερωτηματολόγιο: Το εγχειρίδιο του καλού ερευνητή. Αθήνα: Τυπωθήτω. ΔΕΛΒΕΡΟΥΔΗ, Ρ. (2001α.) «Γλώσσα και διάλεκτος». Στο Χριστίδης, Α.-Φ. Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα.Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, σελ. 50-53, http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_a8/index.html. ΔΕΛΒΕΡΟΥΔΗ, Ρ. (2001β). «Γλωσσική ποικιλία». Στο Χριστίδης, Α.-Φ. Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, σελ. 54-57, http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_a9/index.html. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Σ. (1994). Λεξικό όρων Γλωσσολογίας. Εκδόσεις Καστανιώτη: Αθήνα ΚΑΚΡΙΔΗ-ΦΕΡΡΑΡΙ, Μ., 2007. «Στάσεις απέναντι στη γλώσσα». Στο: Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη Γλώσσα. Θέματα Ιστορίας της ελληνικής γλώσσας. Δημοσιευμένη εργασία στο http://www.greeklanguage.gr/greekLang/studies/history/thema_03/index.html. ΚΑΡΥΟΛΑΙΜΟΥ, Μ. (2000). «Η Κυπριακή: διάλεκτος ή ιδίωμα». Στο Η Ελληνική και οι διάλεκτοι της. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ & Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 43-48. ΚΑΡΥΟΛΑΙΜΟΥ, Μ. (2000). «Κυπριακή πραγματικότητα και κοινωνιογλωσσική περιγραφή». Στο Μελέτες για την Ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 20ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., 23-25 Απριλίου 1999, 203-214. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ, Μ., Α. ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ, Π. ΠΑΥΛΟΥ, Σ. ΤΣΙΠΛΑΚΟΥ (2004). «Διδιαλεκτικές κοινότητες και γλωσσικό συνεχές: η περίπτωση της κυπριακής». Στο Proceedings of the second international conference of modern Greek dialects and linguistic theory. Μυτιλήνη, 30 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου 2004, 156-170. ΚΑΨΑΣΚΗ, Α. & M. ΤΖΑΚΩΣΤΑ (2016). Στάσεις καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση και τη διδασκαλία των νεοελληνικών διαλέκτων στο σχολείο. Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36, 161-174, http://ins.web.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1050&Itemid=413&lang=el ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. (1985). «Νέοι προσανατολισμοί στη διαλεκτολογική έρευνα στην Ελλάδα». Στο Μελέτες για την Ελληνική γλώσσα, Πρακτικά της 5ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας Α.Π.Θ, 2-4 Μαΐου 1984. Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη, 65-72. ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. (1994). Διάλεκτοι και ιδιώματα της νέας ελληνικής. Αθήνα. ΚΟΥΡΔΗΣ, Ε. (2004). «Σημειωτική ανάλυση της ιδεολογίας για την εικόνα και τη γλώσσα του Έλληνα επαρχιώτη». Στο Κ. Τσουκαλά, Ε. Χοντολίδου, Α. Χριστοδούλου, Γ. Μιχαηλίδης (Επιμ.), Σημειωτικά Συστήματα και Επικοινωνία: Πράξη, Διάδραση, Περίσταση και Αλλαγή. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 545-556. ΚΟΥΡΔΗΣ, Ε. (2007). Θεσσαλικό ιδίωμα. Από τα κοινωνικά σημεία στη γλωσσική ιδεολογία. Βόλος,: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. ΚΟΥΡΔΗΣ, Ε. (2012). «Ενδογλωσσική μετάφραση κατ’επιλογήν; Η περίπτωση του υποτιτλισμού διαλεκτικών συστημάτων της ελληνικής γλώσσας σε τηλεοπτικά διαφημιστικά μηνύματα». Στο Ζ. Γαβριηλίδου, Α. Ευθυμίου, Ε. Θωμαδάκη, Π. Καμπάκη-Βουγιουκλή (επιμ.), Επιλεγμένες δημοσιεύσεις του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας. Κομοτηνή: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 870-880, http://www.icgl.gr/files/greek/82-870-880.pdf ΚΥΡΙΑΖΗ, Ν. (2002). Η Κοινωνιολογική Έρευνα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. ΚΩΣΤΟΥΛΑ-ΜΑΚΡΑΚΗ, Ν. (2001). Γλώσσα και κοινωνία. Βασικές έννοιες. Αθήνα: Μεταίχμιο. ΛΙΟΣΗΣ, Ν. (2007). Γλωσσικές επαφές στη Νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/15095 ΛΙΟΣΗΣ Ν. (2019). «Γλωσσική επαφή και γλωσσικός θάνατος: κριτική εξέταση με εμπειρικά δεδομένα από τα αρβανίτικα, τα τσακώνικα και τα καππαδοκικά». Στο Χρ. Τζιτζιλής & Γ. Παπαναστασίου (επιμ.), Γλωσσικές Επαφές στα Βαλκάνια και στη Μικρά Ασία / Language Contact in the Balkans and Asia Minor. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. MACKRIDGE, P. (1999). «H ελληνοφωνία στην περιοχή του Όφη (Πόντος)». Στο Διαλεκτικοί θύλακοι της ελληνικής, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης et. al., 25-30. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ & Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Διαθέσιμο στο: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/studies/dialects/thema_b_11_2/index.html. MCMAHON, S. M. April (2005). Ιστορική γλωσσολογία. Η θεωρία της γλωσσικής μεταβολής (μτφρ. Μ. Μητσιάκη, επιμ. Ι. Μανωλέσσου). Αθήνα: Μεταίχμιο. ΜΟΣΧΟΝΑΣ, Σ. (2002). «Κοινή γλώσσα και διάλεκτος: Το ζήτημα της «γλωσσικής διμορφίας» στην Κύπρο». Νέα Εστία 151, τ. 1745: 898-928. ΜΟΣΧΟΝΑΣ, Σ. (2005). Ιδεολογία και Γλώσσα. Αθήνα: Πατάκης ΜΠΑΣΛΗΣ, Ι. (1988). Κοινωνική-γλωσσική διαφοροποίηση και σχολική επίδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Νέα Παιδεία 9. ΜΠΑΣΛΗΣ, Ι. (2005). Κοινωνιογλωσσολογία-Μικρή Εισαγωγή. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. ΜΠΕΗΣ Σ. & Φ. ΔΑΣΟΥΛΑΣ (2017). «Πρόταση για το σύστημα γραφής της βλαχικής γλώσσας». Γλωσσολογία 25, 51-69, https://www.vlahoi.net/vlahiki-glossa/protasi-gia-to-systima-grafis-tis-vlahikis ΝΤΙΝΑΣ, Κ. & Ε. ΖΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗ (2009). Διδακτική αξιοποίηση των νεοελληνικών διαλέκτων. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. ΠΟΛΙΤΗΣ, Π. & Ε. ΚΟΥΡΔΗΣ (2015). «Η χρήση γεωγραφικών διαλέκτων σε τηλεοπτικές διαφημίσεις: Μία πρόταση για τη διδακτική τους αξιοποίηση». Στο G. Kotzoglou et al. (eds), Selected papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics (Rhodes, 26-29 September 2013). Rhodes: Laboratory of Linguistics of the SE Mediterranean, Department of Mediterranean Studies, University of Aegean, 1377-1389. ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ, Ε. (1993). Νεοελληνική γραμματική και συγκριτική ανάλυση. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. ΣΚΟΠΕΤΕΑ, E. (2002). «Γλωσσική συνείδηση στα Βαλκάνια, 18ος-20ός αιώνας». Στο Γλώσσα, κοινωνία, ιστορία: Η Ευρώπη του Νότου, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης et al., 27-32. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. ΣΤΑΜΟΥ A. & Κ. ΝΤΙΝΑΣ (2011). «Γλώσσα και τοπικότητες: η αναπαράσταση γεωγραφικών ποικιλιών στην ελληνική τηλεόραση». Στο Σύνορα, Περιφέρειες, Διασπορές. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 289-305 ΣΤΑΜΟΥ, Α. (2012). «Αναπαραστάσεις της κοινωνιογλωσσικής πραγματικότητας στα κείμενα μαζικής κουλτούρας: Αναλυτικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης». Γλωσσολογία/Glossologia 20: 19-38, διαθέσιμο και στο http://glossologia.phil.uoa.gr/sites/default/files/2.%20Stamou.pdf. ΣΤΑΜΟΥ, Α., Π. ΠΟΛΙΤΗΣ, Α. ΑΡΧΑΚΗΣ (επιμ.) (2016). Γλωσσική ποικιλότητα και κριτικοί γραμματισμοί στον λόγο της μαζικής κουλτούρας: Εκπαιδευτικές προτάσεις για το γλωσσικό μάθημα. Καβάλα: Εκδόσεις Σαΐτα, 13-55. https://www.openbook.gr/glossiki-poikilotita-kai-kritikoi-grammatismoi/ THOMASON, S. (2019). Εισαγωγή στη γλωσσική επαφή (μτφρ. Ν. Λιόσης). Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών ΤΖΙΤΖΙΛΗΣ, Χ. (2001). «Η Ελληνική γλώσσα και οι διάλεκτοί της». Στο Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα, http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_d5/03.html. ΤΖΑΚΩΣΤΑ, Μ. (2014). Οι γλωσσικές ποικιλίες στην Ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση: σκέψεις και προβληματική για τον σχεδιασμό ενός προγράμματος διδασκαλίας. Στο Μελέτες για ην Ελληνική Γλώσσα 34: 422-430, http://ins.web.auth.gr/images/MEG_PLIRI/MEG_34_422_430.pdf ΤΣΑΚΩΝΑ, Β. (2014). Η κοινωνιογλωσσολογία του χιούμορ. Αθήνα: Γρηγόρης. ΤΣΙΤΣΙΠΗΣ, Λ. (1995). Εισαγωγή στην ανθρωπολογία της γλώσσας. Γλώσσα, ιδεολογία, διαλογικότητα και επιτέλεση. Αθήνα: Gutenberg. ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ, Α. (1999). Γλώσσα και ιδεολογία - Κοινωνιολογική προσέγγιση της Ελληνικής γλώσσας, Αθήνα: Εκδόσεις Οδυσσέας. ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ, Α.-Φ. (2001). Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2001. HOLMES, J. (2016). Εισαγωγή στην Κοινωνιογλωσσολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη (σσ. 106- 133).
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-03-2022