ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟ-ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟ-ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ / SPATIAL ANALYSIS AND AGRO-GEOINFORMATICS
ΚωδικόςAKA816
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Μενεξές
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017451

Πρόγραμμα Σπουδών: Πρόγραμμα μεταπτυχιακών Σπουδών Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα Παραγωγής και Κλιματική Αλλαγή

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 5
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής218

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟ-ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Ώρες Συνολικά65
Class ID
600206491
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Περιεχόμενο 1. Εισαγωγή στην Χωρική Ανάλυση και στα γεωχωρικά δεδομένα. 2. Τύποι Χωρικής Ανάλυσης και εφαρμογές στη Γεωργία. 3. Τύποι Χωρικών Δεδομένων και χαρακτηριστικά. 4. Χωρική Αυτοσυσχέτιση. Μέθοδοι Διερευνητικής Ανάλυσης Χωρικών Δεδομένων. Δείκτης μέτρησης χωρικής αυτοσυσχέτισης Moran’s I (ολικός/τοπικός) και υπολογισμός βαρών. Δημιουργία χάρτη χωρικών προτύπων. Δείκτης χωρικής αυτοσυσχέτισης Geary’s c (ολικός/τοπικός). Δείκτης χωρικής αυτοσυσχέτισης Getis G* (ολικός/τοπικός). Παραδείγματα εφαρμογών χωρικής αυτοσυσχέτισης. 5. Εφαρμογή χωρικής αυτοσυσχέτισης (με το λογισμικό GeoDa) για ανάλυση πραγματικών δεδομένων απόδοσης και λίπανσης. 6. Εισαγωγή στις τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας. Κατηγορίες εφαρμογών – Στόχοι – Εξοπλισμός. Συστήματα χαρτογράφησης συγκομιδής και αξιολόγηση ιστορικού απόδοσης. Τεχνολογία συστημάτων Μεταβλητών Εφαρμογών. Παραδείγματα και εφαρμογές Τεχνολογιών Γεωργίας Ακριβείας. Οικονομικά οφέλη και διερεύνηση της κοστολόγησης εφαρμογών Γεωργίας Ακριβείας. Προβλήματα εφαρμογής της Γεωργίας Ακριβείας στον Ελληνικό χώρο. 7. Εισαγωγή στη χρήση τεχνολογιών Τηλεπισκόπησης και GPS στη Γεωργία. Κυριότερες εφαρμογές. Ανακλαστικότητα φυτών και σύγκριση με ανακλαστικότητα άλλων επιφανειών. Δείκτες Βλάστησης. Ασκήσεις. 8. Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) στο γεωργικό τομέα. Πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα για GIS. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα δυανυσματικών και φηφιδωτών δεδομένων. Πηγές δεδομένων και τύποι αρχείων. Διαχείριση συλλογής δεδομένων για GIS. Δημιουργία γεωγραφικών βάσεων δεδομένων (ΒΔ). Τύποι και λειτουργικότητα γεωγραφικών ΒΔ. Διαχείριση πληροφορίας σε επίπεδα. Κατασκευή θεματικών χαρτών με χρήση GIS. 9. Βασικές αρχές βάσεων δεδομένων για αποθήκευση, ανάλυση και επεξεργασία αγρο-περιβαλλοντικών δεδομένων. Δεδομένα και Πληροφορίες. Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων. Βάσεις δεδομένων στη Ψηφιακή Γεωργία. Σχεσιακό Μοντέλο Βάσης Δεδομένων. Συσχέτιση οντοτήτων σε μια σχεσιακή ΒΔ. Δημιουργία ερωτημάτων. Ψηφιακές Βάσεις Δεδομένων On-line. 10. Εισαγωγή στις Γεωστατιστικές προσεγγίσεις. Στόχοι Χωρικής Παρεμβολής. Χωρική συσχέτιση των σημείων δειγματοληψίας. Γεωστατιστική Ανάλυση. Μέθοδοι Χωρικής Παρεμβολής. Σύγκριση αποτελεσμάτων Χωρικής Παρεμβολής. Ασκήσεις Χωρικής Παρεμβολής: (1) Οπτικός περιορισμός και επιλογή της κατάλληλης μεθόδου χωρικής παρεμβολής για την κατασκευή πλέγματος, (2) Χρήση του πλέγματος των υπολοίπων για επιλογή της μεθόδου παρεμβολής που ταιριάζει περισσότερα στα δεδομένα. Παραδείγματα Χωρικής Παρεμβολής. 11. Θεματικοί χάρτες. Βασικά στοιχεία θεματικών χαρτών. Θεματικά επίπεδα πληροφορίας. Τύποι θεματικών χαρτών. Παραδείγματα. 12. Καθορισμός Ζωνών Διαχείρισης. Στρατηγική καθορισμού Ζωνών Διαχείρισης. Αξιολόγηση καθορισμού ζωνών. Χάρτες εφαρμογής βασισμένοι σε ιστορικά στοιχεία. Παραδείγματα καθορισμού ζωνών διαχείρισης μέσω ανάλυσης χωρικών δεδομένων αγρού. 13. Ανάλυση καταλληλότητας. Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και πράξεις μεταξύ επιπέδων πληροφορίας. Απόδοση βαρών ανά επίπεδο. Κατασκευή τελικού χάρτη καταλληλότητας. Λήψη αποφάσεων. Παραδείγματα κατασκευής χαρτών καταλληλότητας για καλλιέργειες.
Λέξεις Κλειδιά
Γεωπληροφορική, Γεωχωρικές τεχνολογίες, Ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση Web, Internet, Powerpoint, προβολή video, Excel, ειδικό λογισμικό (GeoDa), email.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Εργαστηριακή Άσκηση
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Φροντιστήριο
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εργασίες και προφορικές παρουσιάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-11-2022