ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ / SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS IN BIOLOGICAL SCIENCES
ΚωδικόςAKA820
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Μενεξές
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017472

Πρόγραμμα Σπουδών: Πρόγραμμα μεταπτυχιακών Σπουδών Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα Παραγωγής και Κλιματική Αλλαγή

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 7
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής218

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Ώρες Συνολικά65
Class ID
600206495
Τύπος Μαθήματος
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Ν006Υ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γνώσεις πληροφορικής και Στατιστικής
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα Με την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: • Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές διεξαγωγής μιας Συστηματικής Ανασκόπησης και της Μέτα-Ανάλυσης. • Να επιλέγουν την κατάλληλη μέθοδο ανασκόπησης ανά περίπτωση (συστηματική ή αφηγηματική). • Να επιλέγουν την κατάλληλη μέθοδο ανά περίπτωση Μέτα-Ανάλυσης. • Να αποκτήσουν πρακτικές ικανότητες και δεξιότητες στη διεξαγωγή αναζητήσεων σε ψηφιακές πηγές επιστημονικών δημοσιεύσεων. • Να καθορίζουν ερωτήματα αναζήτησης με χρήση τελεστών και όρων αναζήτησης. • Να καθορίζουν κριτήρια ένταξης ή αποκλεισμού εργασιών στο πλαίσιο της αναζήτησης. • Να καθορίζουν κλίμακα ισχύος των αποδείξεων των εργασιών για την εκτίμηση των δημοσιεύσεων που θα συμμετέχουν στην Συστηματική Ανασκόπηση ή/και στη Μέτα-Ανάλυση. • Να παρουσιάζουν με τρόπο κατανοητό τη στρατηγική διεξαγωγής της Συστηματικής Ανασκόπησης και της Μέτα-Ανάλυσης που έχουν υιοθετήσει. • Να αναπτύξουν κριτική σκέψη σχετικά με τη σημαντικότητα και ερμηνεία των αποτελεσμάτων της Συστηματικής Ανασκόπησης και της Μέτα-Ανάλυσης. • Να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με ερευνητές από άλλες επιστημονικές ειδικότητες για τη διεξαγωγή μιας Συστηματικής Ανασκόπησης και Μέτα-Ανάλυσης. • Να μάθουν να παρουσιάζουν και να σχολιάζουν τα αποτελέσματα μιας Συστηματικής Ανασκόπησης και της Μέτα-Ανάλυσης. • Να αναπτύξουν την ικανότητα για παρουσίαση των αποτελεσμάτων μιας Συστηματικής Ανασκόπησης ή/και της Μέτα-Ανάλυσης με τρόπο που να απαντά ξεκάθαρα στο ερευνητικό ερώτημα που έχει τεθεί και σε μορφή κατάλληλη για τη διάχυση των αποτελεσμάτων στην επιστημονική κοινότητα. • Να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Περιεχόμενο 1. Εισαγωγή στην Συστηματική Ανασκόπηση. 2. Καθορισμός ερευνητικού ερωτήματος. Στρατηγική αναζήτησης εργασιών. 3. Σύγκριση Συστηματικής και Αφηγηματικής Ανασκόπησης. 4. Αρχές και βασικά χαρακτηριστικά μιας αποτελεσματικής Συστηματικής Ανασκόπησης. 5. Στάδια διεξαγωγής μια Συστηματικής Ανασκόπησης: Οριοθέτηση – Σχεδιασμός – Αναζήτηση – Επιλογή – Αξιολόγηση – Ερμηνεία – Παρουσίαση. 6. Σημεία προσοχής κατά τη διεξαγωγή μιας Συστηματικής Ανασκόπησης. 7. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων μιας Συστηματικής Ανασκόπησης – Prisma Diagram. 8. Απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα που έχει τεθεί με βάση τα αποτελέσματα της Συστηματικής Ανασκόπησης. 9. Ασκήσεις διεξαγωγής αναζητήσεων σε ψηφιακές βάσεις δημοσιεύσεων. 10. Ασκήσεις παρουσίασης αποτελεσμάτων μιας Συστηματικής ανασκόπησης και ερμηνείας τους για απάντηση σε ερευνητικό ερώτημα. 11. Εισαγωγή στη Μέτα-Ανάλυση. Βασικές έννοιες και ορισμοί. 12. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. 13. Η έννοια και τα είδη ποσοτικοποίησης (μέτρησης) του μεγέθους της επίδρασης ή του αποτελέσματος (effect size). 14. Απόδοση βάρους (weight) στις μελέτες. 15. Μαθηματικά υποδείγματα (μοντέλα). 16. Επίδειξη και εκμάθηση χρήσης λογισμικών για τη διεξαγωγή μιας Μέτα-Ανάλυσης. 17. Συμπληρωματικότητα της Συστηματικής Ανασκόπησης και της Μέτα-Ανάλυσης. 18. Παραδείγματα και εφαρμογές από το χώρο των Βιολογικών επιστημών.
Λέξεις Κλειδιά
Ανασκόπηση βιβλιογραφίας, Σύνθεση ερευνητικών αποτελεσμάτων, Μετα-ανάλυση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση Web, Internet, Powerpoint, προβολή video, Excel, SPSS, ειδικό λογισμικό, email.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Εργαστηριακή Άσκηση
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Φροντιστήριο
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή, προφορική εξέταση και εργασίες.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-11-2022