Εξάσκηση στον Δοκιμιακό Λόγο

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕξάσκηση στον Δοκιμιακό Λόγο / Training in literary Essay
ΚωδικόςΥ206
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018606

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 54
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό426

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕξάσκηση στον Δοκιμιακό Λόγο
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600206552
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. Α (Α-Κ) Μαρκροπούλου Π.Πολυτίμη Μακροπούλου
2. Β (Λ-Ω) Πλουμιστάκη Κ.Καλλιόπη Πλουμιστάκη
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Ικανότητα προσέγγισης και ερμηνείας κειμένων της γαλλικής γραμματολογίας • Βελτίωση του προφορικού και γραπτού λόγου (κατανόηση και έκφραση) • Εξοικείωση με τη βασική ορολογία της ανάλυσης κειμένων • Ικανότητα διάκρισης διαφορετικών ειδών λόγου και υφολογικών χαρακτηριστικών
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Πρόκειται για εξάσκηση των φοιτητών/τριών στο λογοτεχνικό δοκίμιο με βάση λογοτεχνικά έργα που έχουν μελετηθεί στην τάξη (ένα έργο ή σύνολο έργων που άπτονται της ίδιας θεματικής). Το κείμενο αναφοράς αποτελεί τη βάση για αναλύσεις κειμένων και σύνταξη πιο σύνθετων μελετών πάνω σε διάφορα ζητήματα, λογοτεχνικά, αισθητικά, κοινωνιολογικά, ιστορικά κ.ά. Το μάθημα επικεντρώνεται όχι μόνο στην ανάλυση ενός θέματος αλλά και στην εξάσκηση δόμησης πλάνου συγγραφής καθώς και στη μελέτη και επίλυση ζητημάτων μεθοδολογίας. Η αξιολόγηση βασίζεται στις γραπτές εργασίες των φοιτητών/τριών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και στην τελική γραπτή δοκιμασία 13 εβδομάδες μαθημάτων: 1. : Εισαγωγικό μάθημα (Σε τι συνίσταται το μάθημα. Ανάλυση πλαισίου του μαθήματος. Περιγραφή της διδακτικής μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί) 2-3: Τι είναι το λογοτεχνικό δοκίμιο; Πώς δομείται ένα πλάνο συγγραφής δοκιμίου; Μελέτη και επίλυση ζητημάτων μεθοδολογίας. 4-8 : Μελέτη λογοτεχνικού έργου ή συνόλου έργων που άπτονται της ίδιας θεματικής. 9 : Διόρθωση λογοτεχνικού δοκιμίου, το οποίο έχουν συντάξει οι φοιτητές βάσει ενός θέματος το οποίο έχει αντληθεί από το κείμενο αναφοράς. 10-12: Συνέχεια της μελέτης του έργου και ανάθεση σύνταξης δεύτερου λογοτεχνικού δοκιμίου 13 : Διορθώσεις δοκιμίου και υποδείξεις για την τελική γραπτή δοκιμασία του εξαμήνου.
Λέξεις Κλειδιά
λογοτεχνική ανάλυση, προσέγγιση κειμένων, συγγραφή λογοτεχνικού δοκιμίου
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις150,6
Εργαστηριακή Άσκηση451,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων351,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών401,6
Εξετάσεις150,6
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο βαθμός επίτευξης των στόχων του μαθήματος από τον κάθε φοιτητή ελέγχεται αφενός με εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και αφετέρου με γραπτή τελική εξέταση διάρκειας 2,5 ωρών.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
F. Adam, Réussir la dissertation littéraire, analyser un sujet et construire un plan, Paris, A. Colin, 2005. Y. Baudelle (sous la dir. de), Dissertations littéraires générales, Paris, A. Colin, 2005.
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-02-2020