Ιστορία και Πολιτισμός της Γαλλίας ΙΙ (από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι τον 20ο αιώνα)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙστορία και Πολιτισμός της Γαλλίας ΙΙ (από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι τον 20ο αιώνα) / French History and Civilization II (from the French Revolution until the 20th cntury)
Τίτλος στα ΓαλλικάHistoire et civilisation françaises II
ΚωδικόςΥ-ΛΟΓ-04
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006343

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙστορία και Πολιτισμός της Γαλλίας ΙΙ (από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι τον 20ο αιώνα)
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Ώρες Συνολικά26
Class ID
600206576
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι • Aπόκτηση γνώσεων σχετικά με την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Γαλλίας (από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι και τον 20ο αιώνα) μέσα στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό πλαίσιο και υπό το πρίσμα της Παγκοσμιοποίησης καθώς και απόκτηση γνώσεων για τη συνολική πορεία του Ευρωπαϊκού πολιτισμού κατά το ίδιο χρονικό διάστημα •Γνώση και κατανόηση βασικών γαλλικών ιστορικών, λογοτεχνικών, πολιτικών, οικονομικών όρων και εννοιών με στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων στη γαλλική γλώσσα (λεξιλόγιο, γραπτός και προφορικός λόγος). • Καλλιέργεια κριτικής σκέψης, ικανότητας σύνθεσης πολιτισμικών και ιδεολογικών δεδομένων με δυνατότητα εκτίμησης της συνολικής πορείας του Ευρωπαϊκού πολιτισμού και της εξέλιξής του στην πορεία του ιστορικού γίγνεσθαι.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μέσα στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό πλαίσιο, μελετάμε τνη ιστορία και τον πολιτισμό της Γαλλίας από τη Γαλλική Επανάσταση έως τον 20ο αιώνα. Πρoσεγγίζονται θέματα που άπτονται τόσο του ιστορικού και κοινωνικο-πολιτικού πλαισίου, όσο και του συνόλου των πνευματικών κατακτήσεων, των καλλιτεχνικών εκφράσεων και των τεχνο-οικονομικών επιτευγμάτων της γαλλικής κοινωνίας. Παράλληλα, εξετάζεται και η συνολική πορεία του Ευρωπαϊκού πολιτισμού κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Οι ευρείες θεματικές ενότητες που προσεγγίζονται στο μάθημα αυτό είναι οι εξής : 1. Εισαγωγή στον 18ο αιώνα 2. Το κοινωνικοοικονομικό και πολιτικό πλαίσιο πριν από τη Γαλλική Επανάσταση 3. Το χρονικό της Γαλλικής Επανάστασης 4. Οι Πολιτικές λέσχες, o '' Μεγάλoς Τρόμος,’’ το Διευθυντήριο 5. Το πολιτιστικό και θρησκευτικό, επιστημονικό και φιλοσοφικό, πνευματικό και λογοτεχνικό πλαίσιο: ο αιώνας του διαφωτισμού 6. Ο 18ος αιώνας: ο αιώνας των φιλοσόφων, η Εγκυκλοπαίδεια, η πολιτική λογοτεχνία 7. Τα κύρια θέματα που αναπτύχθηκαν στη λογοτεχνία του 18ου αιώνα 8. Τα λογοτεχνικά είδη και η επικράτηση του μυθιστορήματος στη λογοτεχνία του 18ου αιώνα 9. Εισαγωγή στον 19ο αιώνα 10. Από τη Δημοκρατία στη Ναπολεόντεια Αυτοκρατορία (1799-1815) 11. Ο Αστικός Κώδικας και η Ναπολεόντεια κοινωνία 12. Ο 19ος αιώνας, ο αιώνας των επαναστάσεων και ο απόλυτος θρίαμβος της αστικής τάξης 13. Η Τρίτη Δημοκρατία: (1875 -1940)
Λέξεις Κλειδιά
Bιομηχανική επανάσταση, καπιταλισμός, σοσιαλισμός, φιλελευθερισμός, πρώτος και δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, παγκοσμιοποίηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση οπτικοακουστικού υλικού μέσω Η/Υ, power point, κ.ά.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων341,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών371,5
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο βαθμός επίτευξης των στόχων του μαθήματος ελέγχεται με γραπτή τελική εξέταση διάρκειας 2.5 ωρών ή με τη συγγραφή εργασιών.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1/ Benedetto Croce, Histoire de l'Europe au XIXe siècle, Gallimard, 1994. 2/ Jean Heffer, William Serman, Le XIXème siècle. 1815-1914, Hachette Progrès, 2011. 3/ Françoise Berger, Catherine Brice, Gilles Ferragu, Le XXème siècle, Hachette Progrès, 2009. Philippe Muray, Le XIXe siècle à travers les âges, Gallimard, 1999. 4/ Jean-Louis Robert Le XIXème siècle , Histoire contemporaine, t. 1, Breal, 2000. 5/ Benoît Pellistrandi, Nicolas Bourguinat, Le 19e siècle en Europe, Armand Colin, 2001. 6/ Anthony Rowley, Bernard Droz, Histoire générale du XXe siècle, t. 1, Points, 2001. - 7/ Anthony Rowley, Bernard Droz, Histoire générale du XXe siècle. La Naissance du monde contemporain, t. 2, Points, 1986. - 8/ Anthony Rowley, Bernard Droz, Histoire générale du XXe siècle. Expansion et indépendances. 1950-1973, t. 3, Points, 1987. - 9/ Anthony Rowley, Bernard Droz, Histoire générale du XXe siècle. Crises et mutations. De 1973 à nos jours, t. 4, Points, 1992. - 10/ Christophe Prochasson, Olivier Wieviorka, La France du XXème siècle, Points, 2011. 11/ Pierre Bezbakh, Petit Larousse de l'histoire de France, Larousse, 2011. - 12/ René Rémond, Introduction à l'histoire de notre temps. Le XIXème siècle. 1815-1914, t.2, Points, 2001. - 13/ René Rémond, Introduction à l'histoire de notre temps. Le XXème siècle de 1914 à nos jours, t.3, Points, 2002. - 14. Georges Duby, Histoire de la France - Des origines à nos jours, Paris, Larousse, 2011,-15/ Florent Vendepitte, Le Petit Livre des gilets jaunes, Paris, Éditions First, un département d’Édi8, 2019.
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-11-2021