Διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας μέσα από τη λογοτεχνία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιδασκαλία της γαλλικής γλώσσας μέσα από τη λογοτεχνία / French language teaching through literature
ΚωδικόςΚΕ-ΛΟΓ-35
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006437

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιδασκαλία της γαλλικής γλώσσας μέσα από τη λογοτεχνία
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600206674
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
· Βελτίωση του γλωσσικού υποβάθρου των φοιτητών · Εξοικείωση με την ορολογία ανάλυσης λογοτεχνικού έργου · Κατανόηση της αισθητικής, ποιητικής και διαπολιτισμικής λειτουργίας της γλώσσας · Απόκτηση τεχνικών αξιοποίησης λογοτεχνικού κειμένου στην διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας · Ικανότητα σχεδιασμού μαθήματος με επιλογή λογοτεχνικών κειμένων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας διαπολιτισμικής διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας · Ενίσχυση της διδακτικής επάρκειας των μελλοντικών αποφοίτων
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι, παράλληλα με τη βελτίωση του γλωσσικού υποβάθρου, να προτείνει στους φοιτητές δημιουργικές τεχνικές για την αξιοποίηση του λογοτεχνικού κειμένου στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας. Το μάθημα απευθύνεται σε μελλοντικούς καθηγητές γαλλικής γλώσσας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτόν, μελετώνται αποσπάσματα της γαλλικής και γαλλόφωνης λογοτεχνίας και προτείνονται ασκήσεις και εργασίες με σκοπό την ανάδειξη όχι μόνον της επικοινωνιακής αλλάς κυρίως της αισθητικής, ποιητικής και διαπολιτισμικής λειτουργίας της γλώσσας. 13 εβδομάδες μαθημάτων: 1-2: Ιστορική εξέλιξη της σχέσης λογοτεχνίας και διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας. 3-4: Κατανόηση της αισθητικής, ποιητικής και διαπολιτισμικής λειτουργίας της γλώσσας μέσα από τη μελέτη αποσπασμάτων λογοτεχνικών έργων. 5-9: Ασκήσεις και τεχνικές αξιοποίησης του λογοτεχνικού κειμένου στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας. Εξοικείωση με τη δημιουργία πλάνου μαθήματος. 10-13: Αξιολόγηση των φοιτητών βάσει προφορικών παρουσιάσεων σχεδιασμού μαθήματος μέσα στην τάξη.
Λέξεις Κλειδιά
αξιοποίηση λογοτεχνικού κειμένου, διδασκαλία γαλλικής γλώσσας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια301,2
Εργαστηριακή Άσκηση502
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών401,6
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίδοση των φοιτητών αξιολογείται αποκλειστικά από την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών κατά την διάρκεια του εξαμήνου με ατομικές και ομαδικές εργασίες (50%) και από έναν τελικό σχεδιασμό μαθήματος που θα παρουσιαστεί προφορικά μέσα στην τάξη (50%).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1)M-C Albert,M.Souchon,Les textes littéraires en classe de langue,Paris,Hachette,2000 2)G.Baraona,Littérature en dialogues,Clé International,2005 3)A.Séoud,Pour une didactique de la littérature,Paris,Didier,1997 4) La littérature dans l'enseignement du FLE, sous la direction d'Anne Godard, Paris, Didier, 2015
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-02-2020