ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ / INTRODUCTION TO APPLIED LINGUISTICS
ΚωδικόςΓΛΩ391
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280000655

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Φιλολογίας 2015-σήμερα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 19
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Γλωσσολογίας Κατ' Επιλογήν ΥποχρεωτικάΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600207048
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΓΛΩ304 ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ:ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι μαθησιακοί στόχοι είναι οι ακόλουθοι: (α) Να γνωρίσουν οι φοιτητές το πεδίο της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. (β) Να εξοικειωθούν με τους βασικούς υποτομείς, τις μεθοδολογικές αρχές, καθώς και τα πειραματικά πορίσματα της έρευνας στον χώρο της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. (γ) Να είναι σε θέση να αξιοποιούν τα δεδομένα από τη μελέτη της γλώσσας. (δ) Να κατανοήσουν τη σύνδεση της γλωσσολογικής γνώσης και της εφαρμογής στην έρευνα και την εκπαίδευση. (ε) Να μπορούν να οργανώνουν μικρής έκτασης έρευνες και επιστημονικού τύπου εργασίες στον εν λόγω επιστημονικό χώρο.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στο πεδίο της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Παρουσίαση και συζήτηση των διαφορών Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, των μεθοδολογικών αρχών της έρευνας, της κατάκτησης της μητρικής και της δεύτερης/ξένης γλώσσας, των διδακτικών πρακτικών, της διγλωσσίας και θεμάτων που αφορούν την δίγλωσση εκπαίδευση, της υπολογιστικής γλωσσολογίας και της χρήσης των σωμάτων κειμένου παιδιών και ενηλίκων στην εκπαιδευτική γλωσσολογία. Παρουσίαση αναπτυξιακών γλωσσικών διαταραχών και ανάλυση κλινικών δεδομένων καθώς και σύνδεση αυτών με την θεωρητική γλωσσολογική γνώση και με εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.
Λέξεις Κλειδιά
εφαρμοσμένη γλωσσολογία, εκπαιδευτική γλωσσολογία, ψυχογλωσσολογία, σώματα κειμένων, κλινικά δεδομένα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων60,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών120,4
Σύνολο572,0
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση μέσω (α) γραπτής εξέτασης (80% του τελικού βαθμού) με ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου και (β) προφορικής παρουσίασης (20% του τελικού βαθμού) ενός άρθρου στο πεδίο της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Baker, C. (2001). Εισαγωγή στη Διγλωσσία και στη Δίγλωσση Εκπαίδευση (επιμ.-εισαγ. Μ. Δαμανάκης, μτφ. Α. Αλεξανδροπούλου). Αθήνα: Gutenberg. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 31242 Fromkin, V., Rodman, R. & N. Hyams (2008). Εισαγωγή στη μελέτη της γλώσσας. Εκδόσεις Πατάκη. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 21540 Norbury, C. F., Tomblin, J. B., & Bishop, D. V.M. (2013). Κατανοώντας τις Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές: Από τη θεωρία στην πράξη. Επιμέλεια: Ράλλη, Α.Μ. & Ο. Παληκαρά, Εκδόσεις Gutenberg. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 32998870 Τσοκαλίδου, Ρ. (2012). Χώρος για δύο: Θέματα διγλωσσίας και εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Ζυγός. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22767107
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βογινδρούκας, Ι., Οκαλίδου, Α., & Σταυρακάκη, Στ. (επιμέλεια) (2010). Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές: Από τη βασική έρευνα στην κλινική πράξη. Εκδόσεις Επίκεντρο. Μπέλλα, Σπ. (2011). Η Δεύτερη Γλώσσα: Κατάκτηση και Διδασκαλία. Εκδόσεις Πατάκη.
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-01-2020