ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΙΙ (19ος αι.)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΙΙ (19ος αι.) / MODERN EUROPEAN HISTORY II (19TH C.)
ΚωδικόςΙΝΧ602
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280004811

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΙΙ (19ος αι.)
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600207330
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΙΝΧ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Συνιστάται να έχει προηγουμένως κατοχυρωθεί το ΙΝΧ 101
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να βοηθήσει τους φοιτητές να σκέφτονται συνθετικά, συνδυάζοντας τις επιμέρους πολιτικές, ιδεολογικές, κοινωνικές, οικονομικές παραμέτρους της περιόδου, αλλά και να τους φέρει σε επαφή με διαφορετικά είδη ιστορικών πηγών για τον 20ό αιώνα.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Να βοηθήσει τους φοιτητές στην κατανόηση των ιστορικών φαινομένων της περιόδου. 1. Εισαγωγή 2. Η κληρονομιά της Γαλλικής Επανάστασης. 3. Το ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλειας το 19ο αιώνα. 4. Η βιομηχανική επανάσταση και τα αποτελέσματά της. 5. Η εξέλιξη του καπιταλισμού κατά το 19ο αιώνα. 6. Εθνικισμός και έθνη-κράτη. 7. Ο φιλελευθερισμός και το κοινοβουλευτικό σύστημα του 19ου αιώνα. 8. Θεωρίες και πολιτικές κινήσεις του σοσιαλισμού κατά το 19ο αιώνα. 9. Ο νέος ιμπεριαλισμός. 10. Η άνοδος της δύναμης των ΗΠΑ. 11. Πολιτισμικές τάσεις στο 19ο αιώνα. 12. Ο ευρωπαϊκός κόσμος στην αυγή του 20ού αιώνα. 13. Επανάληψη και προετοιμασία για τις εξετάσεις
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με διαλέξεις και με τη χρήση εποπτικού υλικού (αποσπάσματα από ταινίες, χάρτες, πίνακες ζωγραφικής κ.λπ. σε Power-point), τα οποία σχολιάζονται από τους φοιτητές. Οι φοιτητές καλούνται επίσης να σχολιάσουν αποσπάσματα από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις652,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων112.53,8
Εξετάσεις2.50,1
Σύνολο1806
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή Εξέταση: 100%. Ο έλεγχος της κατανόησης μπορεί να γίνει είτε με τη μέθοδο των πολλαπλών ερωτήσεων είτε με το σχολιασμό χαρτών, κειμένων και εικόνων ή, τέλος, με την ανάπτυξη απόψεων σε ελεύθερη γραφή.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Bernstein S. – Milza P., Ιστορία της Ευρώπης, τ. Β΄: Η ευρωπαϊκήσυμφωνία και η Ευρώπη των εθνών, 1815-1919 (μτφρ.), Αθήνα: Αλεξάνδρεια:1997. ή Κολιόπουλος, Ι., Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία 1789-1945, Θεσσαλονίκη:Βάνιας, 1987. ή Τσακαλογιάννης Π., Σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. Από τη Βαστίλλη στο τείχος του Βερολίνου (1789-1989), τόμ. Α΄: 1789-1890, Αθήνα: Εστία, 2000.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Barraclough, G., Εισαγωγή στησύγχρονηιστορία (μτφρ.), Αθήνα: Κάλβος: 1972. • Burns, Ε., Ευρωπαϊκή ιστορία. Ο δυτικός πολιτισμός: ΝεότεροιΧρόνοι (μτφρ.), Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2006. • Gaillard, J.M. – Rowley, A., Ιστορία τηςΕυρωπαϊκής Ηπείρου. Από το 1850 έωςτοτέλοςτου 20ού αιώνα (μτφρ.), Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2003. • Hobsbawm, E., Η εποχήτων επαναστάσεων, 1789-1848 (μτφρ.), Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2000. • Hobsbawm, E., Η εποχήτουκεφαλαίου, 1848-1875 (μτφρ.), Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1994. • Hobsbawm, E., Η εποχήτων αυτοκρατοριών, 1875-1914 (μτφρ.), Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2000. • Joll, J., Η Ευρώπη, 1870-1970 (μτφρ.), Θεσσαλονίκη: Βάνιας 2006. • Roberts, J. M., Παγκόσμια ιστορία (μτφρ.), Β΄ τόμος, Αθήνα: Οδυσσέας, 2002 • Simpson, W. – Jones, M., Europe 1783-1914, Λονδίνο-Νέα Υόρκη: Routledge, 2000. • Waller, Br., Themes in modern European history, 1830-90, Λονδίνο-Νέα Υόρκη: Routledge, 1995.
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-02-2020