ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ / PREHISTORIC SOCIETIES OF THE AEGEAN AND THE BALKANS
ΚωδικόςΑΠΡ602
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280004379

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600209836
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΑΠΡ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Συνιστάται να μην επιλέγεται, αν δεν έχει κατοχυρωθεί το ΑΠΡ 101.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωη του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι εξοικειωμένοι με: - Την χρονο-πολιτισμική ακολουθία στη νοτιανατολική Ευρώπη από την Παλαιολιθική ως και τη Νεολιθική περίοδο, - Με τα ιδιαίτερα πολιτισμικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της κάθε περιόδου, - Με ερευνητικά θέματα και προβλήματα που σχετίζονται με τις διαδικασίες μετάβασης από το τροφοσυλλεκτικό στάδιο στην παραγωγή τροφής και στην εμφάνιση μόνιμων οικισμών, - Με σημαντικές παλαιολιθικές, μεσολιθικές και νεολιθικές θέσεις του ελλαδικού χώρου
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει μια γενική αλλά ολοκληρωμένη παρουσίαση της προϊστορικής εξέλιξης του χώρου της νοτιοανατολικής Ευρώπης (Βαλκάνια και Ελλάδα) μέχρι και το τέλος της Νεολιθικής (4η χιλιετία π.Χ.). Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των πολιτισμικών διαδικασιών που οδήγησαν από το τροφοσυλλεκτικό στάδιο στην παραγωγή της τροφής και στην εμφάνιση μόνιμων οικισμών. Εξετάζεται ο υλικός πολιτισμός στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή κατά τις ακόλουθες περιόδους: Παλαιολιθική, Μεσολιθική και Νεολιθική. Γίνεται μια ενδεικτική αναφορά σε γεωγραφικούς χώρους, πολιτισμικούς κύκλους, αλλά και σε σημαντικές αρχαιολογικές θέσεις και ανασκαφές. Σημαντικό μέρος καταλαμβάνει η παρουσίαση του ελλαδικού χώρου και των ερευνητικών προβλημάτων που τον χαρακτηρίζουν. Στόχος των μαθημάτων είναι η σύνθεση των αρχαιολογικών δεδομένων από τον ευρύτερο χώρο της Βαλκανικής και του Αιγαίου και η περιγραφή των θεωρητικών και μεθοδολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η αρχαιολογική έρευνα στην προσπάθεια αυτή.
Λέξεις Κλειδιά
Παλαιολιθική εποχή, Μεσολιθική, Νεολιθική εποχή, εποχή του Χαλκού, γεωργία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Στη διδασκαλία χρησιμοποιείται power-point και η πλατφόρμα e-learning του ΑΠΘ. Επικοινωνία με email.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις652,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων112.53,8
Εξετάσεις2.50,1
Σύνολο1806
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή ή προφορική εξέταση: 100%. Κατά την εξέταση οι φοιτητές κρίνονται ως προς τις γνώσεις που απέκτησαν, ως προς την κατανόηση των ζητημάτων που εξετάζονται στα μαθήματα καθώς και ως προς τη δυνατότητά τους να αναγνωρίζουν προϊστορικά αντικείμενα, να τα περιγράφουν και να τα εντάσσουν σε γενικότερα θέματα που συζητήθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος (π.χ. κοινωνία, ανταλλαγές, οικονομία κλπ). Η παρακολούθηση του μαθήματος –μολονότι όχι υποχρεωτική— κρίνεται απαραίτητη.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Στρατής Παπαδόπουλος. Οικιστική Οργάνωση στην Προϊστορική Ελλάδα, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68373486, ISBN: 978-960-9465-24-3, Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΤΙΝΤΖΗ. Θεσ/κη.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Andreou S., Fotiadis M. and Kotsakis K., “Review of Aegean Prehistory V: The Neolithic and Bronze Age of Northern Greece”, American Journal of Archaeology 100 (1996), 537-597. Bailey D., Balkan Prehistory. Exclusion, Incorporation and Identity, Routledge, London 2000. Demoule J.P. και Perlès C., “The Greek Neolithic: A New Review”, Journal of World Prehistory 7, no. 4 (1993), 355-416. Galanidou N. and Perles C. (εκδ.), The Greek Mesolithic: Problems and Perspectives, British School at Athens Studies 10, London 2003. Perlès C., The Early Neolithic of Greece. The First Farming communities in Europe, Cambridge University Press, Cambridge 2001 (σελ. 20-63). Παπαθανασόπουλος Γ., Νεολιθικός Πολιτισμός στην Ελλάδα, Ίδρυμα Ν.Π.Γουλανδρή - Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Αθήνα 1996.
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-12-2023