ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ / TEACHING HUMANITIES THROUGH ART HISTORICAL MATERIAL: A TEACHER TRAINING SEMINAR
ΚωδικόςΑΙΤ262
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019231

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 2020-2021

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 8
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600209868
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΑΙΤ151 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Τουλάχιστον το εισαγωγικό μάθημα Ιστορίας της Τέχνης (ΑΙΤ 151)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να: -Αντιληφθούν την έννοια της διεπιστημονικότητας της Τέχνης -Αντιληφθούν την έννοια της Ιστορίας της Τέχνης ως Επιστημονικού Γνωστικού Αντικειμένου -Προσδιορίσουν το ρόλο της Ιστορίας της Τέχνης στη διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων της ΜΕ -Να εξασκηθούν στην Οπτική Σκέψη και την Οπτική Επικοινωνία των έργων τέχνης -Να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές της μουσειοπαιδαγωγικής και της μουσειοδιδακτικής και να τις εφαρμόσουν στα μαθήματα της Μέσης Εκπαίδευσης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η διδακτική των μαθημάτων του φιλολόγου στη Μέση Εκπαίδευση (ΜΕ) και ειδικότερα οι εφαρμογές του υλικού της Ιστορίας της Τέχνης στη διδασκαλία των μαθημάτων της ΜΕ. Η ανάπτυξη των δυνατοτήτων για την κατανόηση και ερμηνεία των έργων τέχνης μέσω της γλώσσας, όπως επίσης η συνεκτίμηση των φιλολογικών κειμένων με σκοπό την ερμηνεία των εικαστικών τεχνών. Η μελέτη κειμένων με ευρύτατη και διαχρονική απήχηση στον οπτικό πολιτισμό και η αξιοποίηση των εικαστικών και λογοτεχνικών αναφορών των καλλιτεχνών, σχετικά με την ανάλυση των έργων τους. Αναφορικά με τη μεθοδολογία το μάθημα επιμερίστηκε σε συγκεκριμένα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη σχέση του μαθήματος της Ιστορίας της Τέχνης, με τη στενή και ευρεία έννοια και τις εφαρμογές τους στην Εκπαιδευτική Πρακτική. Θα αναλυθούν ζητήματα όπως η Ιστορία της Τέχνης ως γνωστικό αντικείμενο, η «εικόνα» ως φιλολογικό τεκμήριο, η σχέση των εικαστικών τεχνών με τη λογοτεχνία και τη φιλοσοφία, ζητήματα Οπτικής Επικοινωνίας της Τέχνης αλλά και ο ρόλος της μουσειοπαιδαγωγικής και της μουσειοδιδακτικής στη Μέση Εκπαίδευση.
Λέξεις Κλειδιά
Διδακτική, Ιστορία της Τέχνης, Φιλολογικό Τεκμήριο, Λογοτεχνία, Μουσειοπαιδαγωγική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Στη διδασκαλία χρησιμοποιείται power-point και η πλατφόρμα e-learning του ΑΠΘ. Επικοινωνία με e-mails. Χρήση διαδραστικών ιστοσελίδων.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Σεμινάρια39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων67
Συγγραφή εργασίας / εργασιών35
Σύνολο180
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο τρόπος αξιολόγησης περιλαμβάνει δύο υποχρεωτικά σκέλη: i) προφορική παρουσίαση μιας θεματικής του πεδίου, ελεύθερης επιλογής και ii) την γραπτή υποβολή εντός συγκεκριμένης ημερομηνίας του κειμένου αναφοράς (word) έκτασης 4.000-5.000 λέξεις με παραπομπές (προτεινόμενο σύστημα: Harvard style).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Σάλλα Δοκουμετζίδη Τ. ( επιμ .) (2011) Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδακτική της Τέχνης. Αθήνα: Νήσος
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Αγγελάτος , Δ. (2017) Λογοτεχνία και Ζωγραφική. Προς μία ερμηνεία της διακαλλιτεχνικής (ανα)παράστασης. Αθήνα: Gutenberg. • Ανδριόπουλος, Δ. (1990) Ιστορία της νεοελληνικής αισθητικής. Ιστορικο κριτική διερεύνηση και αποτίμηση των κυριότερων ρευμάτων και προβλημάτων. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδήμας • Ανδριόπουλος, Δ. (2001) Ιστορία της Νεοελληνικής Αισθητικής και Φιλοσοφίας της Τέχνης 1453 2000 , τ. Α’ και Β’ Αθήνα: Δ. Παπαδήμας • Εικαστικά και Λογοτεχνικά Παράλληλα (1998). Πρακτικά Συνεδρίου. Αθήνα : Διεθνές Κέντρο Εικαστικών Τεχνών Αεναον • Λάββα Στ . (2003) «Η διδασκαλία της Ιστορίας της Τέχνης στη Σχολή Καλών Τεχνών. Εμπειρίες και Προβληματισμοί", σσ . 301 321 στο Η ιστορία της Τέχνης στην Ελλάδα. Χατζηνικολάου Ν. και Ματθιόπουλοσ Ε επιμ . Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2003. • Λιαντίνη , Δ. (2001) Το Μουσείο και η Διδακτική της Ιστορίας του Πολιτισμού και της Τέχνης. Αθήνα: Βιβλιογονία . • Νικονάνου , Ν. (2009) Μουσειοπαιδαγωγική. Από τη θεωρία στην πράξη . Αθήνα: εκδ . Πατάκη • Arnason ,H. H. (1995) Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης . Ζωγραφική, Γλυπτική, Αρχιτεκτονική, Φωτογραφία, (μετ. Φ. Κοροβέσης , επιμ . Π. Παπανικολάου), Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. • Burke , P., (2003) Αυτοψία. Οι χρήσεις των εικόνων ως ιστορικών μαρτυριών . Αθήνα, 2003, Μεταίχμιο (μετάφραση Αντρέας Π. Ανδρέου). • Woelfflin , H. (1992) Βασικές έννοιες της Ιστορίας της Τέχνης , μτφ. Φ. Κοκαβέσης , επιμ . Μ. Παπανικολάου. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-07-2022