ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ / ECONOMICS OF PROCESSING OF AGRICULTURAL PRODUCTS
Κωδικός326Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001331

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600210043
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να: 1. αξιολογούν τη σημασία και τις ωφέλειες της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων 2. αναλύουν την οικονομική αποτελεσματικότητα μιας μεταποιητικής μονάδας και να προτείνουν βελτιώσεις και λύσεις 3. μπορούν να συντάσσουν προγράμματα αναδιάρθρωσης της παραγωγής σε μια μεταποιητική μονάδα αγροτικών προϊόντων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Έννοια, και αναγκαιότητα της μεταποίησης, φορείς της μεταποίησης, ωφέλειες της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων. 2.Βασικές συνθήκες της μεταποιητικής βιομη- χανίας αγροτικών προϊόντων. 3.Δομή της αγοράς, και οικονομική οργάνωση των μετα- ποιητικών μονάδων. 4. Κάθετη Οργάνωση στην Παραγωγή και Οικονομίες Κλίμακας 5.Οργάνωση των αγορών. 6. Κόστος μεταποίησης, δομή και εκτίμηση του κόστους μεταποίησης. 7. Πολιτική τιμών των μεταποιητικών μονάδων 8. Στρατηγική παραγω- γής και προώθησης των μεταποιημένων προϊόντων, 9. Πολιτική συγχωνεύσεων στη μεταποιητική βιομηχανία. 10. Μέτρηση της Απόδοσης των μεταποιητικών μονάδων. 11. Οικονομική Ισορροπία της μεταποιητικής μονάδας. 12. Επιλογή του τόπου εγκα- τάστασης εργοστασίου, 13. Εσωτερική οργάνωση (οργανόγραμμα) και κανόνες λει- τουργίας μεταποιητικής μονάδας.
Λέξεις Κλειδιά
Aγροτικα προϊόντα, Μεταποίηση, οικονομική της μεταποίησης, νέα προϊόντα, παραγωγή τροφίμων.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση powerpoint, Προβολή σημαντικών σημείων κάθε διάλεξης.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις75
Φροντιστήριο34
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών21
Εξετάσεις4
Σύνολο140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
100% Γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων, Οικονομική-Οργάνωση- Παραγωγη Τροφίμων Εκδόσεις ΖΗΤΗ 2010 Κωδικός Ευδοξου 11111
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-12-2018