ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ / POLICY OF AGRICULTURAL PRODUCTS
Κωδικός340Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001346

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600210049
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. μπορούν να αναγνωρίζουν προβλήματα στην άσκηση της αγροτικής πολιτικής και να προτείνουν λύσεις με κατάλληλους μηχανισμούς. . 2.σχεδιάζουν ολοκληρωμένη πολιτική για ένα συγυγκεκριμένο αγορτικό προϊόν 3. μπορούν να συντάσσουν προγράμματα αναδιάρθρωση των καλλιεργειών σε μια αγροτική εκμετάλλευση.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Έννοια και σημασία της πολιτικής των αγροτικών προϊόντων (ΑΠ), Σκοπός, μέσα κρατικής παρέμβασης στη γεωργία. 2. Μορφές και μέτρα πολιτικής ΑΠ. 3. Πολιτική ΑΠ στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 4. Σκοποί, αρχές και μέσα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). 5. Φορείς και πηγές πολιτικής αγροτικών προϊόντων. 6. Βασικά στοιχεία και δεδομένα για το σχεδιασμό της πολιτικής ενός ΑΠ. 7. Σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικής ΑΠ. 8. Κόστος και επιπτώσεις της πολιτικής στον παραγωγό, στον καταναλωτή, στο κράτος. 9. Ποσοτικοποίηση και μέτρηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή της πολιτικής στα αγροτικά προϊόντα. 10 - 13.Παρουσίαση της πολιτι- κής συγκεκριμένων ΑΠ. Κοινή οργάνωση αγορών των αγροτικών προϊόντων.
Λέξεις Κλειδιά
Aγροτικα προϊόντα, αγροτική Πολιτική, Κοινή Αγροτική Πολιτική, επιπτώσεις εφαρμογής της πολιτικής.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Σεμινάρια26
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων53
Φροντιστήριο19
Εξετάσεις3
Σύνολο140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
100% Γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Αγροτικής Πολιτική- .Πολιτική Αγροτικών Προϊόντων Εκδόσεις ΖΗΤΗ 2010 Κωδικός Ευδοξου 10952
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-01-2021