ΠΟΙΟΤΗΤΑ,ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΟΙΟΤΗΤΑ,ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ / WATER RESOURCES QUALITY, POLLUTION AND PROTECTION
ΚωδικόςΝ203Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001860

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Γεωπονίας (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 11
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης745
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης745

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΟΙΟΤΗΤΑ,ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600210380
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές πρέπει να έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα υποβάθρου, μαθηματικά, φυσική χημεία, Η/Υ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. κατανοούν τις διαδικασιες ρυπανσης και προστασίας των υδατικών πόρων 2. μπορούν να δίνουν λύσεις αξιοποίησης υδατικών πόρων χαμηλής ποιότητας στη Γεωργία. 3. μπορούν να βρισκουν τη βελτιστη λύση επεξεργασίας υγρων αποβλήτων, την διαθεση τους στα υδάτινα συστήματα και την προστασία των αποδεκτών. 4. μπορουν να συμμετέχουν σε μελέτες διαχείρισης του υδάτινου περιβάλλοντος δηλ. αξιοποίηση φυσικών πόρων, επεξεργασία, διαθεση εκροών και λυμάτων, διαχείριση ποιοτητας λιμνων, ποταμών και υπόγειων νερών 5 μπορουν να προτείνουν λύσεις αξιοποιησης υδάτικών πόρων οριακής ποιότητας όπως υφάλμυρων νερών και εκροών επεξεργασίας λυμάτων στην γεωργία
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ποιότητα νερού υδάτινων συστημάτων. Ρύπανση: αιτίες, πηγές, τύποι. Αρχές και εξισώσεις ισοζυγίου μάζας στα υδάτινα συστήματα. Διαδικασίες μεταφοράς μάζας - μοριακή και τυρβώδης διάχυση, συναγωγή και μετασχηματισμοί. Ισοζύγιο οξυγόνου, αποξυγόνωση από διάσπαση οργανικής ύλης, επαναερισμός, νιτροποίηση, φωτοσύνθεση και έλλειμμα οξυγόνου. Λιμνολογία, κατανομή θερμοκρασίας, στρωμάτωση, ευτροφισμός, αντιμετώπιση. Άζωτο, φώσφορος και άλλα ανόργανα στοιχεία στα νερά. Κριτήρια ποιότητας νερού ανάλογα με τη χρήση του. Ποιότητα αρδευτικού νερού. Καθαρισμός λυμάτων και συστήματα επεξεργασίας. Η Γεωργία ως παράγοντας ρύπανσης του περιβάλλοντος και ως αποδέκτης της.
Λέξεις Κλειδιά
ποιοτητα νερού, προστασία, ρυπανση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση powerpoint, βασικών προγραμματων επεξεργασίας δεδομενων excell.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις52
Φροντιστήριο10
Εκπόνηση μελέτης (project)16
Συγγραφή εργασίας / εργασιών12
Εξετάσεις10
Μελέτη40
Σύνολο140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
80% γραπτές εξετάσεις 20% ατομικά θέματα ασκήσεων - εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Αντωνόπουλος, Β.Ζ., "Υδραυλική Περιβάλλοντος. και Ποιότητα Υδατικών Πόρων", Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονικη, 2010 (κωδικός Εύδοξος: 9387)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αντωνόπουλος, Β., 2006, «Ποιότητα Αρδευτικού Νερού» και «Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις των Εγγειοβελτιωτικών Έργων», Στο Γ.Τσακίρης (Υπευθ. έκδοσης), Υδραυλικά Έργα Σχεδιασμός και Διαχείριση – 1Ι. Εγγειοβελτιωτικά Έργα, ‘Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα, σελ. 187-218 και 717-742. Αντωνόπουλος, Β., 2019. Περιβαλλοντική Υδρολογία Λιμνών και Υγροτόπων. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/6520. ISBN: 978-960-603-523-4
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-12-2022