ΓΕΝΙΚΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ [ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ]

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ [ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ] / General Silviculture (Forest Ecology)
Κωδικός039Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000048

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ [ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ]
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600211916
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί: 1) Να αντιληφθούν πλήρως τους νόμους που διέπουν, καθώς και τους παράγοντες που επιδρούν, στη λειτουργία των δασικών οικοσυστημάτων. 2) Να διαθέτουν το οικολογικό υπόβαθρο για την εκπόνηση μελετών εγκατάστασης και διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων. 3) Να αναλύουν την οικολογική κατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων, να διαγνώσουν τα υφιστάμενα προβλήματα, και να θέτουν τις βάσεις για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των κατάλληλων δασοκομικών χειρισμών σ΄ αυτά. 4) Να διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες για την εκπόνηση οικολογικών μελετών σχετικά με τα δασικά είδη και τα δασικά οικοσυστήματα 5) Να διαθέτουν το υπόβαθρο και τις απαραίτητες ικανότητες για τη διαχείριση και την προστασία της βιοποικιλότητας των δασικών οικοσυστημάτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ορισμός του δάσους και ανάλυση της δασικής βιοκοινότητας. Τύποι δασών και εξάπλωσή τους. Αυτοοικολογία (σχέσεις δασοπονικών ειδών με τους παράγοντες του περιβάλλοντος). Συνοικολογία (ορισμός οικοσυστήματος, δομή και λειτουργία δασικών οικοσυστημάτων). Οικολογία της αύξησης (Επίδραση παραγόντων του περιβάλλοντος στην αύξηση των δασικών δένδρων.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις52
Εργαστηριακή Άσκηση13
Άσκηση Πεδίου12
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων68
Εξετάσεις5
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίτευξη των μαθησιακών στόχων θα αξιολογηθούν με βάση την γραπτή εξέταση του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου και τις επιτυχείς εξετάσεις στο Εργαστήριο. Για την εξασφάλιση προβιβάσιμου βαθμού(τουλάχιστον 5) απαιτείται η επίτευξη προβιβάσιμου βαθμού της τελικής εξέτασης που περιλαμβάνειερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής και Εκτεταμένης Απάντησης από την διδαχθείσα ύλη του μαθήματος
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ντάφης Σ. 2000, Δασική Οικολογία. Εκδόσεις Γιαχούδη-Διαπούλη. Θεσσαλονίκη.
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-06-2020