ΛΙΒΑΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΛΙΒΑΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ / Rangelands Techniques
Κωδικός205Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000114

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΛΙΒΑΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600211964
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να: 1) Να μάθουν μεθόδους μέτρησης των ποσοτικών παραμέτρων της βοσκήσιμης ύλης 2) Nα εξοικιωθούν με τις μεθόδους μέτρησης των ποιοτικών παραμέτρων 3) Υπολογισμός δεικτών ποικιλότητας 4) Ανάπτυξη κριτικής σκέψης 5) Εξάσκηση επίλυσης προβλημάτων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ορισμός λιβαδικής τεχνικής, Μέθοδοι προσδιορισμού ποσοτικών παραμέτρων. Πιο συγκεκριμένα της Κάλυψης, σύνθεσης και πυκνότητας λιβαδικής βλάστησης, ή λιβαδικού φυτού, Συχνότητα εμφάνισης φυτού, Ύψος λιβαδικής βλάστησης ή λιβαδικών φυτών. Aμεσοι και έμμεσοι μέθοδοι εκτίμησης και μέτρησης του Βάρους ή παραγωγής λιβαδικής βλάστησης ή λιβαδικού φυτού. Ευρωστία λιβαδικών φυτών. Αξιοποίηση των παραπανω μέθοδων στα λιβαδικά οικοσυστήματα, Μέθοδοι εκτίμησης της φυτοποικιλότητας. Απογραφή και παρακολούθηση λιβαδιών, τροποι, μεθοδολογία, πρακτικά προβλήματα. Mέθοδοι προσδιορισμού χημικής σύστασης της λιβαδικής βλάστησης όπως ολικές αζωτούχες ουσίες, ινώδεις ουσίες, λιγνίνη.
Λέξεις Κλειδιά
κάλυψη, σύνθεση, λιβαδική παραγωγή, δείκτες ποικιλότητας, χημική σύσταση λιβαδικών φυτών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ηλεκτρονική παρουσίαση
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
ηλεκτρονικά μαθήματα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονική γραμματεία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις21
Εργαστηριακή Άσκηση17
Άσκηση Πεδίου10
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων15
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών20
Εξετάσεις5
Σύνολο90
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με βάση τη γραπτή εξέταση του μαθήματος είτε στο τέλος του εξαμήνου είτε με 2 ενδιάμεσες εξετάσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Οι εξετάσεις του μαθήματος περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σύντομης/εκτεταμένης απάντησης από τη διδαχθείσα ύλη του μαθήματος. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα προαιρετικής ανασκόπησης άρθρου σχετικού με το αντικείμενο του μαθήματος για βελτίωση τελικού προβιβάσιμου βαθμού των εξετάσεων έως 20%.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Πανεπιστημιακές παραδόσεις ''Λιβαδική τεχνική" Κ. Τσιουβάρας
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-07-2023