ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ / EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
ΚωδικόςΨΥ-340
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013498

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 327
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό326

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600212858
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν, πρόκειται για μάθημα κορμού του 3ου εξαμήνου, το πρώτο στο πεδίο της Εκπαιδευτικής και Σχολικής Ψυχολογίας. Φυσικά, η επιτυχής φοίτηση των μαθημάτων των δύο πρώτων εξαμήνων διευκολύνει την κατανόηση χωρίς, ωστόσο, να αποτελούν προαπαιτούμενα με την τυπική έννοια του όρου.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση (α) να κατανοούν τους τρόπους με τους οποίους παιδιά και έφηβοι μπορούν να μαθαίνουν ώστε να έχουν υψηλά μαθησιακά αποτελέσματα και να εντάσσονται στο σχολικό πλαίσιο αλλά και την ευρύτερη σχολική κοινότητα με επιτυχία, (β) να γνωρίζουν τις ψυχολογικές διεργασίες που συνδέονται με τις ψυχοπαιδαγωγικές και διδακτικές πρακτικές που προάγουν ή υπονομεύουν τη διαδικασία μάθησης, (γ) να υποστηρίζουν όλους/ες τους/τις μαθητές/ριες να βελτιώσουν τα μαθησιακά τους αποτελέσματα, ειδικά εκείνους/ες που έχουν μεγαλύτερες ανάκες, και (δ) να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εκπαιδευτικούς και γονείς σε θέματα μάθησης και διδασκαλίας με στόχο τη βελτίωση των μαθησιακών επιτευγμάτων των παιδιών και των εφήβων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα συζητώνται οι κυριότερες θεωρίες για τη μάθηση και μια σειρά επίκαιρων ζητημάτων στη διεθνή βιβλιογραφία της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας που συνδέονται με τη σχολική μάθηση, τη διδασκαλία και την προαγωγή των μαθησιακών αποτελεσμάτων παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων. Ειδικότερα, συζητώνται τα παρακάτω θέματα: Συμπεριφορικές, κοινωνικο-γνωστικές και γνωστικές προσεγγίσεις για τη μάθηση. Αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση. Τα κίνητρα και τα συναισθήματα στο σχολικό πλαίσιο (λανθάνουσες θεωρίες για τη νοημοσύνη, ατομικοί στόχοι επίτευξης, πεποιθήσεις αυτο-αποτελεσματικότητας, αιτιακές αποδόσεις, ενδιαφέρον, θεωρία προσδοκίας-αξίας-κόστους, ακαδημαϊκά συναισθήματα). Αυτο-αντίληψη και αυτο-εκτίμηση και η σχέση τους με τα μαθησιακά αποτελέσματα παιδιών και εφήβων, Ψυχολογικό Περιβάλλον τάξης. Συμπεριφορές αποφυγής στο σχολικό πλαίσιο (αποφυγή αναζήτησης βοήθειας και αυτο-υπονόμευση). Γονεϊκότητα και μαθησιακά επιτεύγματα των παιδιών (γονεϊκή εμπλοκή, συνεργασία σχολείου-οικογένειας).
Λέξεις Κλειδιά
θεωρητικές προσεγγίσεις για τη μάθηση (συμπεριφορική, γνωστική, κοινωνικο-γνωστική), κίνητρα επίτευξης, ακαδημαϊκά συναισθήματα, αυτο-αντίληψη-αυτο-εκτίμηση, περιβάλλον τάξης, συμπεριφορές αποφυγής στο σχολικό πλαίσιο, συμμετοχή γονέων στη σχολική ζωή των παιδιών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
- Διδασκαλία εξ αποστάσεως (μέσω zoom) - Χρήση powerpoint κατά τη διδασκαλία - Χρήση υπηρεσίας Moodle για την ανάρτηση των διαφανειών του μαθήματος - Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές (χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω elearning, αξιοποίηση ιστοσελίδας) - Το μάθημα διατίθεται και ως Ανοικτό Ψηφιακό Μάθημα στην παρακάτω διεύθυνση: https://opencourses.auth.gr/courses/OCRS338/
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις522
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων261
Εξετάσεις783
Σύνολο1566
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
- Εξ αποστάσεως γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου μέσω της πλατφορμας elearning. Ο τρόπος αξιολόγησης περιγράφεται στο Διάγραμμα του μαθήματος, το οποίο ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην υπηρεσία elearning. Παρουσιάζεται στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Προτεινόμενα Συγγράμματα 1. Ormrod, J. E. (2020, μετ.). Ψυχολογία της Μάθησης. Αθήνα: Gutenberg (Επιμ. Μετ.: Κ. Κόκκινος). 2. Santrock, J. W. (2020. Μετ.). Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα (Επιμ. Μετ.: Α-Σ. Αντωνίου & Φ. Πολυχρόνη) 3. Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2000/2008, μετ.). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική διδασκαλία, αποτελεσματική μάθηση. Αθήνα: Gutenberg (Επιμ. Μετ.: Α. Λεονταρή & Ε. Συγκολλίτου). 4. Eggen, P. & Kauchak, D. (2016/2017 μετ.). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Νέοι Ορίζοντες στη Μάθηση και τη Διδασκαλία. Αθήνα: Κριτική (Επιμ. Μετ.: Π. Δημητροπούλου)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ενδεικτική Βιβλιογραφια Γεωργίου, Σ. Ν. (2012). Γονική εμπλοκή και ανάπτυξη του παιδιού. Στο Σ. Χατζηχρήστου & Η. Μπεζεβέγκης (Επιμ. Έκδοσης), Ψυχο-Παιδία: Θέματα ανάπτυξης και προσαρμογής των παιδιών στην οικογένεια και το σχολείο (σελ. 43-61). Αθήνα: Πεδίο. Γωνίδα, Ε. (2012). Κίνητρα και Μάθηση: Ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας. Στο Σ. Χατζηχρήστου & Η. Μπεζεβέγκης (Επιμ. Έκδοσης), Ψυχο-Παιδία: Θέματα ανάπτυξης και προσαρμογής των παιδιών στην οικογένεια και το σχολείο (σελ. 130-171). Αθήνα: Πεδίο. Γωνίδα, Ε. (2006). Αντιλήψεις για τον εαυτό μαθητών/ριών με δυσκολίες μάθησης. Στο Ε. Συγκολλίτου (Επιμ. Έκδ.), Έννοια του εαυτού και λειτουργικότητα στο σχολείο (σελ. 167-200). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη. Γωνίδα, Ε., Κιοσέογλου, Γ., & Παπακυριακίδου, Ο. (2007). Καλλιέργεια των μεταγνωστικών δεξιοτήτων κατά την προσχολική ηλικία: Μια έρευνα παρέμβασης μέσα στην τάξη. Στο Π. Μισαηλίδη, Α. Μπρούζος, & Α. Ευκλείδη (Επιμ. Έκδ.), Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας, Τόμος 5 (σελ. 133-162). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Efklides, A. & Metallidou, P. (2020). Applying Metacognition and Self-Regulated Learning in the Classroom. In Oxford Research Encyclopedia of Education. Li-fang Zhang (Ed.).NewYork: OxfordUniversityPress. doi:10.1093/acrefore/9780190264093.013.961 Gonida, E. N., & Cortina, K. (2014). Parent involvement in homework: Relations with parent and student achievement-related motivational beliefs and achievement. British Journal of Educational Psychology, 84, 376-396. Gonida, E. N., Karabenick, S. A., Makara, K. A., & Hatzikyriakou, G. (2014). Perceived parent goals and student goal orientations as predictors of seeking or not seeking help: Does age matter? Learning and Instruction, 33, 120-130. Gonida, E. N., Karabenick, S. A., Stamovlasis, D., Metallidou, P., & the CTY Greece (2018). Help seeking as a self-regulated learning strategy and achievement goals: The case of academically talented adolescents. High Ability Studies. DOI:10.1080/13598139.2018.1535244 Gonida, E. N., & Lemos, M. (Guest Eds.) (2019). Motivation in Education at a Time of Global Change: Theory, Research and implication for Practice. In S. A. Karabenick & T. Urdan (Series Eds.), Advances in Motivation and Achievement Series, Vol. 20. Bingley, UK: Emerald Publishing. Gonida, E. N., & Leondari, A. (2011). Patterns of motivation among adolescents with biased and accurate self-efficacy beliefs. International Journal of Educational Research, 50, 209-211. Gonida, E. N., Voulala, K., & Kiosseoglou, G. (2009). Students' achievement goal orientations and their behavioral and emotional engagement: Co-examining the role of perceived school goal structures and parent goals during adolescence. Learning and Individual Differences, 19 (1), 53–60. Karabenick, S., & Gonida, E. N. (2018). Academic help seeking as a self-regulated learning strategy: Current issues, future directions. In Schunk, D. H., & Greene, J. A. (Eds.), Handbook of self-regulation of learning and performance (pp. 421-433, 2nd ed.). New York: Routledge. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (2005). Μεταγνωστικές διεργασίες και αυτο-ρύθμιση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Λεονταρή, Α. (1996). Αυτο-αντίληψη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Λεονταρή, Α. (2012). Αυτοεκτίμηση: μια βασική ψυχολογική ανάγκη; Στο Σ. Χατζηχρήστου & Η. Μπεζεβέγκης (Επιμ. Έκδοσης), Ψυχο-Παιδία: Θέματα ανάπτυξης και προσαρμογής των παιδιών στην οικογένεια και το σχολείο (σελ. 299-321). Αθήνα: Πεδίο. Mega C., Ronconi L., & De Beni R. (2014). What Makes a Good Student? How Emotions, Self-Regulated Learning, and Motivation Contribute to Academic Achievement. Journal of Educational Psychology, 106, 121-131. Metallidou, P., & Vlachou, Α. (2007). Motivational beliefs, cognitive engagement, and achievement in language and mathematics in elementary school children. International Journal of Psychology, 42, 2-15. Schunck, D. H., Pintrich, P., & Meece, J. L. (2007/2010, μετ.). Τα κίνητρα στην εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg (Επιμ. Μετ.: Ν. Μακρής & Δ. Πνευματικός) Stipek, D., & Seal, K. (2001). Motivated minds: Raising children to love learning. New York: Henry Holt & company. Συγκολλίτου, Ε. (2006) (Επιμ. Έκδ.). Έννοια του εαυτού και λειτουργικότητα στο σχολείο. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη. Τιβικέλη, Α., Γωνίδα, Ε., & Κιοσέογλου, Γ. (2017). Στόχοι επίτευξης για τη διδασκαλία και πεποιθήσεις αποτελεσματικότητας εκπαιδευτικών: Η συμβολή τους στην υιοθέτηση διδακτικών πρακτικών. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ψυχολογίας, Α.Π.Θ., Τόμος ΙΑ'. Θεσσαλονίκη. Χατζηκυριάκου, Γ., Γωνίδα, Ε. Ν., & Κιοσέογλου, Γ. (2019). Στρατηγικές ακαδημαϊκής αυτο-υπονόμευσης κατά την εφηβεία: Η συμβολή ατομικών παραγόντων και αντιλαμβανόμενων παραγόντων πλαισίου. Hellenic Journal of Psychology, 16, 43-73. Yeager, D. S., & Dweck, C. S. (2012). Mindsets That Promote Resilience: When Students Believe That Personal Characteristics Can Be Developed. Educational Psychologist, 47, 302-314. Yu, J., & McLellan, R. (2019). Beyond academic achievement goals: The importance of social achievement goals in explaining gender differences in self-handicapping. Learning and Individual Differences, 69, 33-44.
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-07-2021