ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ / WORK AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
ΚωδικόςΨΥ-471
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013508

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 60
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής426

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600212883
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις Κοινωνικής Ψυχολογίας και Μεθοδολογίας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: - εξηγήσουν τις βασικές θεωρίες για το σχεδιασμό, τη δομή και την κουλτούρα των οργανισμών - εξηγήσουν τους τρόπους με τους οποίους υιοθετούνται οι αλλαγές στου οργανισμούς και τί επηρεάζει την αντίσταση στην αλλαγή - διακρίνουν τα είδη ηγεσίας και να εξηγήσουν πώς λειτουργούν οι ομάδες στους οργανισμούς - αναπτύξουν τα βασικά θεωρητικά μοντέλα που εξηγούν την εργασιακή ευζωία, τα κίνητρα, τις στάσεις και τις (παραγωγικές και αντιπαραγωγικές) συμπεριφορές των ατόμων σε σχέση με την εργασία τους - διατυπώσουν ερευνητικές υποθέσεις για θέματα που αφορούν στην εργασιακή και οργανωσιακή ψυχολογία και να τις εξετάσουν εμπειρικά.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη θεωρία, την έρευνα και τις βασικότερες εφαρμογές της εργασιακής και οργανωσιακής ψυχολογίας. Στόχος του μαθήματος είναι η επιστημονική μελέτη των ενδο-οργανωσιακών φαινομένων, των στάσεων, των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς των ατόμων σε σχέση με την εργασία τους, καθώς και της αλληλεπίδρασης των οργανισμών με το περιβάλλον στο οποίο εντάσσονται. Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει μια θεωρητική ενότητα και μια ενότητα εφαρμογών. Στη θεωρητική ενότητα του μαθήματος καλύπτονται οι ακόλουθες θεματικές: 1) Iστορική εξέλιξη των οργανωσιακών θεωριών 2) Σχεδιασμός, δομή και κουλτούρα των οργανισμών 3) Οργανωσιακές αλλαγές και αντίσταση στην αλλαγή 4) Ηγεσία και Ομάδες στους οργανισμούς 5) Εργασιακές Στάσεις: Εξουθένωση, Δέσμευση, Ικανοποίηση, Εργασιομανία 6) Κίνητρα στην Εργασία 7) Παραγωγικές Συμπεριφορές: Εργασιακή Απόδοση 8) Αντιπαραγωγικές Συμπεριφορές και ο Ρόλος της Δικαιοσύνης 9) Εργασιακό Περιβάλλον και Εργασιακή Ευζωία 10)Ατομικά Χαρακτηριστικά και Εργασία Η ενότητα των εφαρμογών περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις για την καλύτερη κατανόηση των βασικών θεωρητικών εννοιών. Οι φοιτητές/τριες θα κληθούν να διατυπώσουν ερευνητικές υποθέσεις για κάποιο εργασιακό/οργανωσιακό φαινόμενο και να εφαρμόσουν στην πράξη συγκεκριμένες μεθόδους συλλογής και ανάλυσης δεδομένων για την εξέταση των υποθέσεων αυτών με απώτερο στόχο την ολοκλήρωση μιας ερευνητικής εργασίας περιορισμένης έκτασης.
Λέξεις Κλειδιά
Εργασιακή Ευζωία, Ηγεσία, Κίνητρα στην Εργασία, Οργανωσιακή Αλλαγή και Αντίσταση στην Αλλαγή, Οργανωσιακή Κουλτούρα, Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
 • Συμπληρωματική βιβλιογραφία
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
-Powerpoint -Elearning -Email
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1044
Εργαστηριακή Άσκηση261
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων80,3
Εκπόνηση μελέτης (project)80,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών80,3
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1566
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τρόπος Αξιολογησης: - Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (60% της τελικής βαθμολογίας), η οποία θα περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις 'σωστό/λάθος' με επεξήγηση και 2 ή 3 ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης - Γραπτή ομαδική εργασία (30% της τελικής βαθμολογίας). Η γραπτή εργασία δε θα ξεπερνά τις 3000 λέξεις (χωρίς Βιβλιογραφία, Πίνακες) και θα έχει τη μορφή ενός σύντομου ερευνητικου άρθρου. Η εργασία πραγματοποιείται από ομάδες τουλάχιστον 5 φοιτητών. - Ομαδική παρουσίαση της εργασίας (10% της τελικής βαθμολογίας).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βακόλα, Μ., & Νικολάου, Ι. (2011). Οργανωσιακή ψυχολογία και συμπεριφορά. Αθήνα: Rossili Books. Greenberg, J., & Baron, R.A. (2013). Οργανωσιακή ψυχολογία και συμπεριφορά. Αθήνα: Gutenberg. Robbins, S.P., & Judge, T.A. (2011). Οργανωσιακή συμπεριφορά: Βασικές έννοιες και σύγχρονες προσεγγίσεις. Αθήνα: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βακόλα, Μ. (2005). Διοικώντας τις αλλαγές: Πρακτικές εφαρμογές. Εκδόσεις Σιδέρη. Jex, S.M., & Britt, T.W. (2010). Organizational psychology: A scientist-practitioner approach. Wiley. Peeters, M.C.W., De Jonge, J., & Taris, T.W. (2013). An introduction to contemporary work psychology. Wiley-Blackwell.
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-03-2023