Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ / INFANT DEVELOPMENT
ΚωδικόςΨΥ-750
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013549

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 29
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600212894
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για το συγκεκριμένο μάθημα. Συνιστάται να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς από τις φοιτήτριες/ τους φοιτητές τα υποχρεωτικά μαθήματα "Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι & II". Συνιστάται επίσης η παρακολούθηση σχετικών μαθημάτων επιλογής (π.χ. ΨΥ635 - " Γλωσσική Ανάπτυξη").
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/ φοιτητές θα μπορούν να: • περιγράφουν και να αναλύουν τη σωματική, γνωστική, γλωσσική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη κατά τη βρεφική και νηπιακή ηλικία, σε σχέση με το πλαίσιο ανάπτυξης και κοινωνικοπολιτισμικές επιδράσεις. • προσεγγίζουν κριτικά τα σχετικά θεωρητικά πλαίσια και ερευνητικά δεδομένα, να σκέφτονται δημιουργικά σε σχέση με αυτά και να επιχειρηματολογούν. • εκπονούν μια αποτελεσματική βιβλιογραφική επισκόπηση και να οργανώνουν, να αναλύουν και να συνθέτουν σύγχρονα θεωρητικά και ερευνητικά δεδομένα με στόχο την εμβάθυνση σε σχετικά θέματα, αλλά και την ανάδειξη πεδίων μελλοντικής διερεύνησης και εφαρμογής των ευρημάτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτήτριες και φοιτητές καλούνται να εμπλουτίσουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους για τη σωματική, γνωστική, γλωσσική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη κατά τη βρεφική και νηπιακή ηλικία, εστιάζοντας σε βασικά αναπτυξιακά φαινόμενα και επιτεύγματα και αναλύοντας την πορεία της ανάπτυξης και σε σχέση με το πλαίσιο στο οποίο επιτελείται και κοινωνικοπολιτισμικές επιδράσεις. Παρουσιάζονται και αναλύονται σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και μεθοδολογικές προσεγγίσεις με στόχο την ανάδειξη της συμβολής των κυρίαρχων θεωρητικών πλαισίων, καθώς και σχετικών περιορισμών, ζητημάτων που χρήζουν μελλοντικής διερεύνησης και πεδίων εφαρμογής των σχετικών γνώσεων.
Λέξεις Κλειδιά
βρέφος, νήπιο, σωματική ανάπτυξη, γνωστική ανάπτυξη, γλωσσική ανάπτυξη, συναισθηματική ανάπτυξη, κοινωνική ανάπτυξη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
- Χρήση powerpoint κατά τη διδασκαλία - Χρήση υπηρεσίας Moodle για την ανάρτηση υλικού για το μάθημα, καθώς και την υποβολή και βαθμολόγηση της εργασίας - Χρήση της τεχνολογίας από τους φοιτητές για την εκπόνηση της εργασίας - Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές (χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αξιοποίηση ιστοσελίδας)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις783
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων200,8
Φροντιστήριο90,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών210,8
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1305
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τελική γραπτή εξέταση. Προαιρετική γραπτή εργασία ατομική ή ομαδική.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Murrey, L. (2017). H ψυχολογία των βρεφών. Εκδόσεις Παπαζήση. Butterworth, G.,Slater, A., Α., & Bremner, G.,(2012). H ανάπτυξη των βρεφών. Εκδόσεις Παπαζήση.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Craig, G. & Baucum, D. (2008). Η ανάπτυξη του ανθρώπου (Τόμος Α’). Αθήνα: Παπαζήση. Lighttfoot, C., Cole, M., & Cole, S. R. (2014). Η ανάπτυξη των παιδιών. Εκδόσεις Gutenberg. Feldman, R. S. (2011). Εξελικτική ψυχολογία: Δια βίου ανάπτυξη. Εκδόσεις Gutenberg. Μπαμπλέκου Ζ. (2003). Η ανάπτυξη της μνήμης: Γνωστική διαδρομή στην παιδική ηλικία. Εκδόσεις Τυπωθήτω. Αθήνα. World Health Organization (2004). The importance of caregiver-child interactions for the survival and healthy development of young children: A review.
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-12-2019