TOPICS IN CHILDHOOD AND YOUTH PSYCHOLOGY

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςTOPICS IN CHILDHOOD AND YOUTH PSYCHOLOGY / TOPICS IN CHILDHOOD AND YOUTH PSYCHOLOGY
ΚωδικόςΨΥ-640
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013531

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 110
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής535

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςTOPICS IN CHILDHOOD AND YOUTH PSYCHOLOGY
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600212907
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για το συγκεκριμένο μάθημα. Οι φοιτητές/ριες συνιστάται να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα υποχρεωτικά μαθήματα αναπτυξιακής ψυχολογίας και να έχουν παρακολουθήσει/να παρακολουθούν σχετικά μαθήματα επιλογής.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα μπορούν: - να συζητούν σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικές μεθόδους που διέπουν τη μελέτη της παιδικής και νεανικής ηλικίας - να περιγράφουν κύριες όψεις της συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης από την παιδική ηλικία έως την αναδυόμενη ενηλικίωση, καθώς και σχετικούς μηχανισμούς αλλαγής, διαδικασίες μετάβασης και παράγοντες επιρροής - να συζητούν τους ρόλους που αναλαμβάνουν και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και τα νεαρά άτομα στα ποικιλόμορφα πλαίσια ανάπτυξης της εποχής μας - να αναλύουν, να προσεγγίζουν κριτικά και να συνθέτουν σύγχρονα ερευνητικά ευρήματα, καθώς και να σκέφτονται δημιουργικά σε σχέση με αυτά
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα συζητούνται διαδικασίες μετάβασης από την παιδική ηλικία στην εφηβεία και την αναδυόμενη ενηλικίωση, εστιάζοντας σε ορόσημα, μηχανισμούς και παράγοντες επιρροής της συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης στις περιόδους αυτές (γνωστικές διεργασίες, φύλο, ιδιοσυγκρασία, αλληλεπίδραση με γονείς και συνομηλίκους, κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο). Καλύπτονται θεματικές ενότητες που αφορούν την αυτεπίγνωση, τα συναισθήματα αυτοσυνειδησίας, τη ρύθμισή τους και τις σχέσεις τους με τον αναπτυσσόμενο ηθικό συλλογισμό και την προκοινωνική συμπεριφορά, την επίτευξη αυτονομίας στο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, καθώς και την αλληλεπίδραση όψεων της διαμορφούμενης ταυτότητας (προσωπικής, κοινωνικής, πολιτισμικής). Συζητούνται επίσης οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και τα νεαρά άτομα στα ποικιλόμορφα πλαίσια ανάπτυξης της εποχής μας.
Λέξεις Κλειδιά
Παιδική ηλικία, εφηβεία, αναδυόμενη ενηλικίωση, αυτεπίγνωση, συναισθήματα αυτοσυνειδησίας, προκοινωνική συμπεριφορά, αυτονομία, ταυτότητα, κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις783
Σεμινάρια40,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων200,8
Φροντιστήριο20,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών261
Σύνολο1305
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Γραπτή εργασία και προφορική παρουσίασή της - Ομαδική (40% του τελικού βαθμού) 2. Γραπτή εργασία – Ατομική (60% του τελικού βαθμού)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Lightfoot, C., Cole, M., & Cole, S. (2022). Η ανάπτυξη των παιδιών. Guttenberg Berk, L. (2019). Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Η προσέγγιση της δια βίου ανάπτυξης. Πολιτεία.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Albarello, F., Crocetti, E., & Rubini, M. (2018). I and us: A longitudinal study on the interplay of personal and social identity in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 47(4), 689-702. Assor, A. (2018). Autonomy in adolescent development – Towards Conceptual Clarity. In B. Soenens, M. Vansteenkiste, & S. Van Petegem (Eds.), pp 135 - 160. N.Y.: Routledge. Psychology Press in conjunction with European Association for Research on Adolescence (EARA). Assor, A., Soenens, B., Yitshaki, N., Ezra, O., Geifman, Y., & Olshtein, G. (2020). Towards a wider conception of autonomy support in adolescence: The contribution of reflective inner-compass facilitation to the formation of an authentic inner compass and well-being. Motivation and Emotion, 44, 159-174. Beall, A. T., & Tracy, J. L. (2020). Evolution of pride and shame. In L. Workman, L., W. Reader, & J. H. Barkow (Eds.). (2020). The Cambridge Handbook of Evolutionary Perspectives on Human Behavior. Cambridge University Press. Berk, L. (2010). Development through the lifespan. Illinois State University. Conroy, D. E., Ram, N., Pincus, A. L., & Rebar, A. L. (2015). Bursts of self-conscious emotions in the daily lives of emerging adults. Self and Identity, 14(3), 290-313. Eder, D., & Nenga, S. K. (2006). Socialization in adolescence. In J. DeLamater, J. & A. Ward, A. (Eds.), Handbook of social psychology (p. 157-182). Springer. Eisenberg, N., & Morris, A. S. (2004). Moral cognitions and prosocial responding in adolescence. In R. M. Lerner, & L. Steinberg (Eds), Handbook of adolescent psychology (pp. 155-188). John Wiley & Sons. Geukens, F. (2021). Loneliness in adolescence: Personal, biological, and social factors. Doctoral thesis offered to obtain the degree of Doctor in Psychology, KU Lueven. https://lirias.kuleuven.be/3517088?limo=0 Harter, S. (2007). The self. In K. E. Adolph, & S. E. Berger (Eds.) Handbook of Child Psychology: Vol. 3. Social, emotional, and personality development. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons Harter, S. (2015). The construction of the self: Developmental and sociocultural foundations. Guilford Publications. Hastings, P. D., Utendale, W. T., & Sullivan, C. (2007). The Socialization of Prosocial Development. In J. E. Grusec & P. D. Hastings (Eds.), Handbook of socialization: Theory and research (pp. 638–664). The Guilford Press. Lagattuta, K. H., & Thompson, R. A. (2007). The development of self-conscious emotions: Cognitive processes and social influences. In J. L. Tracy, R. W. Robins, & J. P. Tangney (pp. 91-113). The self-conscious emotions: Theory and research. Guilford Press. Leary, M. R. (2007). Motivational and emotional aspects of the self. Annual Review of Psychology, 58, 317-344. Lodder, G. M., Scholte, R. H., Goossens, L., & Verhagen, M. (2017). Loneliness in early adolescence: Friendship quantity, friendship quality, and dyadic processes. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 46(5), 709-720. https://doi.org/10.1080/15374416.2015.1070352 Luhmann, M., & Hawkley, L. C. (2016). Age differences in loneliness from late adolescence to oldest old age. Developmental Psychology, 52(6), 943–959. https://doi.org/10.1037/dev0000117 Magnusson, D., & Stattin, H. (2007). The person in context: A holistic‐interactionistic approach. In K. E. Adolph, & S. E. Berger (Eds.). Handbook of Child Psychology: Vol. 1. Theoretical models of human development. John Wiley & Sons Nurmi, J. E. (2004). Socialization and self-development: Channeling, selection, adjustment, and reflection. In R. M. Lerner, & L. Steinberg (Eds), Handbook of adolescent psychology (pp. 85-124). John Wiley & Sons Sebastian, C., Burnett, S., & Blakemore, S. J. (2008). Development of the self-concept during adolescence. Trends in Cognitive Sciences, 12(11), 441-446. Tangney, J. P., Stuewig, J., & Mashek, D. J. (2007). What’s moral about the self-conscious emotions. In J. L. Tracy, R. W. Robins, & J. P. Tangney (Eds.). The self-conscious emotions: Theory and research. Guilford Press. Tangney, J. P. & Tracy, J. L. (2012). Self-conscious emotions. In M. Leary, & J. P. Tangney (Eds.), Handbook of self and identity (2nd Edition, pp. 446-478). New York. Tanti, C., Stukas, A. A., Halloran, M. J., & Foddy, M. (2011). Social identity change: Shifts in social identity during adolescence. Journal of adolescence, 34(3), 555-567. Tracy, J. L., & Robins, R. W. (2007). The self in self-conscious emotions: A cognitive appraisal approach. In J. L. Tracy, R. W. Robins, & J. P. Tangney (Eds), The self-conscious emotions: Theory and research (pp. 3-20). Guilford. Tracy, J. L., Robins, R. W., & Tangney, J. P. (Eds.). (2007). The self-conscious emotions: Theory and research. Guilford Press. Tracy, J. L., & Weidman, A. C. (in press). The self-conscious and social emotions: A personality and social functionalist account. In P. J. Oliver & R. W. Robing (Eds), Handbook of Personality: Theory and research (4th ed.). Guilford Press. von Soest, T., Luhmann, M., & Gerstorf, D. (2020). The development of loneliness through adolescence and young adulthood: Its nature, correlates, and midlife outcomes. Developmental Psychology, 56(10), 1919–1934. https://doi.org/10.1037/dev0001102
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-12-2023