ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΟΣΜΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΟΣΜΟ / CULTURE AND EDUCATION IN THE ANCIENT WORLD
ΚωδικόςΙΑΕ261
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019222

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 2020-2021

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 35
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΟΣΜΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600213086
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΙΑΕ151 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Συνιστάται να έχουν κατοχυρωθεί τα μαθήματα ΙΑΕ151 και ΙΡΩ651.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
(α) Εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την ανάλυση των πηγών και τη χρήση της βιβλιογραφίας του αντίστοιχου γνωστικού πεδίου. (β) Εφαρμογή του διεπιστημονικού τρόπου προσέγγισης του οικείου γνωστικού πεδίου με την επιλογή ποικίλης φύσεως πηγών. (γ) Κατανόηση εκ μέρους των φοιτητών/τριών του χαρακτήρα και του τρόπου οργάνωσης της εκπαίδευσης των Ρωμαίων. (δ) Κατανόηση εκ μέρους των φοιτητών/τριών του ρόλου και της σημασίας της εκπαίδευσης και της παιδείας στην πολιτική και κοινωνική ζωή του ελληνορωμαϊκού κόσμου. (ε) Κατανόηση εκ μέρους των φοιτητών/τριών της σημασίας της παιδείας ως στοιχείου της ταυτότητας του ανώτερου κοινωνικού στρώματος. (στ) Εξάσκηση στην προφορική και γραπτή παρουσίαση θεμάτων του γνωστικού πεδίου.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη του ρόλου και της σημασίας της εκπαίδευσης και γενικότερα της παιδείας στην πολιτική και κοινωνική ζωή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας από την ρεπουμπλικανική εποχή έως και την ύστερη αρχαιότητα. Στο πλαίσιο αυτό -με τη χρήση επιλεγμένων κειμένων- εξετάζονται θέματα που άπτονται του χαρακτήρα του πολιτισμού των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων, όπως η προφορικότητα, η εγγραμματοσύνη και τα όρια του αναλφαβητισμού, κι άλλα που αφορούν στις αντιλήψεις των θεωρητικών της εποχής (Ελλήνων και Ρωμαίων) για την σημασία της μόρφωσης και της παιδείας ως στοιχείων της ταυτότητας του ανώτερου κοινωνικού στρώματος, στη συμμετοχή των γυναικών στην εκπαίδευση, στα πνευματικά κέντρα της εποχής (Ρώμη, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια, Πέργαμος κλπ.). Έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση των νέων στις πόλεις του ανατολικού τμήματος της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και ειδικότερα στη μελέτη του θεσμού του γυμνασίου.
Λέξεις Κλειδιά
Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, εκπαίδευση, παιδεία, γυμνάσιο, ευεργετισμός, κοινωνικές ελίτ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις125
Συγγραφή εργασίας / εργασιών30
Εξετάσεις25
Σύνολο180
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
• Γραπτή εξέταση: 100%.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
• B. Legras, Πολιτισμός και εκπαίδευση στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. 8ος αιώνας π.Χ. – 4ος αιώνας μ.Χ. (μτφ. Α. Καραστάθη / Πρόλογος: Σπ. Ράσης), Κριτική, Αθήνα 2005.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• G. Bowersock, Ο Ελληνισμός στην ύστερη αρχαιότητα (μτφ. Μ. Γιόση, επιμ. Α. Φιλιπποπούλου), ΜΙΕΤ, Αθήνα 2000. • L. Casson, Οι βιβλιοθήκες στον αρχαίο κόσμο (μτφ. Α. Φιλιπποπούλου), ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006. • J. Evans Grubbs, The Oxford Handbook of Childhood and Education in the Classical World, Oxford-New York 2013. • E. Α. Hemelrijk, Matrona docta: Educated Women in the Roman Élite from Cornelia to Julia Domna, London – New York 1999. • M. Joyal & I. MacDougall & J. Yardley, Greek and Roman Education: A Sourcebook, London-New York 2009. • J. Lee Too (εκδ.), Education in Greek and Roman Antiquity, Leiden-Boston-Köln 2001. • H.-I. Marrou, Ιστορία της εκπαίδευσης στην Αρχαιότητα. Ο ελληνικός κόσμος, Δαίδαλος. Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 2009. • M. Scholz & M. Horster (εκδ.), Lesen und Schreiben in den römischen Provinzen. Schriftliche Kommunikation im Alltagsleben. Akten des 2. Internationalen Kolloquiums von Ductus – Association international pour l’étude des inscriptions mineures, RGZM Mainz, 15.-17. Juni 2011, Mainz 2015. • R. Thomas, Γραπτός και προφορικός λόγος στην αρχαία Ελλάδα (μτφ. Δ. Κυρτάτας), Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 20013.
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-09-2022