Γεννάδιος Β' Σχολάριος, ο πρώτος Πατριάρχης μετά την Άλωση. Πρόσωπο και έργο

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓεννάδιος Β' Σχολάριος, ο πρώτος Πατριάρχης μετά την Άλωση. Πρόσωπο και έργο / Gennadios II Scholarios, the first Patriarch after the Fall of Constantinople. Personality and work.
ΚωδικόςΘ369
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΣουλτάνα Λάμπρου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600021649

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓεννάδιος Β' Σχολάριος, ο πρώτος Πατριάρχης μετά την Άλωση. Πρόσωπο και έργο
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600214935
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι φοιτητές θα: - κατανοούν την σπουδαιότητα της προσωπικότητας του Γενναδίου Σχολαρίου - αναλύουν τη στάση του στα γεγονότα της εποχής, αφού γνωρίσουν το βίο του Γενναδίου Σχολαρίου - αναλύουν το συγγραφικό του έργου και τη διδασκαλία του - συγκρίνουν τις αντιφατικές θέσεις των ερευνητών για το πρόσωπό του - αποτιμούν τη συμβολή του στα εκκλησιαστικά θέματα της εποχής του.
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Περιεχόμενο Μαθήματος
Παρουσιάζεται ο βίος, το συγγραφικό έργο και η διδασκαλία του Πατριάρχη Γενναδίου Β΄ Σχολαρίου. Αναδεικνύεται η προσωπικότητα του τελευταίου διδασκάλου και συγγραφέα της καταλυθείσας ελληνικής ανατολικής αυτοκρατορίας και πρώτου παιδαγωγού και εθνάρχη του νεώτερου ελληνισμού. Εξετάζεται, ωσαύτως, και το πρόβλημα της νόθευσης των συγγραμμάτων του με σκοπό τη δημιουργία σύγχυσης για το πρόσωπο και το έργο αυτού. 1) Εισαγωγικά 2) Η περί του Γενναδίου εικόνα στις πηγές και στην έρευνα 3) Ο βίος του Γενναδίου (καταγωγή-σπουδές-επάγγελμα) 4) Από τη σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας μέχρι της ανόδου του στον πατριαρχικό θρόνο 5) Ο Σχολάριος ως πατριάρχης και εθνάρχης 6) Το συγγραφικό του έργο γενικά 7) Τα γνήσια, αμφιβαλλόμενα και νόθα έργα του Α΄ 8) Τα γνήσια, αμφιβαλλόμενα και νόθα έργα του Β΄ 9) Η διδασκαλία του Σχολαρίου και οι βάσεις αυτής. 10) Θεολογικά, ηθικά και ανθρωπολογικά θέματα στη διδασκαλία του Σχολαρίου Α΄ 11) Θεολογικά, ηθικά και ανθρωπολογικά θέματα στη διδασκαλία του Σχολαρίου Β΄ 12) Απολογητικές θέσεις του Σχολαρίου 13) Εκκλησιολογικές απόψεις του Σχολαρίου
Λέξεις Κλειδιά
Γεννάδιος Β΄ Σχολάριος, Σύνοδος Φερράρας-Φλωρεντίας, θεολογία, ηθική, ανθρωπολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Επικοινωνία με τους φοιτητές με τη χρήση e-mails και μέσω e-learning.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων251
Συγγραφή εργασίας / εργασιών351,4
Εξετάσεις10,0
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προφορική εξέταση ή γραπτή εργασία (80%). Προσμετράται θετικά η συμμετοχή στο μάθημα (20%).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Θ. Ζήσης, Γεννάδιος Β’ Σχολάριος. Βίος – Συγγράμματα – Διδασκαλία, ΑΒ 30, εκδ. Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, Θεσσαλονίκη 1988.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σ. Λάμπρου, Γεννάδιος Σχολάριος και Ευαγγελικός Νόμος, εκδ. Ναύς, Θεσσαλονίκη 2022. L. Petit-X. Siderides-M. Jugie, Oeuvres completes de Georges Scholarios, τόμ. I-VIII, Paris 1928-1936. Marie-HélèneBlanchet, Georges- Gennadios Scholarios (vers 1400 - vers 1472). Un intellectuel orthodoxe face à ladisparitiondel’ empire Byzantin, Archives de l’ Orient Chrétien 20, Institut Français d’ Ėtudes Byzantines, Paris 2008. Πρακτικά Ἡμερίδας "Χρέος μνήμης πρός τόν ἅγιο Γεννάδιο Β΄ Σχολάριο", Σχολάρια, τεῦχ. 1, ἔκδ. Συλλόγου Φίλων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, Ἀθήνα 2018.
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-02-2023