ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Ι / WORKSHOP IN THEORY AND PRACTICE OF TEXT-EDITING I
ΚωδικόςΝΕΦ642
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015909

Πρόγραμμα Σπουδών: Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 11
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Νεοελληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδέςΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΧειμερινό/Εαρινό-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600214966
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές/τριες αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα είναι σε θέση να: 1. διαβάζουν χειρόγραφα κειμένων της νεοελληνικής δημώδους γραμματείας (12ος-18ος αι.) 2. μεταγράψουν το περιεχόμενό τους 3. εκδώσουν κριτικά ένα τμήμα κειμένου 4. γράψουν εισαγωγικά στοιχεία για το έργο 5. γράψουν πραγματολογικά και υφολογικά σχόλια για το απόσπασμα 6. καταρτίσουν γλωσσάριο για το απόσπασμα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεωρία της έκδοσης έργων της δημώδους νεοελληνικής γραμματείας. Είδη εκδόσεων, περιεχόμενα της έκδοσης ανάλογα με το είδος. Άσκηση στην ανάγνωση και μεταγραφή χειρογράφων από τη συλλογή χειρογράφων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ και από τη συλλογή φωτογραφιών χειρογράφων του Σπουδαστηρίου ΜΝΕΣ του ΑΠΘ. Διαλέξεις και ασκήσεις από προσκεκλημένους ομιλητές (Ευθύμιος Λίτσας, David Holton, Τίνα Λεντάρη, Θανάσης Ανυφαντής). Παρουσιάσεις, από τους/τις φοιτητές/τριες, μελετών από τη βιβλιογραφία του μαθήματος. Παρουσίαση, από τους/τις φοιτητές/τριες, του περιεχομένου της τελικής γραπτής τους εργασίας.
Λέξεις Κλειδιά
εκδοτική κειμένων, μεταγραφή χειρογράφων, κριτική έκδοση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια15
Εργαστηριακή Άσκηση24
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων180
Συγγραφή εργασίας / εργασιών40
Σύνολο259
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Από τη γενική παρουσία και συμμετοχή τους στην τάξη. Από την προφορική παρουσίαση μελέτης/μελετών από τη βιβλιογραφία στην τάξη. Από τη γραπτή τελική εργασία του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (σε χρονολογική σειρά) Ιωάννης Συκουτρής, «Κριτικαί εκδόσεις νεοελληνικών λογοτεχνημάτων», περ. Νέα Εστία 18 (1935), 990-1000, ανατ. Ιωάννου Συκουτρή, Μελέται και Άρθρα, Αθήνα 1956, β΄ έκδοση Αθήνα 1982, 420-435. Μανόλης Κ. Χατζηγιακουμής, Τα μεσαιωνικά δημώδη κείμενα: συμβολή στη μελέτη και στην έκδοσή τους, Αθήνα 1977. David Holton, «Η Ιστορία της Σωσάννης του Μάρκου Δεφαράνα: εκδοτικά προβλήματα μιας φυλλάδας», στον τόμο: Neograeca Medii Aevi. Text und Ausgabe. Akten zum Symposion Köln, Romiosini, Köln 1987, 165-177. Γιώργος Κεχαγιόγλου, «Ειδολογικές και εκδοτικές προτάσεις για τα νεοελληνικά λογοτεχνικά λαϊκά βιβλία (από τις αρχές, ως τα τέλη του 18ου αιώνα)», στο Ν. Μ. Παναγιωτάκης (επιμ.), Αρχές της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Πρακτικά του δεύτερου διεθνούς συνεδρίου “Neograeca Medii Aevi”, Βενετία 7-10 Νοεμβρίου 1991, Βενετία 1993, 74-99. Arnold van Gemert, «Το κριτικό υπόμνημα σε εκδόσεις πρώιμων νεοελληνικών κειμένων», στον τόμο: J. M. Egea – J. Alonso, Prosa y Verso en griego Medieval. Rapports of the International Congress “Neoegraeca Medii Aevi III”, Amsterdam 1996, 349-358. Γιώργος Κεχαγιόγλου, «Βενετικές, Αθηναϊκές και άλλες “λαϊκές” εκδόσεις έργων της Κρητικής λογοτεχνίας», περ. Cretan Studies 6 (1998), 145-177. Hans Eideneier, Ulrich Moennig, Νότης Τουφεξής (επιμ.), Θεωρία και πράξη των εκδόσεων της υστεροβυζαντινής αναγεννησιακής και μεταβυζαντινής δημώδους γραμματείας. Πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου Neograeca Medii Aevi VIa, Αμβούργο 28-31.1.1999, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2001. Τίνα Λεντάρη, «Κριτικές και χρηστικές εκδόσεις παλαιότερων κειμένων της λογοτεχνίας μας. Ζητήματα πρακτικής και θεωρίας», στον τόμο: Μνήμη Γ. Π. Σαββίδη. Θέματα Νεοελληνικής Φιλολογίας. Γραμματολογικά, εκδοτικά, κριτικά. Πρακτικά Η΄ Επιστημονικής Συνάντησης, Αθήνα, Ερμής 2001, 126-138. Π. Δ. Μαστροδημήτρης, Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία, Δόμος, Αθήνα 72005, Φίλιππος Παππάς, Αλέξανδρος Κατσιγιάννης, Λίλια Διαμαντοπούλου, Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα (www.kallipos.gr), Αθήνα 2015 (κεφάλαιο 5: Εκδοτική). Η εκδοτική των Κειμένων της Νεοελληνικής Γραμματείας, Ημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη της Ε. Παχίνη-Τσαντσάνογλου και του Γ. Π. Σαββίδη, Θεσσαλονίκη, 27.4.2015, Θεσσαλονίκη 2016.
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-05-2023