HISTORY OF LEGAL PHILOSOPHY

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςHISTORY OF LEGAL PHILOSOPHY / HISTORY OF LEGAL PHILOSOPHY
ΚωδικόςΕΡ112
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑνδρέας Τάκης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001375

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςHISTORY OF LEGAL PHILOSOPHY
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
 • Γεωργια Γκοτση
Class ID
600215003
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
στοιχειώδης μύηση στις ανθρωπιστικές σπουδές
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει μια συνοπτική εποπτεία των βασικών διανοητικών και πολιτικών ρευμάτων που διαμόρφωσαν τον τρόπο που η αρχαιότητα και ο μεσαίωνας αντιλαμβάνονταν το δίκαιο στη Δύση. Η επισκόπηση αυτή επιχειρεί να ανιχνεύεσει και να αναδείξει κριτικά συνάφειες και αντιθέσεις με σύγχρονες αντιλήψεις για το δίκαιο . Το μάθημα χρησιμοποιεί ως όχημα της παρουσίασης την αναδρομική προβολή του κοινού τόπου της διάκρισης φυσικό δίκαιο/θετικό δίκαιο σε επιχειρηματολογικά σχήματα της αρχαίας και μεσαιωνικής νομικής σκέψης. Η διάγνωση των σφαλμάτων αυτού του αναχρονισμού μέσα από την ανάλυση κλασικών κειμένων και την συζήτηση του πολιτικού και ιδεολογικού περιβάλλοντος κάθε επιμέρους περιόδου θα επιτρέψει στους φοιτητές να συλλάβουν τα ουσιώδη της ιστορικής πορείας από τη διαλεκτική του νόμω/φύσει στη πρώιμη ελληνική πόλι, μέσα από το έργο του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, των Στωικών (ελλήνων και ρωμαίων), των ραωμαίων νομομαθών, τον νεοπλατωνισμό και τη χριστιανική επανάσταση έως τον συμβιβαστικό θωμιστική αριστοτελισμό και την ανάδυση της πρώιμης νεωτερικότητας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή: Η αξίωση του νόμου για υπακοή και η διάκριση μεταξύ φυσικού και θετικού δικαίου. Η υποδειγματική περίπτωση της Αντιγόνης του Σοφοκλή Το καθήκον υπακοής στους νόμους της πόλεως στον πλατωνικό Κρίτωνα Τα Πολιτικά του Αριστοτέλη και η ανάγκη της δημοκρατικής αποδοχής Κοσμοπολιτικός δεσποτισμός και η στωϊκή λατρεία του Νόμου. Κικέρων, Σενέκας και οι μεγάλοι νομομαθείς της μέσης αυτοκρατορίας Η ανάδυση του νεοπλατωνισμού στην ύστερη αυτοκρατορία της κρίσης. Ο Αυγουστίνος και το μακρόβιο πλατωνικό όνειρο ενός οικουμενικού χριστιανικού κράτους. Η βολονταριστική ανατροπή του πλατωνισμού από τους νομιναλιστές και η αβερροϊκή ανάγνωση του Αριστοτέλη. Το συμβιβαστικό εγχείρημα του Θωμά Ακινάτη Προς τη νεωτερικότητα: Jus civile. ηγεμονία και η νέα αντίληψη για τη φύση Σύγχρονο φυσικό δίκαιο και η επινόηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου Στους φοιτητές παρέχεται επιλογή αποσπασμάτων κλασικών κειμένων που μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα καικατά τον χρόνο της εξέτασης.
Λέξεις Κλειδιά
Πλάτων, ιδέα, αγαθό, Αριστοτέλης, πόλις, Στωϊκοί, Νόμος Βασιλεύς, Ρώμη, Ρωμαϊκό δίκαιο, Νεοπλατωνισμός, Χριστιανισμός, Αυγουστίνος, Corpus Juris, Θεοκρατία, Ακινάτης, Μεσαίωνας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
διανομή αποσπασμάτων κλασικών κειμένων, απάντηση ερωτημάτων σχετικά με το περιεχόμενο μαθημάτων, καθοδήγηση, παραλαβή προαιρετικών εργασιών και γενική επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. ευκαιριακή χρήση open office presentation
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις20
αρχαιολογικοί χώροι6
Σύνολο26
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
G.H. Sabine, History of Political Thought, ed. Thomson Learning 1980. Leo Strauss, Natural Right and History, University of Chicago Press 1953. Eric Voegelin, History of Political Ideas, volume I, Hellenism, Rome and Early Christianity, University of Missouri Press 1997. Randall Lesaffer, European Legal History, Cambridge University Press 2009.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σε κάθε επιμέρους παράδοση τους παρέχεται επίσης επιλεγμένη δευτερεύουσα βιβλιογραφία (αποσπάσματα σύγχρονων έργων, άρθρα) σχετική με το ειδικότερο περιεχόμενο του συγκεκριμένου μεθήματος. All courses are supported by selected secondary bibliography (articles, excerpts etc.) distributed in class or through mail
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-08-2013