Λειτουργική ΙΙ- Ιστορία και Θεολογία της Θείας Λατρείας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΛειτουργική ΙΙ- Ιστορία και Θεολογία της Θείας Λατρείας / Liturgics II - History and Theology of Divine Worship
ΚωδικόςΥ408
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΧρυσόστομος (ιωάννης) Νάσσης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018255

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΛειτουργική ΙΙ- Ιστορία και Θεολογία της Θείας Λατρείας
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600215221

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΘεολογική
ΌροφοςΌροφος 3
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ B (99)
ΗμερολόγιοMercredi 09:00 to 10:00
ΚτίριοΘεολογική
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Δ (94)
ΗμερολόγιοThursdsay 10:00 to 12:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος ο επιδιωκόμενος μαθησιακός στόχος του είναι να έχουν τη δυνατότητα οι φοιτητές της τάξης: 1.Να συγκρίνουν την ιστορική εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας ανά τους αιώνες σε σχέση και με τη λατρεία των υπολοίπων θρησκευμάτων του κόσμου. 2.Να εξοικειωθούν με συμβολική γλώσσα της λατρείας και τις δυσκολίες της λειτουργικής- θεολογικής ορολογίας. 3.Να περιγράψουν συγκριτικά τις κατά τόπους μορφές της λατρείας ( λειτουργικούς τύπους) και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. 4.Να εφαρμόσουν τις εκ της ιστορίας και θεολογίας της θείας λατρείας γνώσεις στο σχολείο ή στο ναό με σκοπό την άριστη προσέγγιση ή επιτέλεσή της. 5.Να αναλύουν και ερμηνεύουν τη λειτουργική πράξη του σήμερα σε σχέση και αναγωγή προς τις ιστορικές πηγές της θείας λατρείας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα αυτό διδάσκονται εισαγωγικά ζητήματα της επιστήμης της Λειτουργικής. Επίσης, μελετώνται οι πηγές της Λειτουργικής, η ιστορική εξέλιξη της Θείας λατρείας. Αναλύονται και ερμηνεύονται οι Λειτουργικοί τύποι της Ανατολής και της Δύσεως καθώς και θέματα της λειτουργικής θεολογίας. Τέλος, υπάρχει και η πρακτική άσκηση στη Λειτουργική. Οι 13 διδακτικές ενότητες διαρθρώνονται ως εξής: 2. Εισαγωγικά ζητήματα της επιστήμης της Λειτουργικής. 2. Έμμεσες και κύριες πηγές της Λειτουργικής. 3. Η Θεία λατρεία στην Καινή Διαθήκη. 4. Ιστορική εξέλιξη της λατρείας από τον Β΄ μέχρι τον Ζ΄ αιώνα. 5. Η Θεία λατρεία από τον Η΄ αιώνα μέχρι σήμερα. 6. Λειτουργικοί Τύποι της Ανατολής. 7. Λειτουργικοί Τύποι της Δύσεως. 8.Βυζαντινός Λειτουργικός Τύπος. 9. Η θεολογία του μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας και οι διαφορές της Ορθοδόξου Ευχαριστιολογίας προς τις αιρετικές ευχαριστιακές αντιλήψεις. 10. Γενικές και ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο μυστήριο της θ. Ευχαριστίας. 11. Η ημέρα της Κυριακής στην εκκλησιαστική παράδοση και τη λειτουργική πράξη. 12. Τα προνόμια της Κυριακής έναντι των άλλων ημερών της εβδομάδος. 13. Μνημόσυνα και Κυριακή. Κυριακή και Ευχαριστία.
Λέξεις Κλειδιά
Λειτουργική, θεία λατρεία, λειτουργικοί τύποι, θεία ευχαριστία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Ανεβάζουμε στο elearning υλικό για το μάθημα και επικοινωνούμε μέσω e-mail με την τάξη μου
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Σεμινάρια261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων251
Συγγραφή εργασίας / εργασιών50,2
Εξετάσεις50,2
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται κατά το 80% με γραπτή εξέταση και το 20% με εργασία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Αρχιμ. Νικ. Σκρέττας, Η Θεία Ευχαριστία και τα προνόμια της Κυριακής κατά τη διδασκαλία των Κολλυβάδων [Σειρά: Κανονικά και Λειτουργικά 7], εκδ. Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 2008.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
«Η ακρίβεια στη λειτουργική τάξη κατά τη διδασκαλία των Κολλυβάδων», Πρακτικά Συνεδρίου «Ο Άγιος Μακάριος (Νοταράς) - Γενάρχης του Φιλοκαλισμού - Μητροπολίτης Κορίνθου και ο περίγυρός του» (Κόρινθος - Ξυλόκαστρο 2005), επιμέλεια Στυλιανου Γ. Παπαδοπουλου, Αθήνα 2006, σσ. 465-502
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-03-2023