ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / Topics in Meteorology-Climatology
ΚωδικόςGMC 877Ε
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΙωαννης Τεγουλιας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001808

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600215692
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Εκτέλεση ερευνητικών εργασιών στη μετεωρολογία 2. Ποιοτική, υπολογιστική και εργαστηριακή ανάλυση μετεωρολογικών δεδομένων . 3. Παρουσίαση πληροφοριών και αποτελεσμάτων της ανάλυσης με γραπτή και προφορική επικοινωνία 4. Διαχείριση των τεχνολογιών πληροφορικής 5. Ικανότητα εξήγησης ιδεών και αποτελεσμάτων μέσω γραπτής και προφορικής επικοινωνίας. καθώς και με΄σω τεχνολογιών πληροφορικής.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα έχει ως στόχο την εμβάθυνση σε ειδικά θέματα της μετεωρολογίας και της κλιματολογίας. Τα θέματα που πραγματεύονται οι φοιτητές στοχεύουν κυρίως σε μια πρώτη γνωριμία και εξοικείωση με τις μεθόδους ανάλυσης μετεωρολογικών-κλιματολογικών δεδομένων και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Περιορισμένος αριθμός θεμάτων αφορούν στην ανάπτυξη σύγχρονων θεμάτων που αφορούν στον καιρό και στο κλίμα υπό μορφή αναφοράς, μέσω βιβλιογραφικής αναζήτησης σε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό.
Λέξεις Κλειδιά
μετεωρολογία, κλιματολογία, καιρός, κλίμα, επεξεργασία δεδομένων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις60,2
Εργαστηριακή Άσκηση40,1
Εκπόνηση μελέτης (project)401,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών90,3
Εξετάσεις10,0
Σύνολο602
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ερωτηματολόγιο ΜΟ.ΔΙ.Π
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Μαθήματα Γενικής Μετεωρολογίας. Τ. Μακρογιάννης, Χ. Σαχσαμάνογλου. ΧΑΡΙΣ Μ.Ε.Π.Ε. 2. Μαθήματα μετεωρολογίας και κλιματολογίας, Α. Φλόκας, Εκδόσεις Ζήτη, 1994, Θεσσαλονίκη
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις διδάσκοντα
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-07-2021