ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΙΙ / ADVANCED FLUID MECHANICS
Κωδικός351
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανολόγων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΠερικλής Παναγιώτου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000341

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 54
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό636

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600216026
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Μαθηματικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Θερμοδυναμική Ι Μηχανική Ρευστών Ι
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 1. Κατανοήσουν τις έννοιες και τις εξισώσεις της συμπιεστής ροής και την διαφοροποίησή της από την ασυμπίεστη ροή. 2. Κατανοήσουν τα διάφορα είδη των κρουστικών κυμάτων καθώς και των κυμάτων εκτόνωσης. 3. Μπορούν να μελετήσουν και να υπολογίσουν συμπιεστές ροές γύρω από σώματα σε μία, δύο και τρεις διαστάσεις. 4. Κατανοήσουν τις διαφοροποιήσεις μεταξύ της στρωτής, της μεταβατικής και της τυβρώδους ασυμπίεστης ροής. 5. Κατανοήσουν την έννοια της τύρβης και τα φυσικά χαρακτηριστικά της. 6. Κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο μοντελοποείται η τύρβη.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μέρος Ι. Συμπιεστή ροή. Yπενθύμιση εννοιών και εξισώσεων. Ολοκληρωτική και διαφορική μορφή των εξισώσεων ιδανικής ροής. Μονοδιάστατη συμπιεστή ροή. Πλάγια κρουστικά κύματα και κύματα εκτόνωσης. Οιονεί μονοδιάστατη συμπιεστή ροή. Οι εξισώσεις διατήρησης με την χρήση του δυναμικού ταχύτητας. Συμπιεστή ροή σε σώματα κωνικής γεωμετρίας. Τρισδιάστατη συμπιεστή ροή. Υπέρ-υπερηχητικές ροές (hypersonic flows). Μέρος ΙΙ. Ασυμπίεστες πραγματικές στρωτές, μεταβατικές και τυρβώδεις ροές. Στατιστική επεξεργασία της τύρβης - τυρβώδεις ροές. Στοιχεία τυρβωδών οριακών στρωμάτων, κατανομές τάσεων Reynolds. Μοντελοποίηση της τύρβης.
Λέξεις Κλειδιά
Συμπιεστή ροή, υπερηχητική ροή, κρουστικά κύματα, κύματα εκτόνωσης, στρωτή ροή, μετάβαση, τύρβη, μοντέλα τύρβης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διδασκαλία: Παρουσιάσεις PowerPoint και video στις διαλέξεις Επικοινωνία: Ανακοινώσεις και αναρτήσεις θεμάτων, βαθμολογιών, πληροφοριών, διευκρινήσεων στο eclass Με email από τους φοιτητές προσωπικά στον διδάσκοντα.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις903
Φροντιστήριο200,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών401,3
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1525,1
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Modern Compressible Flow, {hardcopy book] J. D. Anderson Modeling and Computation of Boundary-Layer Flows [electronic resource], Cebeci, Tuncer, Cousteix Fluid Mechanics Munson, Young and Okiishi
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-05-2023