Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Policies of the European Union
ΚωδικόςΚΕ0Ε31
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΠολιτικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Ανδρέου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001231

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Πολιτικών Επιστημών (2014-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 10
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΕπιλογήςΕαρινό-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600216343
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: - γνωρίζουν τους διαφορετικούς τρόπους εμπλοκής των εθνικών, Ευρωπαϊκών θεσμών και άλλων διεθνών θεσμών στη διαμόρφωση, υιοθέτηση, και εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών - κατανοήσουν τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς που ανακύπτουν από τη συμμετοχή μιας χώρας στην ΕΕ ως προς τη χάραξη και εφαρμογή πολιτικής - είναι σε θέση να μελετήσουν σε βάθος επιμέρους πτυχές των σημαντικότερων πολιτικών που συν - διαμορφώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση -
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν οι διαφορετικές πολιτικές τις οποίες υιοθετεί και εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα / Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Συνθήκη της Ρώμης (1957) μέχρι σήμερα. Αναλύεται το περιεχόμενο και η σημασία των πολιτικών αυτών στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και, παράλληλα, παρουσιάζονται οι διαδικασίες διαμόρφωσης, υλοποίησης και ελέγχου εφαρμογής τους. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στη μελέτη των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό και το εθνικό επίπεδο διακυβέρνησης, καθώς και στην εξέταση του ρόλου του ευρύτερου διεθνούς περιβάλλοντος. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Εισαγωγή: το πολιτικό σύστημα και οι διαδικασίες πολιτικής της ΕΕ 2. Η ενιαία αγορά 3. Πολιτική ανταγωνισμού 4. Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ONE) 5. H Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) 6. O Χώρος Ασφάλειας, Ελευθερίας και Δικαιοσύνης 7. Κοινωνική πολιτική και πολιτική απασχόλησης – η στρατηγική Ευρώπη 2020 8. O προϋπολογισμός της ΕΕ 9. Πολιτική συνοχής και Διαρθρωτικά Ταμεία 10. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 11. Περιβαλλοντική και ενεργειακή πολιτική 12. H κρίση της πανδημίας και η ανταπόκριση της ΕΕ
Λέξεις Κλειδιά
Ευρωπαϊκή Ένωση, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, πολιτικές της ΕΕ, εξευρωπαϊσμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις421,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων381,4
Εξετάσεις301,1
Σύνολο1104
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Σ. Βέρνυ και Α. Κόντης (επιμ.), Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: οι Πολλαπλές Κρίσεις και οι Προκλήσεις του Μέλλοντος. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2017. N. Μαραβέγιας (επιµ.), Ευρωπαϊκή Ένωση.: Δημιουργία, Εξέλιξη, Προοπτικές. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, 2016.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Γ. Ανδρέου, Η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση στην εποχή των πολλαπλών κρίσεων. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, 2022. Γ. Δημόπουλος, Ν. Μπαλτάς και Ι. Χασσίδ (επιμ.), Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές - Τόμος Β΄ : Οικονομική Ολοκλήρωση και Πολιτικές: Θεωρία και Εφαρμογές (β' έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρης, 2007. Κ. Στεφάνου (επιμ.), Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές - Τόμος Γ’ - Οικονομική Ολοκλήρωση και Πολιτικές: Το Ρυθμιστικό Πλαίσιο. Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρης, 2006. S. Hix, To πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο, 2009. Ν. Μούσης, Ευρωπαϊκή Ένωση: Δίκαιο-οικονομία-πολιτική. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2015. N. Nugent, Πολιτική και διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας, 2012. I. Bache, S. Bulmer S. George and O. Parker (eds.), Politics in the European Union (Fourth Edition). New York: Oxford University Press, 2014. H. Wallace, M. Pollack, and A. Young(eds.), Policy Making in the European Union (Seventh Edition). New York: Oxford University Press, 2014.
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-02-2023