Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση / Information and Communication Technologies in Education
ΚωδικόςΔΠΔΜ201
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΠαιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΕλένη Ντρενογιάννη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015085

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600216932

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΠαιδαγωγική Σχολή (Πύργος)
Όροφος-
ΑίθουσαAίθουσα 907 (585)
ΗμερολόγιοΤρίτη 15:00 έως 18:00
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός: Η θεωρητική εξέταση και κριτική ανάλυση ζητημάτων που αναφέρονται στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδασκαλία και τη μάθηση, και η έμπρακτη κατανόηση της χρήσης ποικίλων ψηφιακών μέσων και υλικών στο πλαίσιο του ακαδημαικού – τεχνοκρατικού παραδείγματος Στόχοι: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση: Να περιγράφει και να κατανοεί διαφορετικά παραδείγματα ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών Να περιγράφει και να κατανοεί στο πλαίσιο του ακαδημαικού-τεχνοκρατικού παραδείγματος μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση Να αξιοποιεί τις βασικές θεωρητικές παραδοχές και να εφαρμόζει τις αρχές και διαδικασίες διδακτικού σχεδιασμού της ακαδημαικής-τεχνοκρατικής οπτικής κατά τον σχεδιασμό, τη δημιουργία, τη χρήση και αξιολόγηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού Να αναλύει, να κατανοεί και να αξιολογεί σύγχρονα ζητήματα σχετικά με τις επιδράσεις της αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεματική Ενότητα 1: Η επίδραση της χρήσης των ΤΠΕ στα αποτελέσματα της μάθησης - Επισκόπηση των αποτελεσμάτων σημαντικών πειραματικών ερευνών, μελετών επισκόπησης, μετα-αναλύσεων και μελετών περίπτωσης με θέμα την αποτελεσματικότητα της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση - Εξαγωγή κεντρικών συμπερασμάτων Θεματική Ενότητα 2: Παιδαγωγικές θεωρίες και ένταξη των ΤΠΕ στο πρόγραμμα σπουδών - Συζήτηση και ανάλυση της ακαδημαικής θεωρίας, της θεωρίας της κοινωνικής αποτελεσματικότητας, του παιδοκεντρισμού και της κοινωνικής αναδόμησης - Επεξεργασία του ρόλου των ΤΠΕ στα επιμέρους θεωρητικά παραδείγματα Θεματική Ενότητα 3: Το ακαδημαϊκό/τεχνοκρατικό παράδειγμα - Βασικές αρχές και παραδοχές του ακαδημαικού/τεχνοκρατικού παραδείγματος - Επισκόπηση και κατανόηση του παραδείγματος ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών Θεματική Ενότητα 4: Τεχνοκρατικός διδακτικός σχεδιασμός – Μοντέλα ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση (21st Century Skills, TPACK, Unesco Framework, SAMR, ISTE Framework: NETS for Students, NETS for Teachers) Θεματική Ενότητα 5: Διδασκαλία των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών με τις ΤΠΕ - Κεντρικές συνιστώσες της αξιοποίησης των ΤΠΕ στα σχολικά προγράμματα σπουδών - Παραδείγματα αξιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού Θεματική Ενότητα 6: Διδασκαλία των φυσικών επιστημών και των Μαθηματικών με τις ΤΠΕ - Κεντρικές συνιστώσες της Κεντρικές συνιστώσες της αξιοποίησης των ΤΠΕ στα σχολικά προγράμματα σπουδών - Παραδείγματα αξιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού
Λέξεις Κλειδιά
ΤΠΕ, μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ, σχολικό πρόγραμμα σπουδών, διδακτικός σχεδιασμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Το αντικείμενο και τα περιεχόμενα του μαθήματος είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με την αξιοποίηση των ΤΠΕ σε κάθε επίπεδο και διάσταση της διδακτικο-μαθησιακής διαδικασίας. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του μαθήματος προβλέπεται να υποστηριχθούν από ποικιλία έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων και υλικών (βιβλία, άρθρα, παρουσιάσεις, ερευνητικές εκθέσεις, λογισμικό, κλπ) καθώς και τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης και επικοινωνίας
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις782,6
Σεμινάρια30,1
Εργαστηριακή Άσκηση270,9
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων742,5
Εκπόνηση μελέτης (project)581,9
Συγγραφή εργασίας / εργασιών602
Σύνολο30010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών είναι κατά κανόνα συνεχής, έχει διαμορφωτικό και συμπερασματικό χαρακτήρα. Για τη διαμορφωτική αξιολόγηση της πορείας και της προόδου των φοιτητών/τριών προβλέπονται: (α) Παρουσιάσεις μοντέλων ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση (ομαδική 2 ατόμων) (β) Παρουσιάσεις των στοιχείων αξιοποίησης των ΤΠΕ στο Πρόγραμμα Σπουδών συγκεκριμένου μαθήματος (ομαδική 2 ατόμων) Η συμπερασματική αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω: 1. Γραπτών εργασιών βιβλιογραφικής επισκόπησης Παραθετική ή συνθετική ανασκόπηση εμπειρικών ερευνών σχετικών με τη διερεύνηση της συνεισφοράς ενός ψηφιακού εργαλείου στη διδασκαλία και τη μάθηση (2000 λέξεις - ατομική) 2: Γραπτών εργασιών παραγωγής υλικού ή αξιολόγησης εργαλείων Ολοκληρωμένα σχέδια μαθημάτων για τη διδασκαλία συγκεκριμένων διδακτικών ενοτήτων του Προγράμματος Σπουδών που αξιοποιούν εργαλεία ΤΠΕ ή πόρους του Ιστού (μέχρι 2.000 λέξεις χωρίς παραρτήματα – ομαδική 2 ατόμων) ή Συγκριτικές παρουσιάσεις των δυνατοτήτων και των περιορισμών δύο ψηφιακών εργαλείων του Ιστού ( μέχρι 2.000 λέξεις– ομαδική 2 ατόμων)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Hamilton, B. (2015). Integrating technology in the classroom: Tools to meet the need of every student. International Society for Technology in Education. Fullan, M. (2013). Stratosphere: Integrating technology, pedagogy, and change knowledge. Pearson Canada. Magaña, S., & Marzano, R. J. (2011). Enhancing the art & science of teaching with technology. Solution Tree Press. Kopp, K. N. (2015). Integrating Technology into the Curriculum 2nd Edition. Teacher Created Materials. Pitler, H., Hubbell, E. R., & Kuhn, M. (2012). Using technology with classroom instruction that works. Ascd. Lambert, J. (2013). Digital storytelling: Capturing lives, creating community. Routledge. Timothy J. Newby, Donald Stepich, James Lehman, James D. Russell (2005) Educational Technology for Teaching and Learning (3rd Edition). NY: Pentice Hall Watson, D. (2006). Understanding the relationship between ICT and education means exploring innovation and change. Education and Information Technologies, 11(3-4), 199-216. Loveless, A., & Ellis, V. (Eds.). (2001). ICT, pedagogy and the curriculum: Subject to change. Psychology Press. Roblyer, M.D.(2009) Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδασκαλία. Αθήνα:Εκδόσεις Έλλην Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70. Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054. doi: 10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x. Shulman, L.S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14. Archambault, L. M., & Barnett, J. H. (2010). Revisiting technological pedagogical content knowledge: Exploring the TPACK framework. Computers & Education, 55(4), 1656-1662. Journal of Research on Technology in Education (JRTE, International Society for Technology in Education (ISTE) - http://www.iste.org/learn/publications/journals/jrte-old.aspx Journal of Technology and Teacher Education (JTATE) - http://aace.org/pubs/jtate/ Partnership for 21st Century Skills. 2010. Framework for 21st Century Learning. http://www.21stcenturyskills.org/index.php?Itemid=120&id=254&option=com_content&task=view Hamilton, E. R., Rosenberg, J. M., & Akcaoglu, M. (2016). The substitution augmentation modification redefinition (SAMR) model: A critical review and suggestions for its use. TechTrends, 60(5), 433-441 Romrell, D., Kidder, L., & Wood, E. (2014). The SAMR model as a framework for evaluating mLearning. Online Learning Journal, 18(2). Hamilton, E. R., Rosenberg, J. M., & Akcaoglu, M. (2016). The substitution augmentation modification redefinition (SAMR) model: A critical review and suggestions for its use. TechTrends, 60(5), 433-441 Romrell, D., Kidder, L., & Wood, E. (2014). The SAMR model as a framework for evaluating mLearning. Online Learning Journal, 18(2). Kereluik, K., Mishra, P., Fahnoe, C., & Terry, L. (2013). What knowledge is of most worth: Teacher knowledge for 21st century learning. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 29(4), 127-140. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2011). UNESCO ICT competency framework for teachers. ISTE Standards for Educators – 2017 (leaflet) ISTE Standards for Educators - A guide for Teachers (ebook) Drenoyianni, Η. and Selwood, I.D. (1998) “Conceptions or Misconceptions?” Primary Teachers’ Perceptions and Use of Computers in the Classroom”. In Education and Information Technologies, Vol.3, No.2, June 1998, pp.87-99. Ντρενογιάννη, Ε. και Πριμεράκης, Γ. (2008) Ψηφιακά σενάρια διδασκαλίας για το Δημοτικό σχολείο: Η διερεύνηση του περιεχομένου τους με έμφαση στα δομικά, μορφολογικά και μεθοδολογικά στοιχεία σχεδιασμού. Στο περιοδικό Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, Τόμος 1, Τεύχος 2. Cuban, L., & Cuban, L. (2009). Oversold and underused: Computers in the classroom. Harvard University Press. Drenoyianni, H. (2004). Designing and implementing a project-based ICT course in a teacher education setting: rewards and pitfalls. Education and Information Technologies, 9(4), 387-404. Drenoyianni H. & Stergioulas L.K. (2011) (eds) Pursuing Digital Literacy in the School New Literacies series, Peter Lang Publishing Group, New York,pp. 269.
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-09-2022