ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ / Introduction to Didactics of Physics
ΚωδικόςΔΨΕ401
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑναστάσιος Μολοχίδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40003061

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Φυσικής (2012-2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 131
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΒασική Επιλογή745

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600217011
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να εξοκειωθούν με όψεις της επιστήμης της διδακτικής της φυσικής και να τις αξιοποιούν στο σχεδιασμό διδακτικών παρεμβάσεων. Ειδικότερα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: α) γνωρίζουν τη σημασία των εναλλακτικών αντιλήψεων των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης β) Θέτουν ιεραρχικά γνωστικούς στόχους για την αντιμετώπιση μιας εναλλακτικής αντίληψης των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. γ) επιλέγουν κατάλληλα διδακτικά μέσα με στόχο την εμπλοκή των μαθητών τους δ) επιλέγουν κατάλληλη διδακτική μέθοδο με στόχο την ενεργό μάθηση στους μαθητές τους ε) σχεδιάζουν ερωτηματολόγια πρόβλεψης για την εκμαίευση των αρχικών γνώσεων των μαθητών τους και διαμορφωτικά ερωτηματολόγια για τον έλεγχο των νέων γνώσεων στ) σχεδιάζουν διδακτικές παρεμβάσεις με στόχο την εννοιολογική αλλαγή των μαθητών τους ζ) σχεδιάζουν διδακτικές παρεμβάσεις με στόχο την επιστημολογική ενημερότητα των μαθητών τους και η) σχεδιάζουν διδακτικές παρεμβάσεις με στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων πειραματισμού.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αναπτύξουν δεξιότητες χειρισμού του θεωρητικού υπόβαθρου της Διδακτικής (εναλλακτικές αντιλήψεις μαθητών, στόχοι μιας διδασκαλιας, μέσα και μοντέλα διδασκαλίας, ερωτηματολόγια κλπ) Αναλυτικά: Η γνώση στη Φυσική και η Διδακτική Πράξη Οι ιδέες των μαθητών για έννοιες και φαινόμενα του φυσικού κόσμου Θεωρίες Μάθησης Μοντέλα Διδασκαλίας Οι ερωτήσεις του εκπαιδευτικού και ο χειρισμός των ερωτήσεων των μαθητών Χάρτες Εννοιών και η χρήση τους ως εργαλείο διδασκαλίας και αξιολόγησης Σχεδιασμός και ανάπτυξη (σύνθεση) δραστηριοτήτων Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου Οι φοιτητές αναλαμβάνουν ένα θέμα Φυσικής και επιλέγουν συνοδευτικό υλικό προσομοιώσεων το οποίο εντάσσουν σ' ένα υποθετικό μάθημα με βάση το μαθησιακό μοντέλο, κάνουν μνεία στις εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών, οριοθετούν στόχους, και περιγράφουν ένα πλήρες διδακτικό σενάριο που περιλαμβάνει Φύλλο Εργασίας μαθητών, τρόπους αξιολόγησης μαθητών και τέλος παρουσιάζουν την εργασία τους.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις361,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων662,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών481,6
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Κ. ΡΑΒΑΝΗΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΧΑΛΚΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-11-2020