ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ, ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ, ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ / PEDAGOGY, ICT (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY) AND INSTRUCTIONAL DESIGN
ΚωδικόςΥΜ23
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΠαιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΕλένη Ντρενογιάννη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017637

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 187
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό114

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ, ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600217110
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες A' και B' Εξαμήνου και άνω. Η κατοχή στοιχειωδών γνώσεων και δεξιοτήτων χειρισμού ευρέως διαδεδομένων υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών αποτελεί σημαντική προυπόθεση για την παρακολούθηση του μάθήματος.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η θεωρητική εξέταση, κριτική ανάλυση και πρακτική κατανόηση ζητημάτων που αναφέρονται στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην εκπαίδευση, και η συστηματική αντιμετώπιση των διαδικασιών σχεδιασμού, δημιουργίας, χρήσης, αξιολόγησης και διαχείρισης ποικίλων διδακτικών μέσων και υλικών μάθησης. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση: • Να περιγράφει και να εξηγεί μοντέλα ενσωμάτωσης της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία και τη μάθηση. • Να επιδεικνύει έμπρακτη κατανόηση των βασικών εννοιών, αρχών και διαδικασιών διδακτικού σχεδιασμού και να εφαρμόζει γνώσεις σχετικές με τις διαδικασίες σχεδιασμού, ανάπτυξης, επιλογής, χρήσης και αξιολόγησης ποικίλων διδακτικών μέσων και υλικών μάθησης, κατά την παραγωγή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού. • Να χρησιμοποιεί ταξινομήσεις εκπαιδευτικού λογισμικού και να αξιολογεί τις διδακτικές και μαθησιακές δυνατότητες και τους περιορισμούς ποικίλων ψηφιακών μέσων, υλικών και περιεχομένων. • Να σχεδιάζει και να δημιουργεί στα πλαίσια ομάδας πρότυπο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για τη διδακτική αντιμετώπιση ποικίλων γνωστικών αντικειμένων των προγράμματος σπουδών του Δημοτικού σχολείου.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το περιεχόμενο του μαθήματος συνίσταται στις ακόλουθες ενότητες: Θεματική Ενότητα 1: Εκπαιδευτικές τεχνολογίες και ΤΠΕ: Η εξέλιξη των μέσων. Πεποιθήσεις για την εκπαιδευτική αξία των νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών: Τα ερευνητικά δεδομένα Θεματική Ενότητα 2: Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη: Βασικές έννοιες, αρχές και διαδικασίες διδακτικού σχεδιασμού • Οι διαδικασίες της διδασκαλίας και της μάθησης • Μοντέλα διδακτικού σχεδιασμού • Διδακτικοί στόχοι, μέθοδοι, μορφές και μέσα διδασκαλίας Θεματική Ενότητα 3: Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη: Ζητήματα σχεδιασμού, επιλογής και χρήσης διδακτικών μέσων και υλικών μάθησης • Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία • Είδη και ταξινομήσεις εκπαιδευτικού λογισμικού • Χαρακτηριστικά, δυνατότητες και περιορισμοί τεχνολογιών, μέσων και υλικών διδασκαλίας και μάθησης • Κριτήρια επιλογής τεχνολογιών, μέσων και υλικών διδασκαλίας και μάθησης Θεματική Ενότητα 4: Διδασκαλία και μάθηση με τη βοήθεια εκπαιδευτικού λογισμικού • Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας • Εκπαιδευτικό λογισμικό για την γλώσσα • Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των μαθηματικών, της μελέτης περιβάλλοντος και των φυσικών επιστημών • Εκπαιδευτικό λογισμικό για τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες Θεματική Ενότητα 5: Η αξιοποίηση των υπηρεσιών του Διαδικτύου στην εκπαίδευση • Εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό στον Παγκόσμιο Ιστό • Ζητήματα αξιολόγησης εκπαιδευτικών ιστοσελίδων • Επικοινωνία μέσω Διαδικτύου • Εκπαίδευση από απόσταση
Λέξεις Κλειδιά
Εκπαιδευτική τεχνολογία, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, εκπαιδευτικό λογισμικό, διαδίκτυο
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Το αντικείμενο και το περιεχόμενο του μαθήματος είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με την αξιοποίηση των ΤΠΕ σε κάθε επίπεδο και διάσταση της διδακτικο-μαθησιακής διαδικασίας. Ειδικότερα χρησιμοποιούνται: Εξειδικευμένο εκπαιδευτικό λογισμικό, Λογισμικό γενικής χρήσης, Υπηρεσίες Ιστού, Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Μοοdle/elearning
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις782,6
Εργαστηριακή Άσκηση100,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων90,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200,7
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1204
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση είναι κατά κανόνα συνεχής και έχει διαμορφωτικό και συμπερασματικό χαρακτήρα. Για τη διαμορφωτική αξιολόγηση προβλέπεται η αξιοποίηση δοκιμασιών με ερωτήματα πολλαπλής επιλογής και σύντομης απάντησης, καθώς και η επίλυση προβλημάτων τύπου μελέτης περίπτωσης. Η συμπερασματική αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω: 1. Ατομικών ή/και ομαδικών (2 ατόμων) φακέλων εργασιών (portfolio) - ποσοστό 50% της τελικής βαθμολογίας. Ο φάκελος εργασιών (portfolio) περιλαμβάνει όλες τις εργασίες παραγωγής ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, οι οποίες σχεδιάζονται και δημιουργούνται σε αρχικό επίπεδο στα πλαίσια των εργαστηριακών ενοτήτων του μαθήματος. 2. Ατομικών τελικών γραπτών ή προφορικών εξετάσεων (written essays) - ποσοστό 50% της τελικής βαθμολογίας. Τα θέματα των γραπτών εργασιών έχουν καθαρά ερμηνευτικό χαρακτήρα και στοχεύουν στην ανάλυση του θεωρητικού μέρους του μαθήματος. Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται σταδιακά μαζί με τα θέματα τόσο των εργαστηριακών, όσο και των θεωρητικών εργασιών και διαφοροποιούνται ανάλογα με τη φύση και το θέμα της εκάστοτε εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Timothy J. Newby, Donald Stepich, James Lehman, James D. Russell (2005) Educational Technology for Teaching and Learning (3rd Edition). NY: Prentice Hall
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Drenoyianni, Η. and Selwood, I.D. (1998) “Conceptions or Misconceptions?” Primary Teachers’ Perceptions and Use of Computers in the Classroom”. In Education and Information Technologies, Vol.3, No.2, June 1998, pp.87-99. Ντρενογιάννη, Ε. και Πριμεράκης, Γ. (2008) Ψηφιακά σενάρια διδασκαλίας για το Δημοτικό σχολείο: Η διερεύνηση του περιεχομένου τους με έμφαση στα δομικά, μορφολογικά και μεθοδολογικά στοιχεία σχεδιασμού. Στο περιοδικό Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, Τόμος 1, Τεύχος 2. Cuban, Larry. The Classroom Use of Technology Since 1920. New York: Teachers College Press, Columbia University, 1986. Cuban, L., & Cuban, L. (2009). Oversold and underused: Computers in the classroom. Harvard University Press. Watson, D. (2006). Understanding the relationship between ICT and education means exploring innovation and change. Education and Information Technologies, 11(3-4), 199-216. Loveless, A., & Ellis, V. (Eds.). (2001). ICT, pedagogy and the curriculum: Subject to change. Psychology Press. Loveless, A. (2003). Creating spaces in the primary curriculum: ICT in creative subjects. Curriculum journal, 14(1), 5-21. Loveless, A. (1996). The role of IT: Practical issues for the primary teacher. Cassell. Drenoyianni, H. (2004). Designing and implementing a project-based ICT course in a teacher education setting: rewards and pitfalls. Education and Information Technologies, 9(4), 387-404. Drenoyianni, H., Selwood, I., & Riding, R. (2002). Searching Using ‘Microsoft® Encarta™’. Education and Information Technologies, 7(4), 333-342. Ντρενογιάννη, Ε. (2000) “Αλληλεπιδραστικά Πολυμέσα: Η Περίπτωση των εγκυκλοπαιδικών εκδόσεων και της εκπαιδευτικής τους αξιοποίησης”. Στο Κόμης, Β. (Επιμ.) Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση. Πάτρα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. Ντρενογιάννη, Ε. (2010) Το «νέο σχολείο» και ο ρόλος των ΤΠΕ ως φορέων εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Στο Τζιμογιάννης, Α. (Επιμ.) Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην εκπαίδευση. Κόρινθος: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. Beauchamp, G. (2011). Interactivity and ICT in the primary school: categories of learner interactions with and without ICT. Technology, Pedagogy and Education, 20(2), 175-190. Foshay, R., & Ahmed, M. I. (2000). A practical process for reviewing and selecting educational software. Technical Paper.(ERIC Document reproduction service No. ED 464 608). McDougall, A., & Squires, D. (1995). A critical examination of the checklist approach in software selection. Journal of Educational Computing Research, 12(3), 263-274. Squires, D., & MacDougall, A. (1994). Choosing and Using Educational Software: A Teacherʼs Guide. Routledge.
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-03-2023