Ηθική θεώρηση της εµπορευµατοποίησης του ανθρωπίνου σώµατος

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΗθική θεώρηση της εµπορευµατοποίησης του ανθρωπίνου σώµατος / Ethical Consideration of the Commercialization of the Human
ΚωδικόςΦΣΜ 118
ΣχολήΦιλοσοφική
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΜιλτιάδης Βάντσος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018933

Πρόγραμμα Σπουδών: 2018 ΔΠΜΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 8
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΧειμερινό/Εαρινό-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΗθική θεώρηση της εµπορευµατοποίησης του ανθρωπίνου σώµατος
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600217729
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Γερμανικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να περιγράφουν τον ηθικό προβληµατισµό που αφορά στην εμπορευματοποίηση του ανθρωπίνου σώματος και να αναλύουν τη σημασία του για το σεβασμό της αξιοπρέπειας του ανθρώπου και την αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων. Επιπλέον, θα μπορούν να συγκρίνουν και να αξιολογούν τις διάφορες απόψεις σε καίρια θέματα εμπορευματοποίησης του σώματος, όπως είναι η δουλεία, η πορνεία, η παρένθετη μητρότητα και η εμπορία οργάνων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στην εποχή μας είναι ισχυρή η τάση να αποτιμώνται με οικονομικούς όρους όχι μόνο τα αγαθά και οι υπηρεσίες, αλλά και ολοένα και περισσότερες πτυχές και δραστηριότητες της ζωής. Από την τάση αυτή δεν εξαιρείται το ανθρώπινο σώμα, καθώς η μεγάλη πρόοδος της βιοτεχνολογίας επέτρεψε πολλές νέες δυνατότητες διάθεσης και χρησιμοποίησης του σώματος, ακόμα και στα αρχικά στάδια της ζωής. Η πώληση σπέρματος και ωαρίων για την επίτευξη ετερόλογης εξωσωματικής γονιμοποίησης, η επί πληρωμή διάθεση του γυναικείου σώματος για κυοφορία εμβρύου από παρένθετη μητέρα, και η εμπορία οργάνων προς μεταμόσχευση αποτελούν ορισμένες από τις σύγχρονες μορφές εμπορευματοποίησης του ανθρωπίνου σώματος. Το ζήτημα ωστόσο δεν είναι μόνο σύγχρονο, καθώς η δουλεία και η πορνεία ήταν ευρύτατα διαδεδομένες πρακτικές από την αρχαιότητα. Η δουλεία καθιστά τον άνθρωπο εμπόρευμα, του οποίου η κυριότητα ανήκει στον ιδιοκτήτη του, ενώ η πορνεία καθιστά το γυναικείο σώμα αντικείμενο που προσφέρεται επ' αμοιβή για τη σεξουαλική ικανοποίηση του πελάτη. Οι διάφορες αυτές μορφές εμπορευματοποίησης του ανθρωπίνου σώματος εξετάζονται στο μάθημα υπό το πρίσμα της κοινωνικής ηθικής και της βιοηθικής. Αναλυτική οργάνωση της ύλης: 1. Φιλοσοφικές και θεολογικές αντιλήψεις για το ανθρώπινο σώμα 2. Η δουλεία στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία 3. Η δουλεία κατά την Αγία Γραφή 4. Πατερικές απόψεις για τη δουλεία 5. Πορνεία: νομική και κοινωνική προσέγγιση 6. Πορνεία: φιλοσοφική προσέγιση 7. Πορνεία: φεμινιστική προσέγγιση 8. Πορνεία: θεολογική προσέγγιση 9. Ηθική θεώρηση της πώλησης σπέρματος και ωαρίων 10. Παρένθετη μητρότητα: η επιχειρηματολογία υπέρ της αποδοχής 11. Παρένθετη μητρότητα: η επιχειρηματολογία υπέρ της απόρριψης 12. Εμπορία οργάνων: η επιχειρηματολογία υπέρ της αποδοχής 13. Εμπορία οργάνων: η επιχειρηματολογία υπέρ της απόρριψης
Λέξεις Κλειδιά
κοινωνική ηθική, εμπορευματοποίηση, ανθρώπινο σώμα, δουλεία, πορνεία, παρένθετη μητρότητα, εμπορία οργάνων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1124,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1004
Σύνολο25110,0
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εργασία και παρουσίασή της στο μάθημα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- Βάντσος Μιλτιάδης, Η εμπορευματοποίηση του ανθρωπίνου σώματος. Ηθική θεώρηση της δουλείας και της πορνείας, εκδ. Ostracon, Θεσσαλονίκη 2019. - Βάντσος Μιλτιάδης, Το επιστημονικά εφικτό και το ηθικά ορθό: Προσεγγίσεις Ορθόδοξης Βιοηθικής, εκδ. Ostracon, Θεσσαλονίκη 2016. - Καλοκαιρινού Ελένη, Το έμβρυο, η κυοφορούσα μητέρα και τα όρια της αναπαραγωγικής ελευθερίας: Η άλλη πλευρά της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, εκδ. Σύγχρονη Παιδεία, Θεσσαλονίκη 2019. - Παπαδάκη Λίνα, Ζητήματα ηθικής φιλοσοφίας και βιοηθικής. Καντιανές προσεγγίσεις, εκδ. Νήσος, Αθήνα 2017. - Τσινόρεμα Σταυρούλα, «Το πρόσωπο και η αρχή της προσωπικότητας στη νεώτερη ηθική φιλοσοφία και τη βιοηθική», σε: Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη, Φ. Παναγοπούλου-- Κουτνατζή (επιμ.), Βιοηθικοί προβληματισμοί ΙΙ. Το πρόσωπο, Αθήνα 2016, σ. 85-113. - Cook Rachel (μ.α.), Surrogate motherhood: international perspectives, Oxford 2003. - Ericsson Lars, «Charges Against Prostitution: An Attempt at a Philosophical Assessment», σε: Ethics 90, 3 (1980) σ. 335-366. - Hippen Benjamin, «In Defense of a Regulated Market in Kidneys from Living Donors», σε: Journal of Medicine and Philosophy 30 (2005) 593-626. - Nussbaum Martha, «Objectification», σε: Philosophy and Public Affairs 24, 4 (1995) 249-291. - Pateman Carole, «What’s Wrong with Prostitution?», σε: Alison Μ. Jaggar (επιμ.), Living with Contradictions. Controversies in Feminist Social Ethics, εκδ. Westview Press, Boulder 1994, σ. 127-133. - Phillips Anne, Our Bodies, Whose Properties?, εκδ. Princeton University Press, Princeton 2013. - Rippon Simon, «Imposing options on people in poverty: the harm of a live donor organ market», σε: Journal of Medical Ethics 40, 3 (2014) 145-150. - Sandel Michael, Τι δεν μπορεί να αγοράσει το χρήμα. Τα ηθικά όρια των αγορών, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2016. - Satz Debra, Why some things should not be for sale. The moral limits of markets, εκδ. Oxford University Press, New York 2010.
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-03-2023