Βιολογία για Μηχανικούς

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΒιολογία για Μηχανικούς / Biology for Engineers
ΚωδικόςΚΤ075
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΧημικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014720

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Χημικών Μηχανικών (2021-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινή-5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΒιολογία για Μηχανικούς
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600217757
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Εκμάθηση της βιολογικής ιεραρχίας. • Κατανόηση των βασικών παραμέτρων και αλληλο -συσχετίσεων του βιολογικού περιβάλλοντος. • Εξοικείωση με τις βιολογικές αποκρίσεις. • Σύνδεση της θεωρίας με πράξη με την επίλυση προβλημάτων και εργαστηριακής εργασίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα έχει ως σκοπό να μεταδώσει τις βασικές γνώσεις βιολογίας στους επιστήμονες που ενδιαφέ-ρονται να χρησιμοποιήσουν βιολογικές αρχές προς την επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων. Η Βιολογία έχει σημαντική θέση στην επίλυση παγκόσμιων προκλήσεων όπως καλύτερη ιατροφαρμακευτική περί-θαλψη, καθαρότερο περιβάλλον, ενέργεια, τρόφιμα και γενικότερα καλύτερη ποιότητα ζωής. Για να μπο-ρεί να εφαρμόζει τις αρχές της Βιολογίας για την επίλυση σύγχρονων προβλημάτων, ο νέος επιστήμονας πρέπει να καταλαβαίνει εις βάθος τις αρχές αυτές. Θέματα που θα καλυφθούν : I. Bιολογική ιεραρχία : Κατηγορίες βιολογικών δομών ; Δομή και δυναμική των κυττάρων; Κύτταρα, ιστοί, όργανα; Ενεργειακές ανάγκες; Ενδοκυττάρια κίνηση; Διακυτταρική μεταφορά; Εξωκυττάρια κίνηση II. Bιολογικό περιβάλλον: Το υδάτινο περιβάλλον; Το αέριο περιβάλλον; Θρεπτικά συστατικά; Καταβολίτες / Απόβλητα; Επίδραση θερμοκρασίας και πίεσης; Διατήρηση σταθερότητας, ομοιόσταση III. Βιολογικές αποκρίσεις: Υπερπληθυσμιακή επίδραση; Μηχανικά & Χημικά ερεθίσματα ; Αυτοέλεγχος; Προσαρμοστικότητα στο περιβάλλον; Εξοικονόμηση ενέργειας και θρεπτικών συστατικών ; Συνεργασί-α/ανταγωνισμός ; Ανταγωνισμός και Επιλογή ; Εξέλιξη μέσω περιβαλλοντικών πιέσεων ; Επικοινωνία / Συ-ντονισμός Κυττάρων ; Το βιολογικό «ρολόι», ρυθμική συμπεριφορά , περιοδικότητα; Θάνατος
Λέξεις Κλειδιά
Βιολογική ιεραραρχία, βιολογικό περιβάλλον, βιολογικές αποκρίσεις
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις33
Εργαστηριακή Άσκηση3
Εκπόνηση μελέτης (project)50
Συγγραφή εργασίας / εργασιών25
Εξετάσεις39
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
H αξιολόγηση διεξαγεται με δυο τρόπους : 1) με γραπτή εξέταση εφ'όλης της ύλης στο τέλος του εξαμήνου. Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις διαφόρων τύπων όπως φαίνεται παρακάτω στο τμήμα (β), 2) με ανάθεση ατομικής βιβλιογραφικής ή/και εργαστηριακής εργασίας και προφορικής παρουσίασης powerpoint που ακολουθείται από προφορική εξέταση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βασικές αρχές κυτταρικής Βιολογίας Alberts (Ιατρ. Εκδ. Πασχαλίδης 2015)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Principles of Biochemistry, Lehninger, 2011 Molecular Biology of the Cell, Alberts,2015
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-05-2020