Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕργαστήριο Χημικής Μηχανικής Ι / Chemical Engineering Laboratory I
ΚωδικόςΧΜ7
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΧημικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000856

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Χημικών Μηχανικών (2021-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό744

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕργαστήριο Χημικής Μηχανικής Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600217787

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοPolytechnic - wing B (Civil Eng.)
ΌροφοςUnknown
ΑίθουσαΕργαστήριο Χημικής Μηχανικής (605)
ΗμερολόγιοThursdsay 09:00 to 14:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Ι, Φαινόμενα μεταφοράς Ι, ΙΙ, Φυσικές Διεργασίες ΙΙ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές: - Θα έχουν καλύτερη εξοικείωση με τη χρήση και το σχεδιασμό ενός εναλλάκτη θερμότητας τύπου κελύφους-αυλών. - Θα εξοικειωθούν με βασικές αρχές και τεχνικές μέτρησης παροχών, καθώς και των απωλειών λόγω τριβών σε κυκλώματα ροής. Επιπλέον θα εξοικειωθούν με βασικά ζητήματα που αφορούν το σχεδιασμό και τη λειτουργία φυγοκεντρικών και άλλου τύπου αντλιών σε κυκλώματα ροής - Θα κατανοήσουν στην πράξη το φαινόμενο της ρευστοαιώρησης και τη λειτουργία και βασικές ιδιότητες μιας ρευστοστερεάς κλίνης κατά τη χρήση της και θα συνδέσουν την αντίστοιχη θεωρία με την πρακτική εφαρμογή της. - Θα κατανοήσουν στην πράξη διεργασίες εναλλαγής θερμότητας με αλλαγή φάσης (βρασμός, συμπύκνωση). - Θα μελετήσουν κύκλους ψύξης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
XM7 EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ XΗΜΙΚΗΣ MΗΧΑΝΙΚΗΣ I Το μάθημα περιλαμβάνει πειραματικές ασκήσεις μηχανικής ρευστών, μεταφοράς θερμότητας και μάζας, θερμοδυναμικής και φυσικών διεργασιών. Παραδείγματα εργαστηριακών ασκήσεων: Ρευστοστερεές κλίνες αερίων/στερεών. Eναλλαγή θερμότητας με αλλαγή φάσης (βρασμός – συμπύκνωση). Θερμοδυναμικά ψυκτικά κύκλα με συμπίεση ατμών. Εναλλάκτης θερμότητας. Μετρήσεις μηχανικής ρευστών.
Λέξεις Κλειδιά
μεταφορά θερμότητας με αλλαγή φάσης, θερμική αγωγιμότητα, εναλλάκτες θερμότητας, κύκλοι ψύξης, ρευστοστερεές κλίνες, αντλίες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση18
Εκπόνηση μελέτης (project)42
Συγγραφή εργασίας / εργασιών18
Εξετάσεις3
Σύνολο120
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εβδομαδιαία γραπτά τεστ σχετικά με την εκάστοτε εργαστηριακή άσκηση, εργασία-αναφορά ανά εργαστηριακή άσκηση, γραπτή τελική εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
McCabe, Smith & Harriott, "Βασικές Διεργασίες Χημικής Μηχανικής", (Μετ. Εκδ. Τζιόλα) Ε. Καστρινάκης, "Μηχανικές φυσικές διεργασίες", 3η Έκδοση, (Εκδ. Τζιόλα)
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-05-2021