ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / Environmental Geotechnical Engineering
ΚωδικόςΤΓ2600
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000146

Πρόγραμμα Σπουδών: (ΜΕΡΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ) ΠΠΣ ΤΠΜ (ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
"ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"Επιλογής954
"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"Επιλογής954
"ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ"Επιλογής954
"ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ"Επιλογής954

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ ΤΠΜ - ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΑΠΟ 2022 ΚΑΙ ΕΞΗΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ ΤΠΜ (ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 15
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των ΚατασκευώνΕπιλογής954
Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής ΠεριβάλλοντοςΕπιλογής954
Τομέας Γεωτεχνικής ΜηχανικήςΕπιλογής954
Τομέας Μεταφορών και Διαχείρισης ΈργωνΕπιλογής954

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600218293
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΤΓ2600

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοPolytechnic - wing B (Civil Eng.)
ΌροφοςBasement
ΑίθουσαΑίθουσα ΤΓΜ (εργ. χώρου Β) (351)
ΗμερολόγιοThursdsay 09:00 to 12:00
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γεωλογία, Περιβάλλον, Χημεία, Φυσική, Υδραυλική, Φυσικές Καταστροφές, Πολιτικού Μηχανικού, Γεωφυσική, Υγεία, Νομοθεσία
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός: • να αναγνωρίζει και αξιολογεί τις μορφές, την έκταση και την επικινδυνότητα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω αστάθειας εδαφών, διαβρώσεων, μολύνσεων, κτλ., • να εφαρμόζει σύγχρονες γεωτεχνολογίες για την πρόβλεψη, αποφυγή και αντιμετώπιση των κινδύνων που έχουν σχέση με το γεωπεριβάλλον, • να εκπονεί μελέτες γεωπεριβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή έργων υποδομής, την αποθήκευση αποβλήτων, την εκμετάλλευση φυσικών πόρων, κτλ.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Εισαγωγή στη γεωτεχνική περιβάλλοντος 1. Αντικείμενα μελέτης, 2. γενικότητες (φυσικές διεργασίες και ανθρωπογενείς επιδράσεις), 3. πολυ-παραμετρικότητα του προβλήματος. • Βασικές γνώσεις υποβάθρου 1. Στοιχεία γεωχημείας. 2. στοιχεία εδαφολογίας. 3. στοιχεία υδρολογίας – υδρογεωλογίας, 4. στοιχεία σχετικής νομοθεσίας – οδηγιών. • Εδαφική υποβάθμιση 1. Κατηγορίες υποβάθμισης (σφράγιση, συμπίεση, αλάτωση, μείωση οργανικών, κατολισθήσεις, διάβρωση), 2. ρύπανση – μόλυνση (όροι – ορισμοί – ορολογία), 3. πηγές και αποδεκτά όρια (βαρέα μέταλλα, τοξικά – ραδιενεργά απόβλητα, αστικά – βιομηχανικά απορρίματα, απόβλητα στερεά – επικίνδυνα, αγροτικά παραπροιόντα), 3. μηχανική συμπεριφορά στερεών απορριμμάτων και εδαφών με απορρίμματα, 4. μόλυνση υδάτων – υπεδάφους, 5. μηχανισμοί διάδοσης της μόλυνσης – ρύπανσης. • Μέθοδοι έρευνας 1. γενικά περί διερεύνησης του υπεδάφους, 2. γεωτεχνική έρευνα (πλαίσιο, σκοποί, στάδια, τρόποι – μέθοδοι), 3. γεωφυσική έρευνα (σεισμικές διασκοποπήσεις, ηλεκτρικές βυθοσκοπήσεις – τομογραφίες, ηλεκτρομαγνητικές μέθοδοι, εντός γεωτρήσεων), 4. αντικείμενα έρευνας (υπεδάφιες μολυσμένες μάζες, υπόγεια ύδατα, θαμένες δομές – ορυχεία, δεξαμενές, χώροι αποθήκευσης), 5. συνδιαστική και αποτελεσματικότητα μεθόδων διερεύνησης στόχων. • Προστασία, διαχείριση και τεχνικές αποκατάστασης 1. Επιπτώσεις, δείκτες, επιτρεπτά όρια μόλυνσης – ρύπανσης, 2. μελέτη γεω-περιβαλλοντολογικής επικινδυνότητας και αποτίμηση διακινδύνευσης, 3. πρόληψη και μέτρα αποκατάστασης, 4. μέθοδοι βελτίωσης προβληματικών εδαφών, 5. μέθοδοι αποκατάστασης μολυσμένων περιοχών.
Λέξεις Κλειδιά
φυσικές διεργασίες και ανθρωπογενείς επιδράσεις, Εδαφική υποβάθμιση, γεωφυσική έρευνα, Προστασία, διαχείριση και τεχνικές αποκατάστασης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Σεμινάρια15
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων20
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών30
Εξετάσεις4
Σύνολο112
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Συγγράμματα, σημειώσεις, και παρουσιάσεις μαθημάτων
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Συγγράμματα, σημειώσεις, και παρουσιάσεις μαθημάτων
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-06-2020