ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ι / Construction Materials I
ΚωδικόςΤΕ0100
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000155

Πρόγραμμα Σπουδών: (ΜΕΡΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ) ΠΠΣ ΤΠΜ (ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό116

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ ΤΠΜ - ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΑΠΟ 2022 ΚΑΙ ΕΞΗΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ ΤΠΜ (ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 96
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600218299
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΤΕ0100
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο μάθημα αυτό αναλύονται η δομή, οι μηχανικές και φυσικές ιδιότητες βασικών δομικών υλικών όπως οι λίθοι,οι κονίες και τα κονιάματα, τα αδρανή, οι πλίνθοι και το ξύλο. Σκοπός είναι οι φοιτητές του Α εξαμήνου να εξοικειωθούν με την σημασία των υλικών και το ρόλο τους στις κατασκευές. Στόχος του μαθήματος επίσης είναι η εξοικείωση των φοιτητών με κριτήρια καταλληλότητας, την τεχνολογία, τη συμπεριφορά και την παθολογία των υλικών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια είναι σε θέση να: -Κατανοεί βασικές ιδιοτήτων υλικών - Να μάθει για κανονισμούς υλικών -Να αναπτύσσει κριτήρια ελέγχου υλικών - Να κάνει σύνθεση αδρανών υλικών με ομαλή κοκκομετρία -Να μάθε για την τεχνολογία του ξύλου - Να μάθει τις διαφορές των πετρωμάτων - Να μάθει βασικές αρχές τοιχοποιίας -Να μάθει αρχές για την ανακύκλωση υλικών
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ιστορική εξέλιξη τεχνολογίας δομικών υλικών. Κριτήρια επιλογής δομικών υλικών. Φυσικοχημικές, μηχανικές, θερμικές ιδιότητες δομικών υλικών. Ποιότητα ελέγχου δομικών υλικών και τυποποίηση. Προδιαγραφές ελέγχων. Λίθοι- κατάταξη- ορυκτολογική σύσταση- έλεγχοι ιδιοτήτων πετρωμάτων- μάρμαρο- αίτια αποσάθρωσης- προστασία λίθων και μαρμάρου- θραύση πετρωμάτων. Αδρανή υλικά- προέλευση, παραγωγή, επεξεργασία, ιδιότητες αδρανών υλικών, κοκκομετρική ανάλυση- προδιαγραφές- έλεγχοι καταλληλότητας για χρήση σε έργα σκυροδέματος και οδοποιίας. Συνδετικές κονίες- κατάταξη, παραγωγή, μηχανισμοί πήξης και σκλήρυνσης- Ποζολάνες- τσιμέντο- παραγωγή, μηχανισμοί πήξης και σκλήρυνσης- Έλεγχοι ιδιοτήτων τσιμέντου- προδιαγραφές- κατηγορίες τσιμέντου, Κονιάματα- τύποι, σύσταση, ιδιότητες, χαρακτηριστικά, κριτήρια καταλληλότητας κονιαμάτων. Προδιαγραφές Ξύλο είδη ιδιότητες βλάβες προστασία Πλίνθοι-Κεραμίδια:Είδη χαρακτηριστικά, ιδιότητες κριτήρια επιλογής, ειδικές κατηγορίες Εργαστηριακοί έλεγχοι: κοκκομετρική διαβάθμιση, φαινόμενο ειδικό βάρος χονδρόκοκκων αδρανών, πυκνότητα στη μονάδα όγκου, κοκκομετρική σύνθεση αδρανών- κοκκομετρία κονιών, Παρασκευή κονιαμάτων, έλεγχος ιδιοτήτων, εξέταση ιδιοτήτων ξύλου, μαρμάρου, συνάφειας κονιάματος-λίθων, σχέσεις ιδιοτήτων (π.χ. πορώδους-αντοχής)
Λέξεις Κλειδιά
Λίθοι, αδρανή υλικά, τσιμέντο, κονιάματα, ιδιότητες δομικών υλικών, κονίες, ξύλο, πλίνθοι
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Αναζήτηση καινούργιων λύσεων σε θέματα δομικών υλικών, έλεγχος θέματος και εμπλουτισμός αυτού με ανταλλαγή πληροφοριών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις130
Εργαστηριακή Άσκηση12
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων5
Εκπόνηση μελέτης (project)18
Εξετάσεις3
Σύνολο168
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Παρακολούθηση διαλέξεων, σεμιναρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εκπόνηση υποχρεωτικού θέματος,συμμετοχή στις εκπαιδευτικές εκδρομές, παρουσίαση και έλεγχος του εργαστηριακού θέματος, γραπτή τελική εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δομικά υλικά, Τριανταφύλλου, ISBN 960-921777-1-0, Πάτρα 2008, 8η έκδοση Βιβλίο [13875]: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΜΙΚΡΟΔΟΜΗ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ, P. KUMAR MEHTA, PAULO J. M. MONTEIRO
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Civil Engineering Materials, edited by Neil Jackson and Ravindra K. Dhir, 5th edition
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-04-2023