ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι / Soil Mechanics I
ΚωδικόςΤΓ0500
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000125

Πρόγραμμα Σπουδών: (ΜΕΡΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ) ΠΠΣ ΤΠΜ (ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό535

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ ΤΠΜ - ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΑΠΟ 2022 ΚΑΙ ΕΞΗΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ ΤΠΜ (ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 609
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό535

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600218305
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΤΓ0500
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα αποκτήσουν την ικανότητα: • να κατανοούν την πολυφασική φύση του εδάφους, να εκτιμούν τις φυσικές ιδιότητες του και να γνωρίζουν τις βασικές αρχές κατάταξής του, • να κατανοούν την αρχή της ενεργού τάσης, να υπολογίζουν τις γεωστατικές τάσεις, καθώς και τις μεταβολές των τάσεων στο εσωτερικό του εδάφους λόγω εξωτερικών φορτίων, • να εκτιμούν την πίεση του ύδατος των πόρων, τη διαπερατότητα του εδάφους, την παροχή του ύδατος και τις δυνάμεις διήθησης κατά την υπόγεια υδατική ροή, • να κατανοούν τη θεωρία μονοδιάστατης στερεοποίησης του εδάφους και να εκτιμούν την χρονικά εξελισσόμενη πίεση του ύδατος των πόρων, την ενεργό τάση, καθώς και την παραμόρφωσή του κατά τη διάρκεια της στερεοποίησής, • να εκτιμούν τις παραμέτρους συμπιεστότητας του εδάφους, καθώς και την άμεση και λόγω στερεοποίησης καθίζηση των κατασκευών σε χονδρόκοκκα και λεπτόκοκκα εδάφη, • να κατανοούν τις βασικές αρχές της θεωρίας για τη διατμητική αντοχή του εδάφους υπό αστράγγιστες συνθήκες και συνθήκες πλήρους στράγγισης και να ελέγχουν τον κίνδυνο αστοχίας του εδάφους, • να επιλέγουν τις κατάλληλες εδαφικές παραμέτρους για το σχεδιασμό
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σύσταση, φύση και κατάταξη του εδάφους. Τάσεις και παραμορφώσεις στο εσωτερικό του εδάφους. Αρχή της ενεργού τάσης. Τάσεις λόγω εξωτερικών φορτίων. Υπόγεια υδατική ροή. Στερεοποίηση. Καθιζήσεις. Διατμητική αντοχή των εδαφών. Έρευνα υπεδάφους.
Λέξεις Κλειδιά
ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΔΑΦΟΣ, ΝΕΡΟ, ΕΝΕΡΓΟΣ ΤΑΣΗ, ΣΤΕΡΕΟΠOΙΗΣΗ, ΚΑΘΙΖΗΣH, ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Θέμα / Εργαστηριακες ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις110
Εργαστηριακή Άσκηση10
Εξετάσεις20
Σύνολο140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τελικές Γραπτές Εξετάσεις: 60%-100%, 3 Πρόοδοι (Προαιρετικές Γραπτές εξετάσεις):20% η καθεμία, Εργαστήριο (προαιρετικό): μέχρι 1 μονάδα επιπροσθέτως των παραπάνω με την παράδοση και προφορική εξέταση της έκθεσης των εργαστηριακών δοκιμών.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Σημειώσεις του μαθήματος (elearning.auth.gr). Barnes G. (2014), ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-Αρχές & Εφαρμογές, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 3η αγγλική έκδοση (μεταφρασμένη στην ελληνική), ISBN:978-960-461-578-0, ΕΥΔΟΞΟΣ:33153307
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Knappett J.A. and Craig R.F. (2012), Craig’s Soil Mechanics, Spon Press Lambe T. W. and Whitman R.V. (1979), Soil Mechanics, John Wiley & Sons Holtz R. D. and Kovacs W.D. (1981), An Introduction to Geotechnical Engineering, Prentice Hall Τσότσος Στ. (1991), Εδαφομηχανική: Θεωρία-Μέθοδοι-Εφαρμογές, Εκδόσεις Β. Βερβερίδης & Π. Πολυχρονίδης Μ. Καββαδάς (2009), Στοιχεία Εδαφομηχανικής, Εκδόσεις Συμεών, Αθήνα
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-05-2020