ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ / Statistics
ΚωδικόςΓΕ0900
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000104

Πρόγραμμα Σπουδών: (ΜΕΡΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ) ΠΠΣ ΤΠΜ (ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό116

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ ΤΠΜ - ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΑΠΟ 2022 ΚΑΙ ΕΞΗΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ ΤΠΜ (ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 232
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600218370
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΓΕ0900
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή σε έννοιες και μεθόδους των πιθανοτήτων και της στατιστικής που είναι χρήσιμες σε προβλήματα πολιτικού μηχανικού. Ως εκ τούτου οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν και θα πετύχουν στις εξετάσεις του μαθήματος Στατιστική θα πρέπει να μπορούν: -Να επιλύουν απλά προβλήματα που σχετίζονται με την εύρεση πιθανοτήτων να συμβεί κάποιο γεγονός, που άπτεται του αντικειμένου τους. (12 διδασκαλία+10 ώρες διάβασμα για το τεστ+ 8 επίλυση του πρώτου test +20 τελικές εξετάσεις=50 ώρες) 1,7 ECTS -Να μπορούν να βρίσκουν τις βασικές παραμέτρους τυχαίων μεταβλητών και να επιλύουν πρακτικά θέματα που άπτονται των συναρτήσεων πιθανότητας. (3 διδασκαλία+ 8 μελέτη κατανόησης+4 μελέτη για τελικές εξετάσεις=15 ώρες) 0,5 ECTS -Να αναγνωρίζουν μοντέλα δεδομένων των θεωρητικών κατανομών και να επιλύουν προβλήματα με τυχαίες μεταβλητές που ακολουθούν τις αντίστοιχες κατανομές. (6 διδασκαλία+ 10 μελέτη κατανόησης+ 6 προετοιμασία δοκιμασίας+ 8 προετοιμασία εξετάσεων=30) 1 ECTS -Να μπορούν να εκτιμήσουν παραμέτρους ή να βρούνε διαστήματα εμπιστοσύνης των μέσων τιμών τυχαίων μεταβλητών. (3 διδασκαλία+ 8 μελέτη κατανόησης+4 μελέτη για τελικές εξετάσεις=15 ώρες) 0,5 ECTS -Να μπορούν να πραγματοποιούν την διαδικασία των t - test, χι τετράγωνο test και απλής παλινδρόμησης, είτε υπολογιστικά μόνοι τους είτε μέσω του προγράμματος spss.(15 διδασκαλία+ 20 μελέτη κατανόησης+5 προετοιμασία δοκιμασίας +10 μελέτη spss+20 μελέτη τελικών εξετάσεων= 70) 2,3 ECTS
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Περιβάλλον αβεβαιότητας και ο ρόλος των πιθανοτήτων και στατιστικής στις εφαρμογές μηχανικού. Βασικές έννοιες πιθανότητας. Δεσμευμένη πιθανότητα, ανεξαρτησία και συναφείς έννοιες. Τυχαίες μεταβλητές και συναρτήσεις κατανομής πιθανότητας. Χαρακτηριστικά τυχαίων μεταβλητών. Θεωρητικές κατανομές πιθανότητας για διακριτή τυχαία μεταβλητή. Θεωρητικές κατανομές πιθανότητας για συνεχή τυχαία μεταβλητή. Περιγραφική Στατιστική. Εκτίμηση παραμέτρων. Στατιστικός έλεγχος υπόθεσης. Συσχέτιση και απλή γραμμική παλινδρόμηση.
Λέξεις Κλειδιά
Πιθανότητες, στατιστική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Περιγραφή
Προγράμματα Η/Υ: Γίνεται πρακτική εξάσκηση στο στατιστικό λογισμικό SPSS. Πολυμέσα: Γίνεται παρουσίαση διαδραστικού εκπαιδευτικού προγράμματος στατιστικής VESTAC. Διατίθενται βίντεο παρουσίασης (webcasts) για την πρακτική εξάσκηση στο στατιστικό λογισμικό SPSS.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις113
Εργαστηριακή Άσκηση6
Φροντιστήριο6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών37
Εξετάσεις3
Παρουσιάσεις θεμάτων3
Σύνολο168
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση: 80% βαθμού (με την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει επιτύχει τουλάχιστον το 50% του άριστα της βαθμολογίας της γραπτής εξέτασης) Εργασία στις Πιθανότητες: 10% βαθμού Eργασία στη Στατιστική (πρακτική εργασία με βάση το στατιστικό λογισμικό SPSS ή παρουσίαση ειδικού θέματος στατιστικής): 10% βαθμού
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. "Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής για Μηχανικούς", Γεώργιος Χ. Ζιούτας, εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2003 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 11339) 2. "Εφαρμογές Πιθανοτήτων και Στατιστικής στη Μελέτη και Προγραμματισμό Τεχνικών Έργων", A. H.-.S Ang και W.H. Tang, μετάφραση Δ. Παναγιωτακόπουλος, εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 2003 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 4696) 3. Σημειώσεις για το Μέρος Β του μαθήματος, Δημήτρης Κουγιουμτζής, ανατύπωση ΑΠΘ, 2009 (δες ιστοσελίδα μαθήματος: http://users.auth.gr/dkugiu/Teach/CivilEngineer/index.html
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ανεξάρτητα επιλογής δίνονται οι σημειώσεις για το Β' μέρος του μαθήματος από το διδάσκοντα Σημειώσεις για το Μέρος Β του μαθήματος, Δημήτρης Κουγιουμτζής, ανατύπωση ΑΠΘ, 2009 (δες ιστοσελίδα μαθήματος: http://users.auth.gr/dkugiu/Teach/CivilEngineer/index.html
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-05-2020