ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ / Laboratory and Field Tests in Soil Mechanics
ΚωδικόςΤΓ0600
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000126

Πρόγραμμα Σπουδών: (ΜΕΡΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ) ΠΠΣ ΤΠΜ (ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
"ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"Επιλογής844
"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"Επιλογής844
"ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ"Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης844
"ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ"Επιλογής844

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ ΤΠΜ - ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΑΠΟ 2022 ΚΑΙ ΕΞΗΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ ΤΠΜ (ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 19
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των ΚατασκευώνΕπιλογής844
Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής ΠεριβάλλοντοςΕπιλογής844
Τομέας Γεωτεχνικής ΜηχανικήςΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης844
Τομέας Μεταφορών και Διαχείρισης ΈργωνΕπιλογής844

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600218451
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΤΓ0600

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοPolytechnic - wing B (Civil Eng.)
ΌροφοςBasement
ΑίθουσαΑίθουσα ΤΓΜ (εργ. χώρου Β) (351)
ΗμερολόγιοWednesday 09:00 to 12:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΤΓ0300 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι
 • ΤΓ0500 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι
 • ΤΓ0700 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ
 • ΚΡ1400 Τεχνική Μηχανική Ι (Κορμού)
 • ΚΡ2300 Στατιστική (Κορμού)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα αποκτήσουν την ικανότητα: • να σχεδιάζουν τα στάδια μιας γεωτεχνικής έρευνας • να εκτελούν και να να αξιολογούν τα αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών κατάταξης, συμπύκνωσης, διαπερατότητας, συμπιεστότητας και διατμητικής αντοχής του εδάφους (δοκιμή άμεσης διάτμησης, μονοαξονικής θλίψης και τριαξονικής συμπίεσης), • να εκτιμούν εδαφικές παραμέτρους σχεδιασμού με βάση τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών, • να αξιολογούν τα αποτελέσματα επιτόπου δοκιμών πρότυπης διείσδυσης, στατικής πενετρομέτρησης, πρεσσιομέτρου, διασταλτομέτρου, πτερυγίου και πλακός, • να εκτιμούν εδαφικές παραμέτρους σχεδιασμού με βάση τα αποτελέσματα των επιτόπου δοκιμών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γεωτεχνική έρευνα: γενικές αρχές, σχεδιασμός, μέθοδοι διάτρησης και δειγματοληψίας του εδάφους. Εργαστηριακές δοκιμές: δοκιμές κατάταξης, συμπύκνωσης, διαπερατότητας, συμπιεστότητας και διατμητικής αντοχής του εδάφους. Επιτόπου δοκιμές: δοκιμές πρότυπης διείσδυσης, στατικής πενετρομέτρησης, πρεσσιομέτρου, διασταλτομέτρου, πτερυγίου και πλακός.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις48
Εργαστηριακή Άσκηση50
Εκπόνηση μελέτης (project)14
Σύνολο112
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Υποχρεωτική έκθεση με την αξιολόγηση των εργαστηριακών δοκιμών. Γραπτή εξέταση (50%) και προφορική εξέταση (50%) επί της διδαχθείσας ύλης του μαθήματος και της έκθεσης εργαστηριακών δοκιμών.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Σημειώσεις και παρουσιάσεις των διαλέξεων του μαθήματος (elearning.auth.gr) ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΔOY-ΜΑΝΟΥ ΝΙΚΗ (2010),Γεωτεχνική Μηχανική. Έρευνα-Γεωτρήσεις-Εργαστήριο, Εκδότης: ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Head K.H. (1980), Manual of Soil Laboratory Testing, Volumes 1, 2 and 3, Pentech Press
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-03-2023