ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ / Foundations- Retaining Walls & Geotechnical Structures
ΚωδικόςΤΓ1100
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000131

Πρόγραμμα Σπουδών: (ΜΕΡΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ) ΠΠΣ ΤΠΜ (ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό845

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ ΤΠΜ - ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΑΠΟ 2022 ΚΑΙ ΕΞΗΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ ΤΠΜ (ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 491
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό845

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600218456
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΤΓ1100
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΤΓ0500 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι
 • ΤΓ0700 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ
 • ΤΕ1000 ΣΙΔΗΡΟΠΑΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ι
Γενικές Προαπαιτήσεις
Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική (Επιλογή υποχρεωτική Τ.Γ.Μ.)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει τις ικανότητες: 1. να γνωρίζει και να εφαρμόζει τη φιλοσοφία σχεδιασμού των θεμελιώσεων. 2. να εκτιμά και να επιλέγει τις γεωτεχνικές παραμέτρους σχεδιασμού. 3. να αναλύει τη συμπεριφορά των διαφόρων τύπων επιφανειακών θεμελιώσεων και να επιλέγει το βέλτιστο τύπο θεμελίωσης για το υπό μελέτη έργο. 4. να σχεδιάζει και να αναλύσει το βέλτιστο τύπο θεμελίωσης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς σχεδιασμού, τις γεωτεχνικές συνθήκες και τους οικονομοτεχνικούς περιορισμούς του έργου. 5. να χρησιμοποιεί σχετικό λογισμικό στην επίλυση των προβλημάτων. 6. να επιβλέπει στο εργοτάξιο την κατασκευή της θεμελίωσης που μελέτησε και σχεδίασε.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γενικά περιεχόμενα: Ανάλυση και σχεδιασμός επιφανειακών θεμελιώσεων (πέδιλα, πεδιλοδοκοί, κοιτοστρώσεις). Ανάλυση και σχεδιασμός τοίχων αντιστήριξης. Κανονισμοί σχεδιασμού (Ευρωκώδικας 7, ΕΑΚ 2000). Υπόγεια έργα με ανοικτή εκσκαφή. Σήραγγες. Χωμάτινες κατασκευές. Ειδικά περιεχόμενα: Εισαγωγή στις θεμελιώσεις Βασικές αρχές σχεδιασμού επιφανειακών θεμελιώσεων με τον EC7 Έλεγχος φέρουσας ικανότητας επιφανειακής θεμελίωσης με τον EC7 Έλεγχος σε ολίσθηση και ανατροπή Έλεγχος καθιζήσεων με τον EC7 Έλεγχος σε κάμψη με τον EC2 Έλεγχος σε διάτμηση και διάτρηση με τον EC2 Βασικές αρχές σχεδιασμού έκκεντρων πεδίλων Παράδειγμα σχεδιασμού έκκεντρου πέδιλου Πεδιλοδοκοί Κοιτοστρώσεις Έλεγχος επιφανειακών θεμελιώσεων για σεισμική φόρτιση με τον EC8 Δυναμικά ελατήρια θεμελιώσεων Εισαγωγή στα έργα Αντιστήριξης – Έργα Αντιστήριξης στο ΑΠΘ και στην εσωτερική Περιφερειακή – Κατηγορίες έργων αντιστήριξης -Βασικές αρχές υπολογισμού ωθήσεων Οριακές καταστάσεις αστοχίας – Παράδειγμα υπολογισμού τοίχου βαρύτητας με τον ΕC7 Αντισεισμικός σχεδιασμός – Βασικές αρχές EC8 – Παράδειγμα υπολογισμού τοίχου οπλισμένου σκυροδέματος με τους ΕC7 και EC2 Παράδειγμα υπολογισμού τοίχου οπλισμένου σκυροδέματος με τους ΕC7 και EC2 – Κατασκευαστικές λεπτομέρειες Εισαγωγή στα υπόγεια έργα: Μορφολογία των διαφραγμάτων αντιστήριξης Υπολογισμός ωθήσεων – Επιλογή των τιμών των παραμέτρων σχεδιασμού (Κατηγορίες εδαφών, ευκαμψία διαφράγματος, μετακινήσεις διαφράγματος, τριβή διαφράγματος εδάφους Παράδειγμα υπολογισμού διαφράγματος με μια αντιστήριξη σύμφωνα με τον EC7. Περίπτωση πολλαπλών αντιστηρίξεων Υπόγεια έργα με στάθμη υπόγειου ορίζοντα πάνω από τον πυθμένα της εκσκαφής. Άντληση μέσα από το σκάμμα. Υποβιβασμός στάθμης υπόγειου ορίζοντα Ευστάθεια πυθμένα. Μετακινήσεις εδάφους Εισαγωγή στην μελέτη των σηράγγων
Λέξεις Κλειδιά
θεμελιώσεις, αντιστηρίξεις, κώδικες, υπόγεια έργα, εκσκαφές, σήραγγες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις117
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Εκπόνηση μελέτης (project)20
Εξετάσεις3
Σύνολο140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις στην ύλη του μαθήματος και προφορική εξέταση με την παράδοση του θέματος. Το θέμα είναι υποχρεωτικό. Οι γραπτές εξετάσεις μετράνε κατά 90% και η προφορική εξέταση του θέματος 10% επί του συνολικού βαθμού. Απαιτείται προβιβάσιμος βαθμός και στις γραπτές και στις προφορικές εξετάσεις.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12978923 Έκδοση: 1η/2012 Συγγραφείς: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΑΤΖΗΓΩΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ISBN: 978-960-549-000-3 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚ. ΑΪΒΑΖΗΣ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Συμπληρωματικές διδακτικές σημειώσεις που διατίθενται στο διαδίκτυο με χρήση κωδικού.
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-02-2023