ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Ι / Building Construction I
ΚωδικόςΤΕ0500
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000159

Πρόγραμμα Σπουδών: (ΜΕΡΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ) ΠΠΣ ΤΠΜ (ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό426

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ ΤΠΜ - ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΑΠΟ 2022 ΚΑΙ ΕΞΗΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ ΤΠΜ (ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 437
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό426

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600218472
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΤΕ0500

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοPolytechnic - wing B (Civil Eng.)
ΌροφοςBasement
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 5.15 (222)
ΗμερολόγιοMonday 12:00 to 15:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η μετάδοση των βασικών γνώσεων οικοδομικής που σχετίζονται με θέματα σχεδιασμού και κατασκευής ενός οικοδομικού έργου, με έμφαση στο σχεδιασμό και την θερμοϋγροπροστασία των στοιχείων σε επαφή ή μέσα στο έδαφος, των επιστεγάσεων και του κατακόρυφου κελύφους καθώς και στο σχεδιασμό των κλιμάκων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θεωρητικά γνωρίζει: - τις απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται για την έναρξη και την απρόσκοπτη κατασκευή ενός οικοδομικού έργου. - τα χαρακτηριστικά των κατασκευαστικών λύσεων που μπορούν να εμφανιστούν στη δομή ενός κτιρίου - να διακρίνει τις απαιτήσεις θερμοϋγροπροστασίας των δομικών στοιχείων της κατασκευής και να σχεδιάζει τις κατάλληλες λύσεις. - να σχεδιάζει με λεπτομέρεια κλίμακες που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις άνεσης και ασφάλειας ανάλογα με τη χρήση που εξυπηρετούν - τη μορφή, λειτουργία και τα χαρακτηριστικά των κουφωμάτων του κτιρίου - το σχεδιασμό επιστεγάσεων (στέγες, δώματα)με τρόπο ώστε να καλύπτονται οι εκάστοτε απαιτήσεις - να αντιμετωπίσει βασικά ζητήματα οικοδομικής σε θέματα κατασκευαστικών λύσεων στο σύνολο του οικοδομικού έργου.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή και ανάλυση περιεχομένου της οικοδομικής. Στοιχεία οργάνωσης οικοδομικού εργοταξίου. Κατεδαφίσεις παλιών κτισμάτων, ικριώματα, εκσκαφές, μηχανήματα οικοδομικών έργων. Ασφάλεια και υγιεινή εργαζομένων σε οικοδομικά έργα. Μορφολογία θεμελιώσεων. Στεγανοποίηση δομικών στοιχείων σε υπόγειους χώρους. Φέρων οργανισμός κτιρίων. Στοιχεία, είδη φέροντα οργανισμού. Φέρων οργανισμός από σιδηροπαγές σκυρόδεμα, στοιχεία κανονισμού σκυροδέματος, ξυλότυποι. Κλίμακες. Στοιχεία, είδη, σχεδιασμός, διαμόρφωση, στήριξη κλιμάκων. Τοιχοποιίες. Είδη, ιδιότητες, υλικά, θερμοϋγρομόνωση, ηχομόνωση τοιχοποιιών. Ξηρή δόμηση. Κουφώματα, ορισμοί, κατηγορίες, είδη, κριτήρια επιλογής, λειτουργία, ηλιοπροστασία, φύλλα ασφαλείας. Κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Επιστεγάσεις. Στέγες, στοιχεία στεγών, ξύλινες, μεταλλικές στέγες. Χάραξη στεγών. Δώματα, διαμόρφωση κλίσεων απορροής δωμάτων. Θερμοπροστασία – υγροπροστασία επιστεγάσεων.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις100
Εκπόνηση μελέτης (project)60
Συγγραφή εργασίας / εργασιών5
Εξετάσεις3
Σύνολο168
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
«Κατασκευή κτιρίων – σύνθεση και τεχνολογία», έκδοση «Χρήστος Αθανασόπουλος», ή εναλλακτικά, «Κτιριακές Κατασκευές», «H.Schmitt, A Heene”, εκδόσεις Μ.Γκιούρδας
Τελευταία Επικαιροποίηση
31-05-2022