ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / Management of Construction Companies
ΚωδικόςΤΣ3400
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000232

Πρόγραμμα Σπουδών: (ΜΕΡΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ) ΠΠΣ ΤΠΜ (ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
"ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"Επιλογής843
"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"Επιλογής843
"ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ"Επιλογής843
"ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ"Επιλογής843

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ ΤΠΜ - ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΑΠΟ 2022 ΚΑΙ ΕΞΗΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ ΤΠΜ (ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 46
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των ΚατασκευώνΕπιλογής843
Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής ΠεριβάλλοντοςΕπιλογής843
Τομέας Γεωτεχνικής ΜηχανικήςΕπιλογής843
Τομέας Μεταφορών και Διαχείρισης ΈργωνΕπιλογής843

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600218477
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΤΣ3400
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: - Αντιλαμβάνονται την έννοια της οργάνωσης, προγραμματισμού και διαχείρισης Τεχνικών Επιχειρήσεων - Γνωρίζουν τον αντίκτυπο του στρατηγικού προγραμματισμού και την εταιρικής κουλτούρας στις δομές των εταιρειών και να αναλύουν τις έννοιες αυτές - Αναλύουν τις βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων και να υπολογίζουν αριθμοδείκτες - Γνωρίζουν τα βασικά σημεία του Νομοθετικού Πλαισίου που διέπει τις επιχειρήσεις - Προσδιορίζουν το επιχειρηματικό ρίσκο μέσω τεχνικών ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης - Κατανοούν έννοιες που αφορούν στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και να αποτιμούν το ανθρώπινο κεφάλαιο σε επιχειρήσεις - Χειρίζονται εργαλεία λήψης απόφασης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Δομικών Επιχειρήσεων» απευθύνεται στους φοιτητές του 9ου Εξαμήνου του Τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ και στοχεύει στην εξοικείωση με τα γνωστικά αντικείμενα : 1. Βασικές έννοιες και Αρχές της Διοικητικής Λειτουργίας, 2. Το περιβάλλον της Επιχείρησης, 3. Στρατηγικός Προγραμματισμός Επιχείρησης, 4. Οργανωτική Δομή Επιχειρήσεων, 5. Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, 6. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων, 7. Διαχείριση Ποιότητας, 8. Νομοθετικό Πλαίσιο Λειτουργίας Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, 9. Διαδικασίες Ανάθεσης Δημοσίων Έργων, 10. Συστήματα Προσφορών - Κοστολόγηση.
Λέξεις Κλειδιά
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, Οργάνωση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και video-projector για παρουσιάσεις (powerpoints) και την πλατφόρμα eclass για επικοινωνία και διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων5
Εκπόνηση μελέτης (project)40
Σύνολο84
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται σε παράδοση και προφορική εξέταση θέματος
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. «Διοίκηση Επιχειρήσεων», S. Robbins, D. Decenzo, M. Coulter, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, 2η Έκδοση, Αθήνα 2017. (ΕΥΔΟΞΟΣ) 2. «Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων», Μ. Ξανθάκης, Χ. Αλεξάκης, Εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ, Αθήνα 2007. (ΕΥΔΟΞΟΣ)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1.«Οργάνωση και Διοίκηση», Κ. Τζωρτζάκης, Α.Μ. Τζωρτζάκη, 4η Έκδοση, Εκδόσεις Rossili, 2007 2.«Διοίκηση Επιχειρήσεων», S. Robbins, D. Decenzo, M. Coulter, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα 2012 3.Κώδικας Δημοσίων Έργων, Ν. 3669/2008. 4.«Διαχείριση Έργου. Αρχές και Τεχνικές», Rory Burke, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα 2014 5.«Δομικές Μηχανές και Κατασκευαστικές Μέθοδοι», Μ. Μαρινέλλη, Σ. Λαμπρόπουλος, Κ. Πετρουτσάτου, Αθήνα 2014. 6.«Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής εμπειρία», Τόμος Α’: ΘΕΩΡΙΑ, Βασίλης Μ. Παπαδάκης, Αθήνα 2007. 7.«Στρατηγική των Επιχειρήσεων», Μ. Μιχαλόπουλος, Ε. Γρηγορούδης, Κ. Ζοπουνίδης, Αθήνα 2007. 8.«Οικονομική των Επιχειρήσεων. Θεωρία, Εφαρμογές και Ασκήσεις», Γ.Μ. Κορρές, Π.Γ. Λιαργκόβας, Εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ, Αθήνα 2009. 9.«Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων», Μ. Ξανθάκης, Χ. Αλεξάκης, Εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ, Αθήνα 2007.
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-02-2022