Σχεδιασμός Διεργασιών Παραγωγής Τροφίμων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣχεδιασμός Διεργασιών Παραγωγής Τροφίμων / Food Process Design
ΚωδικόςΕΤΔ103
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑθανασία Γούλα
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017070

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 11
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣχεδιασμός Διεργασιών Παραγωγής Τροφίμων
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600218551
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Εξοικείωση των φοιτητών με βασικές διεργασίες επεξεργασίας τροφίμων καθώς και με την ένταξή τους σε μία γραμμή παραγωγής τροφίμων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
- Βασικές διεργασίες μεταφοράς μάζας, ορμής και ενέργειας - Καθορισμός λειτουργικών παραμέτρων διεργασιών επεξεργασίας τροφίμων - Διάγραμμα ροής παραγωγικής διαδικασίας - Εφαρμογή ισοζυγίων μάζας και ενέργειας σε διεργασίες και παραγωγικές διαδικασίες - Διαστασιολόγηση απαιτούμενου εξοπλισμού παραγωγικής διαδικασίας - Επίδραση διεργασιών επεξεργασίας τροφίμων στα συστατικά των τροφίμων - Θέματα σχεδιασμού συσκευσίας τροφίμων Εφαρμογή όλων των παραπάνω σε μελέτη περίπτωσης
Λέξεις Κλειδιά
Διεργασίες επεξεργασίας τροφίμων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση ΤΠΕ για την επικοινωνία και καθοδήγηση των φοιτητών. Χρήση ΤΠΕ για τη διεξαγωγή βιβλιογραφικής έρευνας, ανάλυσης δεδομένων και συγγραφής της τελικής εργασίας.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις40
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων60
Φροντιστήριο40
Εκπόνηση μελέτης (project)70
Συγγραφή εργασίας / εργασιών70
Σύνολο280
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση: 1) ενδιάμεσων παρουσιάσεων και τελικής παρουσίασης 2) συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία 3) τελικής γραπτής εργασίας
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- Himmelblau D.M. 1974. Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering. Prentice-Hall, Inc. Englewood, New Jersey (ελληνική έκδοση: Βασικές Αρχές και Υπολογισμοί στη Χημική Μηχανική (3η έκ.). Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1986. Επιμέλεια μετάφρασης Γ.Π. Σακελλαρόπουλος). - Perry J.H., Chilton C.H. & Kirkpatrick S.D. 1963. Chemical Engineering Handbook (4th ed.). McGraw-Hill, New York.
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-11-2023