ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ / SPECIAL SUBJECTS - SEMIMNARS
ΚωδικόςAKA821
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΧρήστος Δόρδας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017473

Πρόγραμμα Σπουδών: Πρόγραμμα μεταπτυχιακών Σπουδών Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα Παραγωγής και Κλιματική Αλλαγή

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 8
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό327

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά56
Class ID
600218711
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • AKA801 ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ I
 • AKA802 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
 • AKA809 ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με υπολογιστές και με εύρεση βιβλιογραφίας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. Αναγνωρίζουν το ρόλο και τη σημασία της "Αειφορίας" στη γεωργία και να κατανοήσουν με ποιους τρόπους τα "Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα Παραγωγής" μπορεί να συμβάλουν στη λήψη ορθότερων αποφάσεων στη διαχείριση των αγροικοσυστημάτων σε σχέση με τη κλιματική αλλαγή. 2. Αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με ένα ευρύ φάσμα εννοιών, τεχνικών και εργαλείων, τα οποία είναι χρήσιμα στην αειφορική διαχείριση των αγροικοσυστημάτων σε σχέση με τη κλιματική αλλαγή. 3. Αναπτύξουν κριτική σκέψη για την εφαρμογή "Αειφορικών Γεωργικών Συστημάτων Παραγωγής" σε σχέση με τις κλιματική αλλαγή.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μελέτη και παρουσίαση εργασιών σε θέματα που σχετίζονται με την επιλεγμένη επιστημονική περιοχή του κάθε φοιτητή.
Λέξεις Κλειδιά
Αειφορία, Γεωργία, Οικοσύστημα, Περιβάλλον
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση powerpoint.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια20
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων30
Φροντιστήριο40
Συγγραφή εργασίας / εργασιών40
Εξετάσεις10
Σύνολο140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
50% γραπτή εργασία 50% παρουσίαση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δεν υπάρχει
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
WEB OF SCIENCE
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-11-2022