ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ / ECOTOXICOLOGY
ΚωδικόςAKA824
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑνδρέας Μαμώλος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017479

Πρόγραμμα Σπουδών: Πρόγραμμα μεταπτυχιακών Σπουδών Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα Παραγωγής και Κλιματική Αλλαγή

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 14
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής328

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Ώρες Συνολικά65
Class ID
600218717
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • AKA804 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
 • AKA817 ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με χημικούς και οικολογικούς όρους με υπολογιστές και με εύρεση βιβλιογραφίας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. έχουν μια βασική επιστημονική γνώση των πηγών, της δομής και των επιπτώσεων των τοξικών ουσιών στα οικοσυστήματα. 2. αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για την παρακολούθηση των τοξικών ουσιών στο περιβάλλον και γνώσεις για αποκατάσταση ενός ρυπασμένου περιβάλλοντος. 3. αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για την διεξαγωγή της αξιολόγησης του κινδύνου των ρύπων στο περιβάλλον σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. 4. αναπτύξουν κριτική σκέψη για την εφαρμογή αρχών της Οικοτοξικολογίας στα "Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα Παραγωγής" σε σχέση με την κλιματική αλλαγή.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή, ορισμός και αντικείμενο της οικοτοξικολογίας. Τύποι ρύπων του περιβάλλοντος και πηγές ρύπανσης. Ιδιότητες των ρύπων και περιβαλλοντικοί παράγοντες που καθορίζουν την κατανομή τους στο περιβάλλον. Τρόποι διασποράς των ρύπων στο περιβάλλον. Κλιματική αλλαγή και ρύποι. Συστήματα ταξινόμησης χημικών ουσιών. Ιστορική ανασκόπηση χαρακτηριστικών χημικών ουσιών με σπουδαίο τοξικολογικό αντίκτυπο. Αρχές οικοτοξικολογίας. Βασικές έννοιες για την εκτίμηση της τοξικότητας. Εκτίμηση τοξικότητας σε επίπεδο οργανισμού και βιοκοινότητας. Αλληλεπιδράσεις τοξικών χημικών ουσιών. Απόκτηση ανθεκτικότητας. Οικοτοξικολογία υδάτινων και χερσαίων οικοσυστημάτων και αντίστοιχες δοκιμασίες τοξικότητας. Μελέτες παρακολούθησης τοξικών ρύπων στο περιβάλλον. Πλαίσιο κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων OΔΗΓΙΑ 2000/60/EΚ. Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις χημικές ουσίες. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (European Chemical Agency/ECHA). Διαδικασία έγκρισης δραστικών ουσιών γεωργικών φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιβαλλοντική αξιολόγηση κινδύνου (Environmental Risk assessment-ERA). Νέες προοπτικές στην τοξικολογία. Ειδικά θέματα τοξικολογίας (οι περιπτώσεις των γεωργικών φαρμάκων glyphosate, chlorpyrifos, 2,4-D, των πυρεθροειδών εντομοκτόνων και των διθειοκαρβαμιδικών μυκητοκτόνων).
Λέξεις Κλειδιά
Οικοσύστημα, Τοξικολογία, Η τύχη(πορεία) των ρύπων, Βιοδείκτες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση powerpoint.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις36
Σεμινάρια12
Άσκηση Πεδίου5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων20
Φροντιστήριο26
Εκπόνηση μελέτης (project)24
Συγγραφή εργασίας / εργασιών20
Εξετάσεις7
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
100% γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Walker C.H. et al. 2001. Principles of Ecotoxicology. 2nd edition. Taylor and Francis. 309p. WEB OF SCIENCE
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-11-2022