ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / MANAGERIAL ECONOMICS
Κωδικός10601-MBA-110
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑθανάσιος Καζάνας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016470

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-MBA" (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 34
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600218752
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: • είναι σε θέση να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι αρχές της οικονομικής επιστήμης στη διοίκηση επιχειρήσεων με βάση την ποσοτική ανάλυση δεδομένων • είναι σε θέση να προσδιορίζουν μια μέθοδο και μια κλίμακα παραγωγής για την κατασκευή ενός προϊόντος με το χαμηλότερο δυνατό κόστος • είναι σε θέση να κατανοούν τη συμπεριφορά των καταναλωτών και να πραγματοποιούν προβλέψεις της μελλοντικής ζήτησης Συγκεκριμένα, να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθεί ο πελάτης στις αλλαγές της τιμής και πώς η ανταπόκριση του πελάτη επηρεάζεται από τις δημογραφικές αλλαγές. • είναι σε θέση να κατανοούν τη διάρθρωση και τη στρατηγική της αγοράς. Δηλαδή, πώς μια επιχείρηση καθορίζει την τιμή της γνωρίζοντας ότι αντιμετωπίζει ανταγωνισμό στην αγορά. Και πώς μια μεταβαλλόμενη αγορά επηρεάζει τη στρατηγική τιμολόγησης της εταιρείας. • είναι σε θέση να περιγράφουν πώς οι διευθυντές μπορούν να εκμεταλλευτούν τη δύναμη αγοράς των επιχειρήσεών τους για να δημιουργήσουν επιπρόσθετη αξία στην επιχείρηση.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση και εφαρμογή των πολιτικών των επιχειρήσεων και οργανισμών στα πλαίσια της λήψης αποφάσεων στρατηγικής σημασίας. Τα κυριότερα ζητήματα που θα εξεταστούν αφορούν τη σχέση ζήτησης – προσφοράς, τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής, τον καθορισμό των παραγόντων υπολογισμού του κόστους και τα συστήματα κοστολόγησης, τον τρόπο δημιουργίας εσόδων, την επίτευξη κερδοφορίας, τη θεωρία παιγνίων, τη διάρθρωση των αγορών και τον τρόπο δημιουργίας ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Σεμινάρια4
Εργαστηριακή Άσκηση9
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων90
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών30
Εξετάσεις2
Σύνολο180
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο τελικός βαθμός θα προκύψει από τις εργασίες καθώς και την τελική εξέταση ως εξής: • 40% γραπτή εργασία • 60% τελική εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Allen B. W., Weigelt K., Doherty N. and Mansfield E., “Managerial Economics: Theory, Applications and Cases”, W. W. Norton and Company, 8th edition, 2013. Mankiw N. G., Taylor M. P. and Ashwin A., “Οικονομικά των Επιχειρήσεων”, Εκδόσεις Τζιόλα, 2η έκδοση, 2018. Keat P. and Young P., “Managerial Economics”, Prentice Hall, 6th edition, 2009. Salvatore D., “Επιχειρησιακή Οικονομική στο Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον”, Gutenberg, 2012.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Besanko, D., Dranove D., Shanley M, and Schaefer S., “Economics of Strategy”, John Wiley & Sons, Inc., 7th edition, 2017.
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-10-2021