Λογιστική στη Λήψη Αποφάσεων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΛογιστική στη Λήψη Αποφάσεων / Accounting in Decision Making
ΚωδικόςMIS-104
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔιοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΠληροφορικής
Οικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015136

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 14
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΛογιστική στη Λήψη Αποφάσεων
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600219153
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να: -Ετοιμάσουν τον Ισολογισμό. -Ετοιμάσουν την κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. -Αναλύσουν και να συζητήσουν διάφορες εκδοχές της επιχειρηματικής προοπτικής και να προτείνουν σχετικές λύσεις βασισμένες στη γνώση των λογιστικών γεγονότων. -Εφαρμόσουν τις αρμόζουσες τεχνικές για να ερμηνεύσουν και να αξιολογήσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. -Εκτιμήσουν τους περιορισμούς που ενυπάρχουν στις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Έννοια, ορισμός της λογιστικής, χρήστες λογιστικών πληροφοριών, βήματα λογιστικής διαδικασίας. Ροή λογιστικών πληροφοριών, οικονομικές καταστάσεις. Ανάλυση συναλλαγών. Λογιστική με βάση τα δεδουλευμένα. Διπλογραφικό σύστημα, λογιστική διαδικασία, λογαριασμοί, λογιστικά βιβλία. Ολοκλήρωση λογιστικής διαδικασίας, προσαρμογή, συγκέντρωση, κλείσιμο λογαριασμών. Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων - Ισολογισμός. Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων - Αποτελέσματα Χρήσης. Ασκήσεις. Ασκήσεις. Επαναληπτικές Ασκήσεις. Επαναληπτικές Ασκήσεις. Παρουσιάσεις εργασιών – συζήτηση.
Λέξεις Κλειδιά
Αποτελέσματα χρήσης, Ισολογισμός, Λογιστικές εγγραφές, λήψη αποφάσεων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων963,2
Εκπόνηση μελέτης (project)301
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301
Εξετάσεις301
Σύνολο2257,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εργασία 40% - Τελικές γραπτές εξετάσεις 60%.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Harrison W., Horngren C., Thomas W., 2015, Χρηματοοικονομική Λογιστική, 1η Ελληνική έκδοση, Εκδόσεις Broken Hill. Τσακλάγκανος, Α., Σπαθής, Χ., 2015, Χρηματοοικονομική Λογιστική (σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα), Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις.
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-10-2022