Στρατηγικό Μάρκετινγκ - Διαχείριση Μάρκας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣτρατηγικό Μάρκετινγκ - Διαχείριση Μάρκας / Strategic Marketing & Branding
ΚωδικόςMIS-107
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔιοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΠληροφορικής
Οικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015140

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 23
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣτρατηγικό Μάρκετινγκ - Διαχείριση Μάρκας
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600219158
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του μαθήματος. Γενική κατανόηση των αρχών του μάρκετινγκ.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσει και να εξοικοιώσει τους φοιτητές με τις παρακάτω έννοιες •Η έννοια της στρατηγικής στις επιχειρήσεις, εισαγωγή στην στρατηγική μάρκετινγκ, στρατηγικός σχεδιασμός μάρκετινγκ •Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα •Σχέδιο μάρκετινγκ •Ανάλυση περιβάλλοντος και ευκαιριών •Ανάλυση ελκυστικότητας βιομηχανίας •Ανάλυση ανταγωνισμού •Ανάλυση καταναλωτών •Στρατηγική τμηματοποίηση της αγοράς •Στρατηγικές αποφάσεις τοποθέτησης προϊόντων •Ανάλυση χαρτοφυλακίου προϊόντων •Τεχνικές πολέμου μάρκετινγκ
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι να εξηγήσει τις αρχές, μεθόδους ανάλυσης και διαδικασίες του στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ, να τονίσει τον ρόλο του διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ, να παρουσιάσει ολοκληρωμένα τις περισσότερες γενικές αλλά και εξειδικευμένες στρατηγικές μάρκετινγκ, καθώς και την καταλληλότητα τους, ανάλογα με τις περιστάσεις της αγοράς, τους στόχους της επιχείρησης και το στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ που θεωρείται κεντρικό ανά περίπτωση. Επίσης επιδίωξη του μαθήματος είναι η λεπτομερής παρουσίαση των διαφόρων εργαλείων και μεθόδων ανάλυσης του στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ καθώς και η παρουσίαση περιπτώσεων case studies.
Λέξεις Κλειδιά
στρατηγική μάρκετινγκ, ανταγωνιστικές στρατηγικές, τιμολόγηση, σηματοποίηση, διανομή,
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις401,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων802,7
Εκπόνηση μελέτης (project)200,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200,7
Εξετάσεις200,7
Σύνολο1806
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές αξιολογούνται απο την ατομική και ομαδική εργασία κατά 50% και απο τις τελικές εξετάσεις κατα 50%. Είναι απαραίτητο να έχουν προβιβάσιμο βαθμό και στα δύο μέρη της αξιολόγησης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ: Μια στρατηγική προσέγγιση, W. Perreault, J. Cannon, J. McCarthy, (μετάφραση) Broken Hill Publishing.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1.Kotler & Keller, Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ (μετάφραση), (2006), Εκδόσεις Κλειδάριθμος 2.Σιώμκος, Γ., (2004), Στρατηγικό Μάρκετινγκ, (2η Έκδοση), Εκδόσεις Σταμούλη 3.Βλαχοπούλου Μάρω, (1999), e-Marketing, Εκδόσεις Rosili. 4.Pride, W., Ferrell, O.C., (2006), Marketing: Concepts and Strategies, 55th European Edition, Houghton Mifflin Company. 5.Σιώμκος, Γ., Τσιάμης Ι., (2004), Στρατηγικό Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 6.Τσακλάγκανος, Α., (2001), Βασικές Αρχές του Μάρκετινγκ (τόμος Α΄ & Β' ), Εκδόσεις Κυριακίδη.
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-04-2023