ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ / PSYCHOPATHOLOGY
ΚωδικόςΨΥ-481
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013503

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 317
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600219166
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτήσεις για το μάθημα
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/ φοιτήτριες θα μπορούν: •Να γνωρίζουν τα ζητήματα και τις προκλήσεις που απαντώνται σχετικά με τον ορισμό και την ταξινόμηση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς •Να γνωρίζουν το τρέχον σύστημα ταξινόμησης της ψυχοπαθολογίας, με βάση το DSM 5, ώστε να μπορούν να ορίσουν τις βασικές διαγνωστικές κατηγορίες και να περιγράφουν χαρακτηριστικά τους •να γνωρίζουν τις βασικές ψυχολογικές και νευροβιολογικές υποθέσεις που έχουν διατυπωθεί σχετικά με την αιτιολογία των ψυχικών διαταραχών, όπως και τις βασικές θεραπευτικές προσεγγίσεις για αυτές •να συζητούν όσον αφορά τη χρησιμότητα και τους περιορισμούς της προσέγγισης που βασίζεται στην ταξινόμηση των ψυχολογικών προβλημάτων •να κατανοούν ζητήματα που αφορούν τη χρήση της διάγνωσης στην πράξη της κλινικής ψυχολογίας •να κατανοούν ζητήματα δεοντολογίας που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της διάγνωσης ως θεσμικής πρακτικής
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα γίνεται κριτική παρουσίαση ζητημάτων που αφορούν τον ορισμό της αποκλίνουσας συμπεριφοράς, τα συστήματα ταξινόμησης, τις βασικές διαγνωστικές κατηγορίες κατά DSM-IV-TR (σημειώνονται οι αλλαγές που έχουν γίνει στο DSM 5). Παρουσιάζονται επίσης οι βασικές ψυχολογικές υποθέσεις (γνωστική, συμπεριφορική, ψυχοδυναμική, συστημική-οικογενειακή, κοινωνικοπολιτισμική) και νευροβιολογικά ευρήματα που αφορούν την αιτιολογία των διαταραχών αυτών. Γίνεται σύντομη αναφορά στις βασικές θεραπευτικές προσεγγίσεις, όπως έχουν αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση των διαταραχών αυτών. Παρουσιάζεται, επιπλέον, κλινικό υλικό όπου οι φοιτητές εισάγονται στη διατύπωση του προβλήματος στην κλινική ψυχολογία και στο ρόλο των συστημάτων ταξινόμησης σε αυτή τη διαδικασία. Σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος συζητείται η χρησιμότητα και οι περιορισμοί που έχει η διάγνωση ως θεσμική πρακτική, όπως και ζητήματα πρακτικής και δεοντολογίας που σχετίζονται με τη διάγνωση.
Λέξεις Κλειδιά
ψυχοπαθολογία, αποκλίνουσα συμπεριφορά, ταξινόμηση, DSM-IV-TR
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση οπτικοακουστικού υλικού Χρήση πολυμεσικού υλικού Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1044
Σεμινάρια220,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων281,1
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1566
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές τελικές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Kring, Davidson, Neale, Johnson (2010) Ψυχοπαθολογία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Υλικό για το DSM 5
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-12-2019