ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ / RESEARCH AND APPLICATIONS IN DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY
ΚωδικόςΨΥ-634
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013529

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 23
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής635

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600219167
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για το συγκεκριμένο μάθημα. Οι φοιτητές/ τριες συνιστάται να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα υποχρεωτικά μαθήματα αναπτυξιακής ψυχολογίας και να έχουν παρακολουθήσει/ να παρακολουθούν σχετικά μαθήματα επιλογής (αναπτυξιακής ψυχολογίας, μεθοδολογίας, στατιστικής).
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/ φοιτητές θα μπορούν να: • συζητούν την πολυπλοκότητα των αναπτυξιακών αλλαγών και τον κρίσιμο ρόλο τους για την καθημερινή λειτουργικότητα στις διαφορετικές αναπτυξιακές περιόδους • χρησιμοποιούν θεωρητικά και εμπειρικά εργαλεία και να πραγματοποιούν μελέτες μικρής κλίμακας για να περιγράψουν και να ερμηνεύσουν αναπτυξιακές αλλαγές • προσεγγίζουν κριτικά μεθοδολογικές προσεγγίσεις αναφορικά με ερωτήματα για την ανθρώπινη ανάπτυξη • εκπονούν επισκοπήσεις της βιβλιογραφίας και να οργανώνουν, να αναλύουν και να συνθέτουν σύγχρονα θεωρητικά και ερευνητικά δεδομένα • υποδεικνύουν και να συζητούν πεδία μελλοντικής διερεύνησης και πεδία εφαρμογής των γνώσεων για την ανθρώπινη ανάπτυξη
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Πρόκειται για ένα μάθημα εξειδίκευσης το οποίο αποσκοπεί στην περαιτέρω εξοικείωση των φοιτητών με τη σύγχρονη έρευνα στο πεδίο της αναπτυξιακής ψυχολογίας, καθώς και τα πεδία εφαρμογής σχετικών ευρημάτων. Θα συζητηθούν ευρήματα μελετών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο σύγχρονων θεωριών για τη γνωστική, γλωσσική, συναισθηματική, κοινωνική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της προσωπικότητας, με έμφαση στις περιόδους της παιδικής και εφηβικής ηλικίας και της αναδυόμενης ενηλικίωσης. Θα αναδειχθούν πλεονεκτήματα και περιορισμοί βασικών τύπων ερευνητικού σχεδιασμού και μεθόδων συλλογής δεδομένων και θα συζητηθεί η σχετική συμβολή τους στη μελέτη των μηχανισμών, της πορείας της ανάπτυξης και σχετικών επιτευγμάτων ανά πεδίο διερεύνησης. Οι φοιτητές αναμένεται να μελετούν σχετική βιβλιογραφία κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά σε συζητήσεις που θα πραγματοποιούνται στην τάξη αναφορικά με θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις και ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας στην επιστημονική έρευνα για την ανάπτυξη του ανθρώπου. Θα κληθούν επίσης να συμμετάσχουν σε φροντιστήρια και σεμινάρια που θα υποστηρίξουν την πραγματοποίηση μελετών μικρής κλίμακας και εργασιών.
Λέξεις Κλειδιά
Γνωστική ανάπτυξη, γλωσσική ανάπτυξη, συναισθηματική ανάπτυξη, κοινωνική ανάπτυξη, ανάπτυξη της προσωπικότητας, εφαρμογές, μεθοδολογικές προσεγγίσεις, ζητήματα ηθικής στην έρευνα,
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
- Χρήση powerpoint κατά τη διδασκαλία - Xρήση elearning για την ανάρτηση υλικού για το μάθημα, καθώς και για την υποβολή και βαθμολόγηση εργασιών - Χρήση νέων τεχνολογιών από τους φοιτητές για την εκπόνηση εργασιών - Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές (χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, elearning)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις522
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων261
Φροντιστήριο130,5
Εκπόνηση μελέτης (project)130,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών261
Σύνολο1305
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Γραπτή εργασία και προφορική παρουσίαση (Ομαδική, υποχρεωτική εργασία - 40% του τελικού βαθμού) 2. Έρευνα στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Γραπτή εργασία (Ομαδική, υποχρεωτική εργασία - 60% του τελικού βαθμού)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΥΔΟΞΟΣ Berk, L. (2019). Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Η προσέγγιση της δια βίου ανάπτυξης. Αθήνα: Πολιτεία. Lehalle, H. & Mellier, D. (2009). Ψυχολογία της ανάπτυξης. Εκδόσεις Πεδίο Α.Ε. Feldman, R. S. (2011). Εξελικτική Ψυχολογία: Δια βίου ανάπτυξη – Ενιαίο. Εκδόσεις Γ. Δαρδανός - Κ. Δαρδανός Ο.Ε.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist, 55(5), 469. Arnett, J. J. (2007). Emerging adulthood: What is it, and what is it good for?. Child Development Perspectives, 1(2), 68-73. Assor, A. (2018). The striving to develop an authentic inner compass as a key component of adolescents’ need for autonomy: Parental antecedents and effects on identity, well-being, and resilience. In B. Soenens, M. Vansteenkiste, & S. Van Petegem (Eds), Autonomy in adolescencent development – Towards Conceptual Clarity (pp 135 - 160). N.Y.: Routeledge Psychology Press in conjunction with European Association for Research on Adolescence (EARA). Baltes, P. B., Lindenberger, U., & Staudinger, U. M. (2006). Life span theory in developmental psychology. In R. M. Lerner (Eds.), Handbook of Child Psychology (pp. 665-684). N.J.: Wiley. Lerner, R. M., & Castellino, D. R. (2002). Contemporary developmental theory and adolescence: Developmental systems and applied developmental science. Journal of Adolescent Health, 31(6), 122-135. Lerner, R. M., Lerner, J. V., von Eye, A., Bowers, E. P., & Lewin-Bizan, S. (2011). Individual and contextual bases of thriving in adolescence: A view of the issues. Journal of adolescence, 34(6), 1107-1114. Lerner, R. M., Wertlieb, D. O. N. A. L. D., & Jacobs, F. R. A. N. C. I. N. E. (2003). Historical and theoretical bases of applied developmental science. In R. M. Lerner, F. Jacobs, & D. Wertlieb (Eds.). Handbook of applied developmental science: Promoting positive child, adolescent, and family development through research, policies, and programs (pp. 1-28). Sage Publications. Lightfoot, C., Cole, M., & Cole, S. (2014, Επιμ. Ζ. Μπαμπλέκου). Η ανάπτυξη των παιδιών. Εκδ. Γ. Δαρδανός – Κ. Δαρδανός Ο.Ε. Reifman, A., Arnett, J. J., & Colwell, M. J. (2007). Emerging adulthood: Theory, assessment and application. Journal of Youth Development, 2(1), 37-48. Schacter, D. L., Gilbert D. T., & Wegner, D. M. (2012, Επιμ. Σ. Βοσνιάδου). Ψυχολογία. Εκδ. Gutenberg. Slater, A. & Bremner, G. (2019, Επιμ. Β. Τσούρτου). Εισαγωγή στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Τζιόλα. Smith, P. K.., Cowie, H., & Blades, M. (2018, Επιμ. Ε. Γαλανάκη). Κατανοώντας την ανάπτυξη των παιδιών. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Τζιόλα. O κατάλογος εμπλουτίζεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου The list is being enriched throughout the semester
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-06-2021