ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY: SOCIO-COGNITIVE DEVELOPMENT
ΚωδικόςΨΥ-836
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013568

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 65
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής844

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600219169
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας για την αξιοποίηση της διεθνούς βιβλιογραφίας. Δεδομένου ότι είναι μάθημα εμβάθυνσης, καλό είναι οι φοιτητές/ήτριες να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τα μαθήματα Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι και Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να: (α) να έχουν κατανοήσει σε βάθος τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στο πεδίο της ανάπτυξης των αμιγώς γνωστικών λειτουργιών και της κοινωνικο-ηθικής κρίσης, (β) να είναι ενήμεροι για τα επίκαιρα ερευνητικά ερωτήματα και τις προοπτικές για μελλοντική έρευνα στο παραπάνω πεδίο σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, (γ) να είναι σε θέση να συνδέουν τις ποικίλες θεωρητικές προσεγγίσεις με τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με επίκαιρα ερευνητικά ερωτήματα στο πεδίο της κοινωνικο-γνωστικής ανάπτυξης και τις προοπτικές για μελλοντική έρευνα. Το μάθημα εστιάζεται στις κλασικές αλλά κυρίως στις σύγχρονες θεωρίες γνωστικής ανάπτυξης και ανάπτυξης της κοινωνικο-ηθικής κρίσης, στην κριτική τους θεώρηση και τους επίκαιρους επιστημονικούς προβληματισμούς, καθώς και στα ερευνητικά δεδομένα και τις δυνητικές εφαρμογές τους στο χώρο της εκπαίδευσης. Θεματικές Ενότητες: 1. Ψυχολογία της Γνωστικής Ανάπτυξης: Εισαγωγικά στοιχεία. Μέθοδοι μελέτης της γνωστικής ανάπτυξης 2. Θεωρία του L. Vygotsky: Βασικές αρχές, μεθοδολογικά ζητήματα, εφαρμογές στην εκπαίδευση, κριτική θεώρηση 3. Θεωρία του J. Piaget: Βασικές αρχές, μεθοδολογικά ζητήματα, εφαρμογές στην εκπαίδευση, κριτική θεώρηση. 4. Θεωρίες Επεξεργασίας Πληροφοριών: Βασικές αρχές για τη γνωστική ανάπτυξη, μεθοδολογικά ζητήματα, ανάπτυξη της μνήμης, ανάπτυξη της ικανότητας λύσης προβλημάτων, κριτική θεώρηση. 5. Νεο-πιαζετιανές θεωρίες: Βασικές θεωρητικές αρχές. Η θεωρία των εποικοδομητικών τελεστών του J. Pascual-Leone, η θεωρία των δεξιοτήτων του K. Fischer, η θεωρία του R. Case. Κριτική θεώρηση. 6. Θεωρίες Αναδιοργάνωσης της Γνώσης σε Ειδικούς Τομείς: Βασικές αρχές, μεθοδολογικά ζητήματα, εφαρμογές στην εκπαίδευση, κριτική θεώρηση. 7. Ανάπτυξη των κοινωνικο-ηθικών γνωστικών λειτουργιών: Μεθοδολογικά και δεοντολογικά ζητήματα, δομικές θεωρητικές προσεγγίσεις (J. Piaget, L. Kohlberg). 8. Ανάπτυξη των κοινωνικο-ηθικών γνωστικών λειτουργιών: Κριτική θεώρηση. Η θεωρία της C. Gilligan. Μεθοδολογικά και ηθικά ζητήματα. Προαγωγή της ηθικής ανάπτυξης μέσα στην τάξη.
Λέξεις Κλειδιά
γνωστική ανάπτυξη, κοινωνικο-ηθική κρίση, μεθοδολογικά ζητήματα, κριτική θεώρηση.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
- Εξ αποστάσεως διδασκαλία με τη χρήση zoom (λόγω πανδημίας) - Χρήση powerpoint κατά τη διδασκαλία - Χρήση υπηρεσίας elearning για την ανάρτηση του υλικού του μαθήματος - Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές (χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω elearning, αξιοποίηση ιστοσελίδας) - Το μάθημα διατίθεται και ωα Ανοικτό Ψηφιακό Μάθημα (MOOCS)στην παρακάτω διεύθυνση: http://www.opencourses.gr/opencourse.xhtml?id=15797&ln=el
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,5
Άσκηση Πεδίου130,5
Εξετάσεις522
Σύνολο1044
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
- Προφορικές εξετάσεις σε μικρές ομάδες. - Δημόσια παρουσίαση επιλεγμένης βιβλιογραφίας - Δημόσια παρουσίαση των Ασκήσεων ευαισθητοποίησης στις ερευνητικές πειραματικές διαδικασίες (διεξαγωγή κλασικών πειραμάτων στο πεδίο της γνωστικής και κοινωνικο-γνωστικής ανάπτυξης με παιδιά και εφήβους, π.χ., πειράματα Piaget, ηθικά διλήμματα Kohlberg / σε εθελοντική βάση) Η διαδικασία αυτή περιγράφεται στο Syllabus του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Siegler, R. S. (2002, translated in Greek). How children think. Athens: Gutenberg (Editor of the Greek edition: Stella Vosniadou). 2. Smith, P. K.., Cowie, H., & Blades, M. (2018, Επιμ. Ε. Γαλανάκη). Κατανοώντας την ανάπτυξη των παιδιών. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Τζιόλα.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Προτεινόμενη βιβλιογραφία Barrouillet, P. (2015). Theories of cognitive development: From Piaget to today. Developmental Review, 38, 1-12. Carey, S., Zaitchik, D., Bascandziev, I. (2015). Theories of development: In dialog with Jean Piaget. Developmental Review, 38, 36-54. Daiute, C., & Lee, C. D. (2019). Studying cognitive development in digital playgrounds. Cognitive Development, 49, 33-42. Demetriou, A. (2010). Neo-Piagetian theories of cognitive development. In W. Schneider & F. Wilkening (Eds.), Theorien, modelle, und methoden der Endwicklungpsychologie. Gotingen: Hogrefe-Verlag. Demetriou, A., & Kyriakides, L. (2005). The functional and developmental organization of cognitive developmental sequences. British Journal of Educational Psychology, 1-35. Demetriou, A., Spanoudis, G., Mouyi, A. (2011). Educating the developing mind: towards an overarching paradigm. Educational Psychology Review. DOI 10.1007/s10648-011-9178-3 Demetriou, A., Makris, N., Tachmatzidis, D., & Spanoudis, G. (2019). Decomposing the influence of mental processes on academic performance. Intelligence, 77. DOI: 10.1016/j.intell.2019.101404 Δημητρίου, Α. Π. (1993). Γνωστική ανάπτυξη: Μοντέλα, μέθοδοι, εφαρμογές. Θεσσαλονίκη: Art of Text. Fischer, K. W. (2008). Dynamic cycles of cognitive and brain development: Measuring growth in mind, brain, and education. In A. M. Battro, K. W. Fischer & P. Léna (Eds.), The educated brain (pp. 127-150). Cambridge U.K.: Cambridge University Press. Gredler, M. E. (2011). Understanding Vygotsky for the classroom: Is it too late? Educational Psychology Review. DOI 10.1007/s10648-011-9183-6 Lourenco, O. (2012). Piaget and Vygotsky: Many resemblances, and a crucial difference. New Ideas in Psychology, 30, 281-295. Lourenco, O. M. (2016). Developmental stages, Piagetian stages in particular: A critical review. New Ideas in Psychology, 30, 123-137. Markoulis, D. (2000). Cognitive, sociomoral and family influences on adolescent’s political ideology. In R. Reichenback and F. Oser (Eds), Zwischen Pathos und Ernuchterung (pp. 184-198). Freiburg: University of Freiburg Press. Μισαηλίδη, Π. (2002). Η κατανόηση του νου στην παιδική ηλικία. Αθήνα: Τυπωθήτω – Δαρδανός. Ντούση, Ι., Γωνίδα, Ε., & Κιοσέογλου, Γ. (2019). Γνωστική και μεταγνωστική επίδοση παιδιών κατά την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία: Ρυθμός ανάπτυξης και ατομικές διαφορές. Ψυχολογία, 24, 157-176. Πνευματικός, Δ., & Μακρής, Ν. (2011). Η έννοια του Θεού: εννοιολογική αλλαγή και νοητικά μοντέλα παιδιών και εφήβων. Ψυχολογία, 18, 1-19. Rochat, P. (2015). Layers of awareness in development. Developmental Review, 38, 122-145. Shayer, M. (2003). Not just Piaget; not just Vygotsky, and certainly not Vygotsky as alternative to Piaget. Learning and Instruction, 13, 465-485. Smith, L., Dockrell, J., & Tomlison, P. (1997). Piaget, Vygotsky and beyond: Future issues for developmental psychology and education. London: Routledge. Spruijta, A. M., Ziermansa, T. B., Dekkera, M. C., & Swaaba, H. (2020). Educating parents to enhance children’s reasoning abilities: A focus on questioning style. Journal of Applied Developmental Psychology, 66. https://doi.org/10.1016/j.appdev.2019.101102 Τόμπρου, Δ. Μ., Ντόλκα, Ε., Παπαδάτου-Παστου, Μ. (2017). Το νευροβιολογικό υπόστρωμα της νοημοσύνης: Ανατομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με γνωστικές ικανότητες. Ψυχολογία, 22, 14-29. Van der Graaff, J., Carlo, G., Crocceti, E., Koot, H. M., Branje, S. (2018). Prosocial behavior in adolescence: Gender differences in development and links with empathy. Journal of Youth Adolescence, 47, 1086–1099. Vygotsky, L. (1997). Νους στην κοινωνία.. Αθήνα: Gutenberg.(Επιμ.: Σ. Βοσνιάδου) Φωτακοπούλου, Ο., & Μαρκουλής Δ. (2011). Πολιτικός προσανατολισμός, πολιτική σκέψη και κοινωνικο-ηθική κρίση: Βίοι παράλληλοι; Ψυχολογία, 18, 440-467.
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-06-2021